Osvita.ua Вища освіта Реферати Менеджмент Інноваційний менеджмент: місце і значення. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Інноваційний менеджмент: місце і значення. Реферат

Менеджмент, і в тому числі один з найважливіших його складових - інноваційний менеджмент, є одним з найбільш слабких ланок розвитку ринкової економіки України, конкурентоздатності вітчизняних товарів на внутрішньому і світовому ринках

В даний час країни з розвинутою ринковою економікою забезпечують безперервний і динамічний її ріст переважно за рахунок використання новітніх відкриттів у різних сферах людської діяльності, і в першу чергу у виробництві товарів і послуг.

Акцент в економічному розвитку на максимізацію залучення у виробництво сировинних і людських ресурсів в умовах недостатньої уваги до інноваційної діяльності перетворював радянську економіку в усі більш несприйнятливу до прогресу, що, у кінцевому рахунку, визначило розвал держави.

У цьому зв'язку представляється, що одним з факторів подолання соціально-економічної кризи в нашій країні є формування сучасної системи ефективного менеджменту, і зокрема інноваційного менеджменту. Вирішити цю проблему без достатнього числа кваліфікованих фахівців-менеджерів неможливо. Сучасні керівники повинні мати не тільки відповідне техніко-економічне утворення, але і мати навички менеджера-новатора, здатного йти на обґрунтований ризик, оцінювати перспективність і ефективність інновацій.

Інноваційний менеджмент являє собою область економічної науки і професійної діяльності, спрямовану на досягнення організацією інноваційних цілей шляхом раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Поняття менеджмент широко ввійшло в сучасний економічний лексикон і стало по суті аналогом поняття керування. Поряд із загальним менеджментом, характерним для будь-якого підприємства в цілому, виділяються окремі його різновиди, що використовують специфічні форми керування різними функціональними сферами підприємства або видами господарської діяльності. Це так називаний функціональний менеджмент, що у залежності від області застосування може бути:

 • виробничий;
 • фінансовий;
 • інвестиційний;
 • стратегічний;
 • інноваційний;
 • персональний;
 • менеджмент систем якості.

Інноваційний менеджмент являє собою одну з різновидів функціонального, безпосереднім об'єктом якого є розробка і впровадження інновацій у всіх сферах громадського життя.

Інноваційний процес – це складна і специфічна область діяльності і вимагає тому використання особливих форм і методів керування. Зміст поняття інноваційний менеджмент можна розглядати в 3 аспектах:

 • це вид діяльності і процес прийняття рішень;
 • це наука і мистецтво керування інноваціями;
 • це апарат керування інноваціями.

Як вид діяльності і процес прийняття рішень інноваційний менеджмент являє собою сукупність окремих напрямків управлінської діяльності, часто називаних функціями менеджменту, кожне з яких складається з ряду етапів, виконуваних у визначеній послідовності. Склад цих функцій і задач керування залежать від рівня інноваційної системи (економіка в цілому, галузь, підприємство, окремий проект) і умов її функціонування.

Виконання будь-якої задачі або здійснення окремої функції інноваційного менеджменту зв'язано з прийняттям відповідних управлінських рішень. Як вид діяльності інноваційний менеджмент припускає також розподіл задач і визначення послідовності їхнього виконання, а також закріплення за ними конкретних виконавців.

Як наука і мистецтво керування інноваційний менеджмент представляє сукупність як теоретичних положень загального менеджменту, так і чисто специфічних закономірностей, властивій даній сфері діяльності.

І як апарат керування інноваційним процесом інноваційний менеджмент припускає створення відповідної організації для координації діяльності груп людей для досягнення визначених цілей. Інноваційне підприємство – це різновид організації, для якого інновація є коштами досягнення цілей. Поняття інноваційного менеджменту як апарата керування інноваціями містить у собі:

 • систему керування інноваціями, що володіє визначеною ієрархічною структурою і складається зі спеціалізованих органів керування;
 • групу менеджерів-керівників різних рівнів, наділених визначеними повноваженнями в прийнятті і реалізації управлінських рішень і несущу відповідальність за результати функціонування організації.

Сукупність цих трьох аспектів являє собою цілісну систему поняття інноваційного менеджменту.

Головна мета менеджменту – забезпечити ефективне і погоджене функціонування як зовнішніх, так і внутрішніх елементів інноваційного підприємства. Для забезпечення гармонізації внутрішніх структурних елементів інноваційного підприємства необхідне створення спеціальної системи внутрішньофірмового керування інноваціями, що вирішує наступні задачі:

 • вироблення стратегічної інноваційної концепції;
 • визначення тематичних напрямків діяльності і формування інноваційних проектів і програм;
 • побудова відповідної організаційної структури і структури керування інноваціями;
 • планування виробничих процесів і реалізація інноваційної продукції;
 • підбор і розміщення кадрів, ефективне використання потенціалу інноваційного підприємства;
 • розподіл робіт і контроль за їхнім виконанням;
 • створення творчої атмосфери і високої мотивації праці.

Для гармонізації зовнішніх факторів в інноваційному менеджменті передбачається рішення наступних задач:

 • формування довге- і середньострокових цілей інноваційної діяльності;
 • організація і проведення маркетингових досліджень;
 • облік екологічної ситуації і планування природоохоронних заходів;
 • оцінка і використання прогресивного досвіду і передових досягнень конкурентів (бенчмаркетинг інновацій);
 • організація кооперації в інноваційних програмах;
 • облік об'єктивних тенденцій науково-технічного прогресу.

По своєму змісті і за часом задачі мають стратегічну й оперативну складову. Стратегічна складова сприяє довгостроковому виживанню інноваційного підприємства і забезпечується стратегічним менеджментом. Оперативна складова виступає коштами реалізації обраної стратегії розвитку і забезпечується системами оперативного менеджменту.


17.01.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!