Osvita.ua Вища освіта Реферати Логіка Логіка: види модальності. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Логіка: види модальності. Реферат

Деонтична модальність ("обов’язок" /грец.) – виражений в судженні припис в формі поради, побажання, правила поведінки чи наказу, які зумовлюють людину на конкретні дії

До деонтичної модальності відносять різні нормативні висловлювання, в тому числі і норми права, тобто офіційно прийняті уповноваженим органом загальнообов’язкові правила поведінки, які регулюють правові відносини в соціальному середовищі, невиконання яких веде до застосування юридичних санкцій.

Елементами правової норми є такі явно чи неявно виражені в ній компоненти:

 • авторитет – орган установивший норму;
 • адресат – особи, яким належить виконувати припис;
 • диспозиція – дія, яку потрібно виконати;
 • деонтична характеристика норми – певний тип припису;
 • санкція – юридичний наслідок невиконання припису.

Серед цих п’яти компонентів модальний аналіз цікавить саме п. 4. Праву завжди відповідає зобов’язаність і навпаки (Право купити і зобов’язаність видати куплене). Право і зобов’язаність виражають за допомогою деонтичних операторів.

О – зобов’язування; F – заборона; Р – дозвіл. Символом d позначають регулюєму дію; символами x, y, z - суб’єктів правовідносин. У відповідності з деонтичними операторами серед норм права розрізняють:

 • правозобов’язуючі;
 • правозаборонюючі;
 • правопредоставляючі.

Правозобов’язуючі норми формулюють за допомогою слів: "зобов’язаний", "повинен", "належить", "признається" та ін. – символічно О (d) "дія d належить обов’язковому виконанню". Якщо фіксуються і учасники правовідносин то О (x, y, z) – "х зобов’язаний виконати дію d на користь y).

Правозабороняючі норми формулюються слова "забороняється", "не вправі", "не може", "не допускається" і ін. (Забороняється арештовувати). Символічно – F (d) "дія d забороняється", а Якщо d à S, то "Якщо здійснено дію d, то застосовується санкція S".

Правопредоставляючі норми формулюються словами: "має право", "може мати", "може прийняти" і ін. Символічно Р (d) "надається право виконати d".

Оператори (О, F) – зобов’язання і заборона – відносяться до сильних деонтичних характеристик, (Р) дозвіл є слабкою характеристикою. О і F виражені один через одного: зобов’язаність виконати певну дію еквівалентна забороні не виконати його: О (d) º F (d).

"Дозвіл" як слабка характеристика виражається через сильну – через О і F по схемі: Р (d) º ~О (d) Ù ~F (d). Читається: дозвіл виконати дію d означає, що виконання d не обов’язкове і не заборонено.

Раціонально побудована нормативно-правова система повинна задовольняти мінімальним модальним деонтичним вимогам:

 • несперечливості;
 • збалансованості;
 • повноти.

Деонтична несперечливість є в тому, що система права виключає деонтично несумісні норми. Несумісні – це ті, в яких одночасно учасником правовідносин приписується:

О (d) Ù О (~d) зобов’язаність виконати d і не-d.

F (d) Ù F (~d) заборону виконати d і не-d.

О (d) Ù F (~d) зобов’язаність виконати d і заборону виконати не-d.

Деонтична збалансованість – для всякої представляючої норми в правовій системі передбачена відповідна їй правозобов’язуюча норма і навпаки.

Деонтична повнота означає, що в системі регулюються всі передбачені в даній предметній області дії і в ній нема нерегулюємих дій. (Все що в ній не заборонено (в системі), то дозволене і навпаки). Повнота до кінця не досягається в силу змін соціальних відношень закону.

Атлетична модальність – це виражена в судження в термінах необхідності-випадковості чи можливості-неможливості інформація про логічну чи фактичну детермінованість судження.

Підставами істинності чи хибності судження виступають структурно-логічні характеристики самих суджень, чи їх співвідношення з фактичним становищем справ в реальній дійсності. Звідси відповідні типи модальності: (1) логічна і (2) фактична модальність.

Логічна модальність зв’язана з логічною детермінованістю суджень, коли істинність чи хибність визначається структурою, чи формою судження. Логічно істинні судження (L-і) виражають закони логіки. Логічно хибне – це суперечливі судження (L-x). Р ~ Ú Р – іст. – закон виключеного третього; ~ (РàР) – хиб. суперечить закону тотожності. (L-і і L-х) судження утворюють клас логічно детермінованих суджень (обумовлених). Всі інші є класом фактичних детермінованих суджень:

F-і Ú F-x.

Фактична модальність – визначається об’єктивною дійсністю.

Реальні зв’язки між предметами виражаються фактичною модальністю за допомогою атлетично модальних понять: необхідна і випадкова. Фактично необхідними є судження, в яких міститься інформація про закони науки. (Слова модальності – необхідно, обов’язково).

"S необхідно є (не є) Р". В символічній мові для поняття необхідності загальноприйнятий знак , - оператор необхідності. ( Ú ~Р). Фактично випадкові – це судження, які не містять інформації про закони науки, і їх істинність чи хибність визначаються конкретними емпіричними умовами. "Наполеон вмер 5 травня 1821 року". До випадкових відносять судження, які не є необхідними. Іншою еквівалентною необхідності і випадковості є пари модальних понять – можливість і неможливість.

Фактично можливими є судження, які містять інформацію про принципову сумісність двох явищ: "Команда А може виграти у В команди", а може і не виграти. В мові це слова: можливо, може бути, не виключено, допускається і ін. "S може бути (може не) P".

В символічній мові для поняття можливості прийнято знак ◊ - оператор можливості. ◊ р – "можливо р". Судження ◊ є істинним чи хибним і складає клас фактично можливих суджень (◊ Ù ◊~Р). Доповнення до цього класу є клас фактично неможливих суджень – це судження, які містять інформацію про принципову несумісність двох явищ. ("На Місяці неможливе життя) (~◊~Р чи ~◊Р).

В узагальненому вигляді фактично детерміновані судження в модальних термінах "можливості" і "неможливості" можуть бути представлені в наступному виді:

F (p) º ◊Р Ú ~◊Р.

Модальні поняття необхідності випадковості нерідко виражають через поняття неможливості і можливості: оператори  і ◊ - взаємовизначаємі.

Необхідність Р º неможливості ~Р;

Можливість Р º запереченню необхідності ~Р;

◊Рº ~ ~Р.


25.10.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!