Osvita.ua Вища освіта Реферати Менеджмент Продуктивність та ринкова система. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Продуктивність та ринкова система. Реферат

Ринок є економічним процесом, який через попит і пропозицію приводить до встановлення ціни, а ринкова система — це система ринків, що функціонують як у межах держави, так і між країнами, і яка пов'язує між собою товаровиробників та покупців

В умовах ринкової економіки важливими елементами є різноманітні ринки, які складають її сутність, і від того, яке буде співвідношення між попитом та пропозицією на кожному з них, залежить загальна рівновага в державі, рівень вартісних та кількісних співвідношень (рис. 1).

Рис. 1. Головні показники вартісних і кількісних співвідношень.

Залежно від того, як складаються вартісні і кількісні співвідношення, можна судити про рівень розвитку суспільства, рівень сформованості ринкових відносин та самого ринку, розглядаючи його як сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, з допомогою яких проводиться купівля-продаж товарів і остаточне визначення їх суспільної цінності.

Отже, ринок є економічним процесом, який через попит і пропозицію приводить до встановлення ціни, а ринкова система — це система ринків, що функціонують як у межах держави, так і між країнами, і яка пов'язує між собою товаровиробників та покупців. Ця система охоплює чотири сфери економічної діяльності: виробництво; розподіл; обмін; споживання.

Ринкова система кожної країни має свої специфічні ознаки і особливості, що відрізняє її від інших і дає право говорити про специфічну модель ринкової системи, характерну тільки для цієї країни, тому й існує твердження — скільки країн, стільки і моделей ринку, але найбільш чітко визначеними в рамках ринкової системи є японська модель, американська модель, шведська модель.

Сучасна ринкова система базується на взаємодії приватного та державного секторів економіки, а кінцевою метою розвитку кожної держави (економічної системи) є задоволення потреб суспільства. З цією метою пов'язані всі сфери економічної діяльності. Головним економічним завданням є вибір найефективнішого варіанту розподілу факторів виробництва для розв'язання проблеми обмеженості можливостей, яка зумовлюється безобмежувальними потребами суспільства та обмеженістю ресурсів.

У таких умовах важливу роль відіграє продуктивність, яка дає змогу за стабільної ринкової економіки досягти оптимальної кількості виробленої продукції і реалізувати її. Основними шляхами для цього є:

 • економічна ефективність суспільного виробництва;
 • стабільний рівень цін на життєво важливі товари та послуги;
 • економічна забезпеченість громадян (соціальна захищеність);
 • повна зайнятість (низький рівень безробіття);
 • справедливий розподіл витрат;
 • економічна свобода виробників;
 • реальний торговельний баланс;
 • економічне зростання (підвищення рівня життя та його якості).

Останнє досягається при збільшенні обсягу ВНП або реального доходу на душу населення, а також реального прирощення обсягу національного продукту в результаті збільшення кількості використовуваних факторів виробництва або покращання техніки та технології.

Варто пам'ятати, що основою економічного прогресу суспільства є підвищення ефективності виробництва. Найважливіші фактори економічного зростання наведено на рис. 2.

Процес формування і задоволення попиту та пропозиції є основним у ринковій системі. І залежно від того, як формується і задовольняється попит на робочу силу — найрухоміший фактор економічної системи, залежить ефективність всієї системи господарювання. Процес формування і задоволення попиту на робочу силу як в окремо взятій галузі економіки, так і економіці країни загалом схематично подано на рис. 3.

Рис. 2. Фактори економічного зростання.

Рис. 3. Формування і задоволення попиту на робочу силу в умовах ринкової системи господарювання.

Фактори "попит" і "пропозиція" мають великий вплив на продуктивність праці, яка відбиває ефективність конкретної праці і вимірюється споживчою вартістю товарів і послуг у вартісному виразі, вироблених (створених) в одиницю часу, або розміром часу, витраченого на одиницю продукту праці. Рівень продуктивності праці безпосередньо залежить від:

 • а) організації виробництва, праці та управління;
 • б) техніко-технологічного рівня виробництва;
 • в) рівня підготовки кадрів, їх кваліфікації, якості трудових ресурсів;
 • г) умов праці;
 • д) рівня вирішення соціальних проблем у суспільстві (рівень і якість життя);
 • ж) рівня загальної і трудової та корпоративної культури працівників.

Однак на рівні держави, в умовах формування ринкових відносин, продуктивність праці (П) взаємопов'язана з такими економічними проблемами:

 • А — антимонопольна політика,
 • Τ — приватизація,
 • Д — державне регулювання,
 • Η — податкова система,
 • Γ — грошова система,
 • С — соціальне партнерство,
 • К — конкуренція,
 • У — управління виробництвом,
 • 3 — заробітна плата,
 • Ц — ціноутворення,
 • Ρ — зростання обсягів виробництва,
 • Б — підвищення добробуту народу.

Взаємозв'язок усіх вказаних економічних проблем учений В.П.Чирков зобразив у вигляді схеми (рис. 4).

Рис. 4. Взаємозв'язок макроекономічних проблем.

Стрілки з номерами показують вплив вирішення одних проблем на розв'язання інших:

 • 1 — антимонопольні заходи сприяють формуванню ринкової конкуренції;
 • 2 — приватизація шляхом створення суб'єктів ринку ще більшою мірою сприяє розвитку конкуренції;
 • З — якщо налагоджено ефективну систему управління державними підприємствами, то останні також включаються в ринкову конкуренцію — хоч ще не повноцінними учасниками (порівняно з приватними підприємствами), але все ж учасниками;
 • 4 — цей же фактор позитивно позначається й на рівні управлінської діяльності на кожному з державних підприємств;
 • 5 — тим більше вдала приватизація служить гарантією успіху в удосконаленні господарського управління на підприємствах недержавного сектору економіки;
 • 6 — продумана податкова система також є важливим фактором активізації підприємництва на підприємствах усіх форм власності;
 • 7 — стабілізація грошової системи благотворно позначається на всій системі управління господарством;
 • 8 — якщо б вдалося оплачувати труд (нехай для початку частково) у твердій національній валюті, це справило б вирішальний вплив на вирішення складного завдання створення сучасної системи заробітної плати;
 • 9 — досліджуючи подальші причин-но-наслідкові зв'язки на схемі, бачимо, що ринкову конкуренцію треба передусім розглядати як головний антиінфляційний фактор, без якого утримувати ціни можна лише нормативно-плановим механізмом, повернення до якого суперечить принциповим установкам нашої економічної реформи;
 • 10 — у міру посилення ролі соціального партнерства в утриманні цін цю проблему, можливо, вдасться вирішити найбільш успішно — без використання суворих адміністративних і штрафних заходів;
 • 11 — угоди між роботодавцями і особами найманої праці в рамках соціального партнерства можуть з великою результативністю приводити до оптимальних рівнів оплати праці в галузях народного господарства;
 • 12-14 — вплив на продуктивність праці відповідно конкуренції, системи управління і форм оплати праці;
 • 15 — обґрунтовані і тим більш невисокі ціни роблять продукцію конкурентоспроможною, що сприяє збільшенню її випуску;
 • 16 — зростання продуктивності праці безпосередньо зумовлює збільшення обсягів виробництва, а тому цей фактор найважливіший в наведеній схемі;
 • 17 — вплив зниження цін;
 • 18 — збільшення випуску продукції на зростання добробуту населення.

Література

 1. Жарко И. Эффективность труда в условиях перехода к рыночной экономике / Бизнес-Информ. - 1998. - № 15. - С. 40-41.
 2. Продуктивність праці у підприємницькій діяльності: Інструкт. матеріал / Ю.Ю.Куценко, Ф.М.Коломієць, О.П.Куценко та ін. — К.: Віпол, 1996. - 68 с.
 3. Производительность: путь к выживанию и росту: Практ. пособие для предприятий. — М.: Всерос. центр произвол., 1996. — 87 с.
 4. Сидоров В.А. Трансформация производительности труда на этапе рыночных предобразований / М-во образования Рос. Федерации, Кубан. гос. ун-т. - Краснодар: КубГУ, 1999. - 234 с.
 5. Шевченко А.Ф. Ефективність праці та фактори її підвищення при переході до ринкової економіки. — Кам'янськ-Шахтинськ: Станиця, 1994. - 107 с.


25.01.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!