61
Кліматичні умови України. Реферат 29.11.2011
62
Клімат України: основні метеорологічні елементи. Реферат 29.11.2011
63
Географія: українські Карпати. Реферат 29.11.2011
64
Професор Ярослав Кульчицький як видатний вчений. Реферат 29.11.2011
65
Вивчення корисних копалин українських Карпат: внесок Я. О. Кульчицького. Реферат 29.11.2011
66
Географія: надходження осадового матеріалу у Світовий океан. Реферат 28.11.2011
67
Біосфера в океані: основні компоненти. Реферат 28.11.2011
68
Морська вода: солоність і деякі фізичні властивості. Реферат 28.11.2011
69
Будова земної кори під Світовим океаном. Реферат 28.11.2011
70
Географія: Світовий океан. Реферат 28.11.2011
71
Видатний географ Міклухо-Маклай. Реферат 28.11.2011
72
Атлантичний океан: загальна характеристика. Реферат 28.11.2011
73
Географія України: моря, поверхневі і підземні води, водні ресурси. Реферат 28.11.2011
74
Геологія як система наук про Землю. Реферат 28.11.2011
75
Рельєф України: низовини, височини та гори. Реферат 28.11.2011
76
Географія України: кримські гори. Реферат 28.11.2011
77
Географія України: Карпати. Реферат 28.11.2011
78
Географія України: степова зона. Реферат 28.11.2011
79
Географія України: лісостепова зона. Реферат 28.11.2011
80
Географія України: зона мішаних хвойно-широколистих лісів. Реферат 28.11.2011