Osvita.ua Вища освіта Реферати Правознавство Договір побутового прокату
Загрузка...

Договір побутового прокату

У нашій країні велика увага приділяється побутовому обслуговуванню населення як одній з форм задоволення матеріальних і культурних потреб громадян

Визначаючи значення побутового обслуговування населення, Первушина А.П. зазначила, що питання побутового обслуговування - це не дрібниці, не другорядні речі. Від нього залежить, наскільки задоволений побут людини, яка культура обслуговування, багато у чому залежить і настрій людей і виробничість їх праці.

За останні роки прийнято ряд заходів, спрямованих на подальший розвиток і покращення побутового обслуговування населення, а також ліквідацію недоліків, які є у цій галузі.

Надаючи виключно велике значення питанням матеріального благоустрою народу розроблено широку програму покращення побутового обслуговування населення: передбачено будівництво нових і розширення діючих комунально-побутових підприємств і різного роду майстерень, які виконують побутові замовлення населення, визначено план підготовки і перепідготовки кадрів, щоб повністю забезпечити ці підприємства кваліфікованими працівниками, вказано на необхідність значно підвищити культуру роботи підприємств по побутовому обслуговуванню населення і покращення якості робіт, які вони виконують, прийняти відповідні заходи для покращення матеріально-технічного постачання підприємств побутового обслуговування, їх фінансування і вирішення ряду питань, повмязаних з подальшим покращенням побутового обслуговування населення.

Побутове обслуговування населення у нашій країні здійснюється через багаточисельні спеціалізовані підприємства і майстерні. У останні роки широкого поширення одержало будівництво підприємств комунально-побутового обслуговування.

У ряді міст з'явилося немало нових форм побутового і комунального обслуговування населення. Великого розповсюдження набули такі види побутового обслуговування, як прийняття різного роду побутових замовлень від населення безпосередньо у магазинах; обслуговування пенсіонерів, інвалідів і інших громадям на дому; організація спеціальних бюро обслуговування для виконання робіт по догляду за дітьми і хворими, доставка населенню квитків, багажу, посилок, обслуговування весілля і надання інших господарських послуг; влаштування платних стоянок автомашин; доставка їжі на дім і інше.

Важливою формою побутового обслуговування населення, яка одержала широке розповсюдження у останні роки, є надання громадянам предметів культурно-побутового і домашнього вжитку напрокат. Тобто, замість розширення особистої власності громадян будуть широко застосовуватися громадські форми використання предметів побутового призначення.

Надання громадянам предметів побутового і культурного вжитку у порядку і на умовах прокату є саме тою формою, за допомогою якої матеріальні і культурно-побутові потреби населення задовільняються за рахунок суспільних фондів.

Переваги побутового прокату, перш за все, в тому, що він є найбільш зручною і економічно вигідною формою задоволення матеріальних і культурно-побутових потреб громадян. Порівняно невелика прокатна вартість і великий асортимент предметів, які надаються на прокат, звільняє громадян від необхідності придбавати деякі предмети побутового призначення у власність. Надання населенню предметів культурно-побутового вжитку у тимчасове користування на умовах прокату дозволяє також повніше і ефективніше використовувати матеріальні цінності.

     

З кожним роком швидко зростає попит населення на предмети прокату. Особливо великої популярності у населення користується прокат холодильників, телевізорів, клавішних музичних інструментів.

Побутовий прокат - це один з різновидів договору майнового найму.

Мета таких договорів - задоволення культурно-побутових потреб громадян.

Крім Цивільного кодексу побутовий прокат в Україні регулюється рядом інших актів, зокрема Правилами видачі на прокат предметів культурно-побутового призначення і господарського вжитку, затверджені наказом Міністерства побутового обслуговування населення УРСР від 5.10.1977р. №225.

Зазначені правила визначають порядок видачі, користування і повернення предметів прокату, переданих у тимчасове користування громадянам за плату всіма підприємтвами і організаціями, які знаходяться на території республіки, незалежно від їх підвідомчості.

Правове положення і діяльність прокатних організацій визначається Положеннями про ательє (пункти) прокату.

З метою охорони Інтересів громадян, які користуються послугами прокатних організацій від нав'язування їм невігідних умов, закон не допускає включення в договір побутового прокату таких умов, які обмежують їх права, встановлені типовими договорами побутового прокату. Якщо ж такі умови будуть включені в договорі, вони при всіх обставин рахуються недійсними.

За договором побутового прокату державні, кооперативні та інші громадські організації зобов'язані надавати громадянам у користування предмети прокату за плату, розмір якої визначаються відповідно до встановлених тарифів.

Договір побутового прокату укладається у усній формі, крім випадків, коли типові договори вимагають укладення його у письмовій формі.

При укладенні договору побутового прокату організація повинна в присутності наймача перевірити справність майна, що здається в найм.

За прокат майна сплачується застава. Застава стягується у вигляді грошової суми у розмірі, як правило, не менше вартості предмету прокату. У випадку, коли майно, яке взяте на прокат , не повернуте, ательє, пункт прокату має право звернути стягнення на грошову суму, внесену абонентом у вигляді застави. Стягнення застави при одержанні придмету прокату фактично звільняє абонента від обов'язку повернути цей предмет ательє (пункту) прокату, а ательє у цьому випадку позбавляється права вилучення виданого на прокат майна у примусовому порядку.

Разом з тим, вилучення застави не позбавляє абонента права повернути ательє (пункту) прокату у встановлений строк одержане від нього майно. При своєчасному поверненню цього майна ательє (пункт) прокату зобов'язане повернути абоненту грошову заставу з утриманням з нього вартості прокату.

Видача на прокат предметів культурно-побутового призначення і господарського вжитку проводиться громадянами при представленні паспорту з відміткою про прописку. Особа, яка не має за діючими правилами паспорта, пред'являє документ, який замінює паспорт, і довідку з місця проживання.

Громадяни у віці від 15 до 18 років для одержання предметів на прокат пред'являють також справку про свою заробітну плату чи стипендію, або письмову згоду батьків, усиновителів чи опікунів на найм предмету прокату. Оригінал підпису цих осіб повинен бути завірений нотаріальною конторою, адміністрацією по місцю роботи чи сільською Радою народних депутатів. На пляжах, катках, лижних станціях, у парках, зонах відпочинку надання предметів прокату може проводитись під грошову заставу, розмір якої на кожний предмет встановлюється керівником підприємства за погодженням з обласним, місцевим побутовим управлінням. В усіх випадках застава не повинна перевищувати державної роздрібної ціни на предмет, який видається на прокат. Видача речі напрокат під заставу документів не потребує.

Для одержання напрокат мотоцикла, молороллера, мопеда, моторної лодки, катера необхідно пред"явити посвідчення на право їх керування.

Прокат предметів культурно-побутового призначення і господарського вжитку оформляється зобов'язаннями - квитанцією встановленої форми, яка підписується громадянином який одержує річ напрокат і працівником ательє (пункту) прокату. Зобов'язання - прокат слід розглядати, як письмовий договір побутового прокату.

При користуванні музичними інструментами у кімнатах програвання чи користування предметами прокатного фонду безпосередньо у ательє (пунктах) прокату виписується тільки квитанція, у якій зазначається сума, одержаної на прокат речі. При видачі предметів прокату на пляжах, катках, у парниках і зонах відпочинку у квитанції вказується також сума застави.

Строк договору побутового прокату не повинен перевищувати строків, встановлених відповідними типовими договорами.

Наймач вправі в будь-який час розірвати договір побутового прокату і повернути майно організації.

Згідно діючих Правил прокату встановлені строки найму майна до їх закінчення можуть бути продовжені на прохання наймача.

Для деяких категорій громадян Правила побутового прокату встановлюють своєрідні строки договору. Зокрема, громадянам, які відпочивають у санаторіях і будинках відпочинку надання майна напрокат може проводитись тільки на строк їх перебування у цих установах; особам, які проживвають в готелях - не більше як на строк оплати за перебування у готелі. Громадянам з тимчасовою пропискою паспорта майно може надаватися напрокат на строк, який не перевищує прописки.

При видачі предмету прокату наймодавець не тільки перевіряє предмет на справність, але і ознайомлює наймача з правилами їх технічної експлуатації чи видає йому керівництво по експлуатації. Радіоелектронна апаратура, холодильники, пральні машини і інші предмети побутової техніки мають на відповідних вузлах, деталях, агрегатах пломби, за збереження яких відповідає наймач. Магнітофони, електронно-обчислювальна техніка і інша апаратура, яка працює на сухих елементах живлення, видається напрокат повністю укомплектована цими елементами живлення, які забезпечують їх нормальну роботу. Якщо під час прокату апаратури елементи живлення вийшли з ладу, наймач замінює їх за свій рахунок. Пунк прокату забезпечує безплатне встановлення, технічне обслуговування і ремонт предметів прокату на протязі всього періоду прокату.

Якщо наймач допустив погіршення стану предмету прокату, він, за загальним для зобов'язання правилом, повинен відшкодувати заподіяну шкоду, якщо не доведе, що погіршення майна сталося не з його вини. Якщо пошкодження предмету прокату може бути усунуте ремонтом, наймач сплачує вартість ремонту за прейскурантом. Якщо предмет прокату приведений у повну непридатність, наймач, за згодою наймодавця, може повернути однорідний предмет, який відповідає якості і марці предмету, який вийшов з ладу чи сплатити його вартість з урахуванням зносу, і тоді, взятий ним предмет прокату переходить у його власність. При відмові чи відхиленні наймача від повернення деталей і частки предмету прокату, якщо можливе подальше його використання, наймач сплачує вартість деталей чи частин яких невистачає у 1,5 розмірі. Вартість пошкодженого, розкомплектованого чи приведеного у непридатність предмету прокату сплачується наймачем при поверненні предмету чи розірванні договору, але не пізніше 3 денного строку з дня вручення йому акту встановленої форми.

При виникненні спору про стан повернутого предмету прокату, розб ності вирішуються комісією, яка створю ться з цією метою керівником організації.

При втраті з вини наймача предмету прокату з нього стягується вартість майна з урахуванням зносу, понесені наймодавцем збитки (вартість прокату), а також шкода.

При відмові чи ухиленні наймачем від повернення предмету прокату, вилучення його, а також стягнення збитків проводиться за позовом організації прокату у суд. З передачею справи в суд нарахування найомної плати не припиняється.

Здача в піднайм майна, одержаного за договором побутового прокату, не допускається.

Можна зробити висновок, що майно, передане на прокат, призначене для задоволення побутових або культурних потреб наймача і членів його сім"ї. Передання ж наймачем одержаних на прокат речей у користування іншим особам (піднаймачам) є використання їх не за призначенням і дає право наймодавцю вимагати дострокового розірвання договору прокату на підставі ч.2 ст.269 ЦКУ.


18.09.2010

Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!