Складові логістичного процесу на складі. Реферат

Функціонування всіх складових логістичного процесу потрібно розглядатися у взаємозв’язку і взаємозалежності. Такий підхід дозволяє не лише чітко координувати діяльність служб складу, але й є основою планування та контролю за просуванням вантажу на складі з мінімальними витратами

Логістичний процес на складі значно ширший, ніж технологічний процес, і включає:

 • постачання запасів;
 • контроль за постачаннями;
 • розвантаження і приймання вантажів;
 • внутрішньо складське транспортування і перевалку вантажів;
 • складування і зберігання вантажів; комплектацію замовлень клієнтів та відвантаження;
 • транспортування й експедицію замовлень;
 • збір і доставку порожніх товароносіїв;
 • контроль за виконанням замовлень;
 • інформаційне обслуговування складу;
 • забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг).

Функціонування всіх складових логістичного процесу потрібно розглядатися у взаємозв’язку і взаємозалежності. Такий підхід дозволяє не лише чітко координувати діяльність служб складу, але й є основою планування та контролю за просуванням вантажу на складі з мінімальними витратами. Перші дві складові складського логістичного процесу – постачання запасами і контроль за постачаннями – було розглянуто нами раніше, тому докладно розглянемо такі логістичні операції. Розвантаження і приймання вантажів. Під час здійснення цих операцій необхідно орієнтуватися на умови постачання укладеного договору. Спеціальне обладнання місць розвантаження і правильний вибір вантажно-розвантажувального устаткування дозволяють ефективно проводити розвантаження (у найкоротший термін і з мінімальними втратами вантажу), у зв’язку з чим скорочуються простої транспортних засобів, а, отже, знижуються витрати обігу. Проведені на даному етапі операції включають:

 • розвантаження транспортних засобів;
 • контроль документальної та фізичної відповідності замовлень постачання;
 • документальне оформлення прибулого вантажу через інформаційну систему;
 • формування складської вантажної одиниці.

Внутрішньо складське транспортування передбачає переміщення вантажу між різними зонами складу. Транспортування всередині складу повинно здійснюватися за мінімальної тривалості в часі та просторі наскрізними “прямоточними” маршрутами. Кількість перевалок з одного виду обладнання на інше також повинно бути мінімальною. Складування і зберігання полягає у розміщенні й укладанні вантажу на зберігання. Основний принцип раціонального складування – ефективне використання обсягу зони зберігання. Передумовою цього є оптимальний вибір системи складування і, в першу чергу, складського устаткування.

Обладнання для зберігання повинно відповідати специфічним особливостям вантажу і забезпечувати максимальне використання висоти і площі складу. При цьому простір під робочі проходи повинен бути мінімальним, але з урахуванням діючих норм. Для впорядкованого зберігання вантажу та економного його розташування використовують систему адресного зберігання за принципом жорсткого (фіксованого) або вільного (вантаж розташовується в будь-якому вільному місці) вибору місця складування. Процес складування і зберігання включає:

 • закладання вантажу на зберігання;
 • зберігання вантажу і забезпечення відповідних для цього умов;
 • контроль за наявністю запасів на складі, здійснюваний через інформаційну систему.

Комплектація замовлень і відвантаження. Процес комплектації зводиться до підготовки товару відповідно до замовлень споживачів. Комплектація і відвантаження замовлень включають:

 • отримання замовлення клієнта;
 • відбір товару кожного найменування згідно із замовленням клієнта;
 • комплектацію відібраного товару для конкретного клієнта відповідно до його замовлення;
 • підготовку товару до відправлення (укладання в тару, на товару носій);
 • документальне оформлення підготовленого замовлення і контроль за підготовкою замовлення;
 • об’єднання замовлень клієнтів у партію відправлення й оформлення транспортних накладних;
 • відвантаження вантажів у транспортний засіб.

Транспортування й експедиція замовлень можуть здійснюватися як складом, так і самим замовником. Останній варіант виправдує себе лише тоді, коли замовлення роблять партіями, рівними місткості транспортного засобу, і при цьому запаси споживача не збільшуються. Найбільш поширена й економічно виправдана централізована доставка замовлень складом. У цьому випадку завдяки об’єднанню вантажів і оптимальних маршрутів доставки досягається значне скорочення транспортних витрат і з’являється реальна можливість здійснювати постачання дрібними і частішими партіями, що призводить до скорочення зайвих запасів у споживача. Збір і доставка порожніх товару носіїв відіграють істотну роль у статті витрат.

Товарні носії (піддони, контейнери, тара – устаткування) під час внутрішньо міських перевезень найчастіше бувають багато обіговими, а тому вимагають повернення відправнику. Ефективний обмін товарних носіїв можливий лише в тих випадках, коли достовірно відомо їх оптимальна кількість і чітко виконується графік їх обміну зі споживачами. За основу платформи для формування вантажної одиниці використовують стандартні піддони розміром 1200800 і 1201000 мм. Будь-який вантаж, упакований у стандартну тару, можна раціонально укласти на цих піддонах. Це досягається уніфікацією розмірів транспортної тари.

У логістиці використовується багата матеріально-технічна база. Для того, щоб вона була спів вимірною, використовують деяку умовну одиницю площі, так званий базовий модуль. Цей модуль є прямокутником зі сторонами 600400 мм, який повинен вміщуватися кратну кількість разів на вантажній платформі транспортного засобу, на робочій поверхні складського устаткування і т.п. Використання єдиного модуля дозволяє досягти гармонійної відповідності у розмірах матеріально-технічної бази впродовж всього шляху переміщення матеріального потоку, починаючи від первинного джерела сировини, аж до кінцевого споживача. На підставі базового модуля розроблено єдину систему уніфікованих розмірів транспортної тари.

     

Принцип створення цієї системи полягає в тому, що площу піддона розділяють на сітку кратних піддону розмірів, які визначають зовнішні і внутрішні розміри транспортної тари. Інформаційне обслуговування складу передбачає управління інформаційними потоками і пов’язує функціонування всіх служб складу. Залежно від технічного забезпечення управління інформаційними потоками може бути як самостійною системою (на механізованих складах), так і складовою підсистемою загальної автоматизованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками (на автоматизованих складах). Інформаційне обслуговування охоплює:

 • обробку вхідної документації, пропозиції щодо замовлень постачальників;
 • оформлення замовлень постачальників;
 • управління прийомом і відправленням;
 • контролювання наявності на складі;
 • прийом замовлень споживачів;
 • оформлення документації відправлення;
 • оптимальний вибір партій відвантаження і маршрутів доставки;
 • обробку рахунків клієнтів;
 • обмін інформацією з персоналом усіх рівнів;
 • різну статистичну інформацію. Забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг).

Склад може забезпечувати такі види послуг:

 • сортування і маркірування товарів;
 • повну перевірку якості товарів, які постачаються;
 • фасування й пакування; зміна замовлення;
 • експедиторські послуги із здійсненням розвантаження;
 • інформаційні послуги; укладення договорів із транспортними агенціями;
 • надання оренди складського простору споживачам;
 • дезінфекцію вантажів та ін.

Відповідно до принципової схеми технологічного процесу і з метою чіткої організації робіт рекомендується складати технологічні карти, які розроблюються відповідно до конкретних умов складу.

Технологічна карта – форма документації, яка відображає детальну поопераційну розробку складського технологічного процесу з вказівкою технічних засобів, витрат часу на його виконання. Технологічні карти складають на весь етап переробки продукції на складі або на окремі його етапи. Крім технологічної карти рекомендується складати технологічні графіки. Технологічні графіки передбачають виконання складських операцій у часі (протягом зміни, доби).


27.12.2010