Osvita.ua Вища освіта Реферати Державне регулювання Адміністративно-територіальна реформа: вдосконалення між бюджетних відносин. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Адміністративно-територіальна реформа: вдосконалення між бюджетних відносин. Реферат

Процес реформування міжбюджетних відносин в Україні та адміністративно-територіального устрою має забезпечити поступове досягнення (за ширшим колом повноважень) територіальної відповідності між повноваженнями органів місцевого самоврядування, доходами, які передано у їх розпорядження, та видатками відповідних бюджетів

Співробітництво з ЄС посідає особливе місце у системі пріоритетів України у зовнішній політиці. Європейське спрямування нашої держави відкриває нові перспективи співробітництва з розвиненими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин.

Аби приєднатися до Європейського Союзу Україна повинна провести 31 реформу, включаючи реформу бюджетних відносин, яка є передумовою здійснення будь-яких економічних реформ.

Одним з найактуальніших питань, що стосується міжбюджетних відносин в Україні, є удосконалення теоретико-методологічних засад поліпшення фінансового забезпечення регіонів та створення сприятливих умов для їх економічного зростання.

Теоретичні витоки природи, сутності та ролі фінансових засад місцевого самоврядування, фінансового вирівнювання а також формулювання принципів фіскального федералізму знаходимо у працях всесвітньо відомих економістів Дж. Стігліца, Р. Макгрейва.

Питання формування місцевих бюджетів України та постсоціалістичних країн досліджувалися в працях українських вчених: І. Луніної, С. Слухая. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба у її подальшому дослідженні. Це зумовлено недостатнім теоретичним обґрунтуванням ролі механізму міжбюджетних трансфертів у процесі розвитку регіонів України.

У відповідності до Бюджетного кодексу [1], всі доходи і видатки місцевих бюджетів з позиції їхнього впливу на міжбюджетні відносини поділено на дві великі групи:

  • доходи (видатки), що враховуються;
  • доходи (видатки), що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Податки і збори, що входять до першої підгрупи утворюють так званий "кошик доходів" місцевого бюджету який є основою для кількісних розрахунків обсягу міжбюджетних трансфертів, а доходи другої групи є власними для відповідного бюджету.

Таким чином, видаткові повноваження місцевих бюджетів, з огляду на зв'язок із міжбюджетними відносинами можна поділити на "власні" (не враховуються) і "делеговані" (враховуються). Такий підхід базується на нормах статті 98 Бюджетного кодексу та отримав назву "Формульного розрахунку".

Обсяг дотації вирівнювання визначається як перевищення обсягу видатків, що враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів і який обраховано із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування або над закріпленими доходами.

Однак, розглядаючи перерозподіл фінансових ресурсів, пов'язаних з фінансовим вирівнюванням, інтегрований в баланс доходів, видатків та фінансування місцевого бюджету, можна бачити дещо складнішу та неоднозначну модель, ніж запропонована нам, згідно алгоритму Формульного розрахунку.

У Вінницькій області налічується 701 місцевий бюджет сіл, селищ та міст районного значення, на території яких проживає 1 230 тис. чол. Характерною відмінністю Вінницької області є низька щільність населення, та, відповідно, значна кількість невеликих територіальних громад. Так в територіальних громадах населенням до 2 тис. чол. мешкає 623,8 тис. чол., або 51% населення вказаних громад, а кількість таких громад складає 576 або 82,2% причому фінансова самодостатність відсутня в територіальних громадах області населенням до 3-х тис. чол., навіть з урахуванням фінансового вирівнювання.

Таким чином, відсутність фінансової самодостатності невеликих територіальних громад призводить до погіршення якості суспільних послуг що ними надаються, а спрямування на виконання делегованих повноважень частини доходів 2-го кошику позбавляє такі місцеві бюджети фінансових ресурсів на виконання власних повноважень, саме за рахунок яких має здійснюватись не тільки розвиток, але й підтримка в належному стані інфраструктури місцевих громад.

Вищевказане також дає підстави очікувати зменшення наявних дисбалансів та стимулювання розвитку громад, шляхом проведення в Україні адміністративної реформи та укрупнення первинних громад, що відповідає об'єктивним демографічним та міграційним процесам, які відбуваються в країні протягом останніх десятиріч.

Удосконалення системи формування міжбюджетних відносин відбуватиметься у контексті адміністративно-територіальної реформи.

На етапі до впровадження зазначеної реформи з метою підвищення ступінню ефективності функціонування бюджетної системи необхідним є посилення інституційної спроможності системи регулювання міжбюджетних відносин як вагомої складової інноваційного розвитку територій.

Запровадження нової моделі формування місцевих бюджетів шляхом переходу до бюджетного планування на рівні району та адміністративно- територіальної одиниці, в якій частка дотацій не перевищує 70 відсотків у структурі доходів бюджету, безперечно посилить запас фінансової стійкості місцевих бюджетів та підвищить збалансованість бюджетної системи в цілому.

Розпорядників бюджетних коштів що мають високий рівень дотаційності доцільним є переведення до категорії отримувачів бюджетних коштів, що суттєво зменшить кількість місцевих бюджетів нижчого рівня та надасть можливість позитивно впливати на стабільність фінансового забезпечення незначних адміністративно-територіальних одиниць (село, селище) а також посилить взаємозв'язок міжбюджетного регулювання, ефективності планування та використання бюджетних коштів з соціально-економічним розвитком територій.

Питання розвитку і взаємодії регіонів, взаємовідносин регіональних і центральних органів влади є надзвичайно актуальними для України. Адже відсутність обґрунтованої політики регіонального розвитку держави на попередньому етапі призвела до суттєвого збільшення диспропорцій та загострення економічних і соціальних проблем.

З метою вирішення даних питань в сфері бюджетного та регіонального розвитку України, які являються бар'єрами на шляху до вступу в ЄС доцільним є:

  • провести адміністративну реформу, яка б спиралася на обґрунтовані показники та виважене законодавство;
  • створити передумови для забезпечення фінансової бази місцевого самоврядування та економічної самостійності регіонів шляхом збільшення їх власних доходних джерел;
  • реалізувати принцип децентралізації влади в Україні, розширивши тим самим права органів місцевого самоврядування;
  • знизити частку трансфертів у доходах місцевих бюджетів і розширити податкові гарантії за рахунок частини податку на прибуток і податку на додану вартість, встановивши більш справедливі норми їх міжрегіонального розподілу.

Процес реформування міжбюджетних відносин в Україні та адміністративно-територіального устрою має забезпечити поступове досягнення (за ширшим колом повноважень) територіальної відповідності між повноваженнями органів місцевого самоврядування, доходами, які передано у їх розпорядження, та видатками відповідних бюджетів.

Вищевказане також дає підстави очікувати зменшення наявних дисбалансів та стимулювання розвитку громад, шляхом проведення в Україні адміністративної реформи та укрупнення первинних громад, що відповідає об'єктивним демографічним та міграційним процесам, які відбуваються в країні протягом останніх десятиріч.

Список літератури

  1. Бюджетний кодекс України: Закон від 21.06. 2001р. № 2542-3. - www. rada. gov. ua
  2. Кравченко В. Ї. Місцеві фінанси України: Навч. Посібник. - К: Знання, 1999 - 487с.
  3. Луніна І. Між бюджетні відносини в Україні: Концептуальні підходи до реформування // Економіка України. - 2002. - №5. - С. 10 - 16.


17.04.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!