Світовий ринок позичкових капіталів та класифікація міжнародних кредитів. Реферат

Світовий ринок позичкових капіталів—система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторами різних країн

Інтернаціоналізація господарської діяльності сприяла формуванню в 70роки 20ст. єдиного ринку позичкових капіталів і створенню на його основі світового фінансового ринку.

Світовий ринок позичкових капіталів—система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторами різних країн.

Економічна структура світового ринку позичкових капіталів:

 • Світовий грошовий ринок—надання короткострокових позик переважно для обслуговування міжнародної торгівлі, і виступає у вигляді грошей (депозитів).
 • Світовий ринок капіталів—надання тривалих позик, фінансування капіталовкладень.

Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів:

 • Вкладники—населення планети, офіційні інститути, приватні фірми, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, національні та міжнародні організації.
 • Посередники (акумулятори і постачальники капіталу) —транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі, центральні та зовнішньоекономічні банки країн, міжнародні та національні фінансово-кредитні установи.
 • Споживачі (позичальники) —ТНК, державні органи, приватні фірми, міжнародні та регіональні організації.

Географічна структура світового ринку позичкових капіталів—відображає рух капіталів між країнами, групами країн та регіонами світу переважно через міжнародні фінансові центри.

Основні передумови формування фінансових центрів:

 • Високий рівень економічного розвитку країни.
 • Активна участь у МЕВ.
 • Розвинений національний ринок капіталів.
 • Ліберальне валютне і податкове законодавство.
 • Вигідне географічне розташування.
 • Відносна політична стабільність.

Провідними фінансовими центрами є: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюрих, Фракфурт-на-Майні; нові фінансові центри: Бахрейн, Панама, Гонконг, Сінгапур.

Ядром світового ринку капіталів є Євроринок—це частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-позичкові операції у євровалютах (валюта, яка функціонує як позичковий капітал поза країною її походження).

     

Обсяг позичкових капіталів Євроринку складає - 7-8трл $, а загальний обсяг світового ринку позичкових капіталів складає - 10трл $.

Функції світового ринку позичкових капіталів:

 • Акумуляція капіталу.
 • Перерозподіл капіталу.
 • Стабільність світового господарства.
 • Забезпечення прибутку від кредитних операцій.

Міжнародний кредит, класифікація і його роль у світовій економіці

Міжнародний кредит—це позика в грошовій або товарній формі, яку надає кредитор однієї країни позичальнику іншої країни на умовах строковості, повернення і платності.

Класифікація кредитів різноманітна:

1. За призначенням:

 • комерційні кредити—це кредити, що надаються для закупівлі певних товарів або оплати необхідних послуг.
 • фінансові кредити—це кредити, які можуть використовуватися позичальниками на довільні цілі (інвестиції, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію.)

2. За джерелами кредитування:

 • внутрішні—це кредити, які надаються суб'єктами однієї країни один одному для здійснення ЗЕД.
 • зовнішні—це кредити іноземних позичальників національним суб'єктам для здійснення ЗЕД.

3. Суб'єктами кредитування:

 • приватні кредити—це кредити приватних фізичних та юридичних осіб.
 • державні кредити—це міжнародні кредити, що надаються урядовими установами від імені держави.
 • кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій.
 • змішані кредити—це міжнародні кредити, що надаються під одну програму різними кредиторами.

4. За формою надання:

 • товарні кредити—це переважно комерційні кредити, для закупівлі певних видів товарів чи послуг.
 • валютні кредити—це грошові фінансові кредити.

5. За формою забезпечення:

 • забезпечений кредит—це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою.
 • бланковий кредит—це міжнародний кредит, який надається під зобов'язання боржника сплатити його і під соло-вексель з одним підписом позичальника.

6. За терміном дії:

 • короткострокові кредити – до 1 року.
 • середньострокові кредити – від 1-5 років.
 • довгострокові кредити – зверх 5-7 років.

У розвитку світового господарства міжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. У той же час він може приводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн кредиторів.

Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платіжну спроможність позичальників за рахунок сплати величезних процентів за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання.


05.05.2011