Osvita.ua Вища освіта Реферати Менеджмент Показники якості: поняття та методи їхньої оцінки. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Показники якості: поняття та методи їхньої оцінки. Реферат

Рішення завдань кількісної оцінки якості необхідні для об'єктивного вибору і прийняття управлінських рішень при стандартизації і сертифікації продукції, плануванні підвищення її якості і т.д.

Оцінка якості розглядається як основа формування всього механізму управління якістю продукції на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.

При оцінці якості використаються наступні терміни:

 • рівень якості (відносна характеристика, що є результатом порівняння сукупності значень показників якості продукції з відповідною сукупністю базових значень цих показників) – при кількісній статистичній оцінці;
 • градація якості – категорія, або розряд, привласнені об'єктам однакового функціонального призначення, але з різними вимогами до якості;
 • міра якості – при виконанні точних технічних оцінок;
 • відносна якість – при порівнянні об'єктів.

Вимоги до якості – вираження певних потреб або їхній переклад у набір кількісно або якісно встановлених вимог до характеристик об'єкта, щоб дати можливості їхньої реалізації і перевірки. Показники якості – кількісно або якісно встановлені конкретні вимоги до характеристик об'єкта, що дають можливість їхньої реалізації і перевірки.

Основні різновиди показників якості наступні:

 • По відношенню до властивостей продукції – це показники: призначення; надійності; технологічності; ергономічності; естетичності; стандартизації; патентно-правові; економічні.
 • По кількості відбиваних властивостей – це одиничні; комплексні; інтегральні.
 • Методи визначення – проектні; виробничі; експлуатаційні; прогнозовані.
 • Розмірності відбиваних величин – абсолютні; наведені; безрозмірні.
 • Значимість при оцінці якості – основні; додаткові.

Теоретичні і прикладні проблеми оцінки якості об'єктів (виробів, послуг, процесів, систем) вивчаються наукою, називаною кваліметрією. Кваліметрія ставить перед собою три основні практичні завдання:

 • розробку методів визначення чисельних значень показників якості продукції, збору і обробки даних для встановлення вимог до точності показників;
 • розробку єдиних методів виміру і оцінки показників якості;
 • розробку одиничних, комплексних і інтегральних показників якості продукції.

З погляду кількості відбиваних властивостей показники якості можуть бути одиничними (стосовними до однієї властивості) або комплексними (стосовними до декількох властивостей одночасно).

Номенклатура показників якості продукції – сукупність показників її якості по характерним тільки їй властивостям, нормативно прийнята для оцінки рівня якості цієї продукції.

На продукцію розробляють:

 • стандарти загальних технічних умов, які повинні містити загальні вимоги до груп однорідної продукції;
 • стандарти технічних умов, які повинні містити вимоги до конкретної продукції.

Стандарт загальних технічних умов у загальному випадку містить наступні розділи: класифікація, основні параметри і (або) розміри; загальні технічні вимоги; вимоги безпеки; вимоги охорони навколишнього середовища; методи контролю; правила приймання; транспортування і зберігання; вказівки по експлуатації (ремонту, утилізації); гарантії виготовлювача.

Номенклатуру, склад, зміст і найменування розділів (підрозділів) визначають відповідно до особливостей стандартизуємої продукції і характером пропонованих до неї вимог. При доцільності стандартизації окремих вимог до груп продукції можуть розроблятися стандарти, що встановлюють:

 • класифікацію продукції;
 • основні параметри і (або) розміри;
 • загальні технічні вимоги;
 • вимоги безпеки;
 • вимоги охорони навколишнього середовища;
 • методи випробувань;
 • типи, асортименту, марки;
 • правила приймання;
 • маркування, упакування;
 • правила зберігання і транспортування;
 • правила експлуатації, ремонту і утилізації.

Розділ «Загальні технічні вимоги» у загальному випадку містить наступні підрозділи:

 • характеристики (показники) якості;
 • вимоги до сировини, матеріалам, покупним виробам;
 • комплектність;
 • маркування;
 • упакування.

Стандарт технічних умов установлює для однієї або декількох марок, моделей і т.п. продукції всебічні вимоги, дотримання яких повинне забезпечуватися при виробництві, поставці, споживанні, експлуатації, ремонті і утилізації даної продукції.

Література

 1. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). - М.: Экономика, 1982, 256 с.
 2. Андрианов Ю. Л., Субетто А. И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. - Л.: Машиностроение, 1990, 216 с.
 3. Басовский Л. Е.. Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001, 212 с.
 4. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - Д.: ДонДУЕТ, 2003.
 5. Качалов В. А. Сертификация систем менеджмента качества как основа для перехода к ТОМ, Стандарты и качество, 1997, № 8, 46-53 с.
 6. Колпаков В.М. Методи управлення. Учебное пособие. - К.: 1997.
 7. Круглов М. Г., Сергеев С. К. и др. Менеджмент систем качества. - М.: Изд-во стандартов, 1997.
 8. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 711 с.
 9. Стандарты и качество, 1998. № 3, 58-64 с.
 10. Окропилов В. В. Управление качеством: Учебник. - М.: Экономика, 1998.


07.01.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!