Економічні зв’язки України з розвинутими країнами: тенденції розвитку. Реферат

Питома вага України у світовій економіці досить помітна. За економічним потенціалом Україна входить до першої шістки країн Європи (окрім неї - Росія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія)

Частка України у світовій торгівлі досі не надто висока. Недостатньо використовуються можливості для міжнародної кооперації зовнішніх інвестицій тощо. Попри це українська продукція добре відома у багатьох країнах: для деяких країн та регіонів Україна є важливим партнером в економічній співпраці.

Загальний об'єм зовнішньої торгівлі товарами за 9місяців склав $19 685,1 млн. (приріст за місяць - 10,4%), у тому числі експорт -- $8 990,4 млн. (9,9%), імпорт -- $10 694,7 млн. (10,8%). Негативне сальдо за вересень збільшилося на 15,8% і досягло $1,704 млрд. (за аналогічний період минулого року -- $2,18 млрд.).

За підсумками 9 місяців ц. р. об'єм експортних товарообмінних операцій склав $713,59 млн. (7,9% від загального об'єму експорту), імпортних -- $671,165 млн. (6,3% від загального об'єму імпорту) [9]. Незважаючи на побоювання з приводу негативного впливу фінансової кризи на зовнішню торгівлю вітчизняними товарами, дані Держкомстату свідчать про ріст у вересні ц. р. у порівнянні з попереднім місяцем як об'ємів експорту, так і імпорту. Але при цьому треба звернути увагу, що зростає і торговий дефіцит.

Торгові партнери, ринок збуту українських підприємств у нинішньому році розширився: за підсумками 9 місяців 1998 р. число країн торгових партнерів України досягло 181 (у січні-травні -- 164, січні-серпні -- 178). При цьому, в експорті спостерігається стійка тенденція переорієнтації з ринків країн СHД на інші країни. Особливо чітко це видно на прикладі Російської Федерації. Потужний торговельний партнер України - Росія, звідки ми одержуємо нафту, газ, руди кольорових металів, деревину, тканини, обладнання, вантажівки, електроніку.

Україна експортує до Росії прокатне, гірничошахтне та енергетичне обладнання, тепловози, телевізори, залізну та марганцеву руду, кокс, прокат чорних металів, вугілля, а також цукор, соняшникову олію, м'ясо, плодоовочеві консерви. Хоча Росія і залишається основним зовнішньоторговельним партнером України, її частка в загальному об'ємі зовнішньої торгівлі стрімко падає. Так, якщо за підсумками минулого року частка РФ в українському експорті складала 57%, а в імпорті -- 62%, то за 5 місяців 1998 р. ці показники складали відповідно 24% і 53,1%, а за 9 місяців -- відповідно 23,9% і 47,7%.

Найвідчутніше знизився експорт товарів з України в Росію. Зниження об'ємів вивозу українських товарів у РФ багато в чому пояснюється важким фінансовим положенням у Росії. Крім того, після введення ПДВ із 1 вересня 1996 р. на імпорт українських товарів був втрачений "ряд важливих сегментів російського ринку, що важко повернути". Також на двосторонній торгівлі негативно відбилося падіння об'ємів виробництва ряду товарів, що відносяться до традиційного українського експорту (м'ясо ВРХ, вироби з м'яса), і висока собівартість вітчизняної продукції. І все ж Росія поки ще залишаться для України торговим партнером "номер один".

Чимала частина зовнішньоторговельного обороту припадає на країни СНД і Балтії, питома вага експортно-імпортних операцій з якими включаючи послуги, склала у 1997р. 53% або 19,86 млрд. дол. Експорт становив 9,2 млрд. дол., імпорт становив 10,7 млрд. дол.., що відповідно –48,9%і 57,8% від загальних показників[8]. Сальдо з цими країнами від’ємне.

Наступним за обсягом торгівлі партнером є Білорусь. Вона постачає верстати, вантажівки, трактори, калійні добрива, продукцію легкої промисловості. Наш експорт складається переважно з прокату чорних металів, верстатів та обладнання, цукру, олії.

Значне позитивне сальдо торговельного балансу Україна має з країнами Середньої Азії (окрім Туркменістану), Казахстаном та країнами Закавказзя. Наш експорт до цих регіонів: прокат чорних металів, обладнання, металорізальні верстати, промислові товари широкого вжитку, цукор, борошно. Імпорт: газ, руди кольорових металів, бавовна, тканини.

Українські товари добре відомі на ринках розвинутих країн і країн, що розвиваються. Особливе місце у зовнішній торгівлі України займають країни Європи. Серед розвинутих країн цього регіону чільне місце посідає Німеччина і Італія. Товарообіг з Німеччиною в тому році склав 2,1 млрд. дол., з Ітілією-1млрд. дол.

В порівнянні з іншими країнами Центральної і Східної Європи об'єми торгівлі між Україною і ЕС значно відстають (таблиця4. 3). В 1998р. товарообмін Німеччини з Польщею склав 18 млрд. DM, з Чехією – 14 млрд. DM, з Угорщиною – 10 млрд. DM[8]. Є тому і об'єктивні причини: Чехія, Польща, Угорщина підписали угоду з ЕС про вільну торгівлю, тому ці країни, маючи однаковий спектр товарів з Україною, користуються преференціальним режимом на риках ЕС. Значний товарообіг Україна має також з Великобританією, Нідерландами, Францією.

Відновлюються торговельні зносини також із країнами Східної Європи, насамперед, з Польщею, Угорщиною, Болгарією та Словаччиною. Істотно виросла торгівля з Китаєм.

Розгляньмо географію зовнішньої торгівлі з країнами Західної та Східної Європи за основними вантажопотоками. До країн Західної Європи, окрім руд чорних металів та феросплавів, Україна постачає кокс, скло, штучні алмази та алмазний інструмент, невелику кількість металообробних верстатів, металургійне обладнання, а також олію.

Таблиця 1. Обсяг товарообігу України з деякими країнами в 1996 р., млн. дол.

Країна

Товарообіг

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього

33 080,3

14441,2

18639,1

-4197,9

Росія

14213,8

5527,7

8686,1

-3158,4

Туркмени стан

1876,5

271,6

1604,9

-1333,3

Німеччина

1573,9

418,7

1155,2

-7365

Білорусь

1115,1

732,7

382,4

+350.3

США

962,2

364,1

562,1

-198.0

Польща

868,4

362,5

505,9

-141,4

КНР

858,9

769,2

89,7

+697,5

Італія

686,3

344,7

341,6

+3,1

Угорщина

543,4

373,8

169,6

+20 2

Туреччина

520,3

410,8

109,5

+301,3

 

Одержує Україна верстати та обладнання, хімічні продукти, засоби обчислювальної техніки, одяг, взуття, побутову електроніку.

Значно активізували торгівельні зв'язки з нами США, Канада, Японія та інші неєвропейські економічно розвинуті країни. У групі країн, що розвиваються, найбільше значення для України має Індія. Українські підприємства брали участь в поставках у цю країну комплектного обладнання для будівництва металургійних, енергетичних та машинобудівних об'єктів. Окрім того, здійснювались поставки сучасного озброєння. Україна одержує з Індії бавовняні тканини, одяг, чай, каву, фрукти, соки.

В останні роки активізувалась торгівля з Туреччиною та Республікою Корея.

Малюнок 1. Структура експорту та імпорту України з країнами далекого зарубіжжя.

Основними експортними товарами є: залізна та марганцева руди, прокат чорних металів, чавун, кам'яне вугілля, - кокс, кальцинована сода, азотні добрива, прокатне та ковальсько-пресове обладнання, обладнання для хімічної. промисловості, тепловози, екскаватори, літаки, енергетичне обладнання, цемент, віконне скло. У групі товарів народного споживання - цукор, м'ясо, соняшникова олія, борошно, а також телевізори, побутові холодильники, мотоцикли. Підприємства ВПК експортують зброю. [1]

В імпорті переважають нафта, газ, руди кольорових металів, деревина, бавовна, одяг, взуття, калійні добрива, верстати та обладнання для легкої й харчової промисловості, свердловинні установки, засоби обчислювальної техніки, вантажівки, папір, целюлоза, риба, а також чимало кондитерських та плодоовочевих виробів, алкогольних напоїв.

Таблиця. 2. Товарна структура зовнішньої торгівлі України в 1996 р. (в%)

Групи товарів

Експорт

Імпорт

Мінеральне паливо

5,6

44,8

Руди

3.8

6,9

Метали

32,3

4.3

Машини та устаткування

14,6

17,7

Продукція хімічної промисловості

14,4

9,8

Продукція сільського господарства

10,2

3,0

Продукція легкої промисловості

3.9.

3,4

Деревина та папір

1.4

2,9

Інші товари

2,8

2.5

 

Сальдо складається з різниці між експортом та імпортом. Багато товарних позицій одночасно фігурує і в експорті, і в імпорті, тому за окремими позиціями також обчислюється сальдо. Які ж товари дають Україні позитивне сальдо, а які - від'ємне? Найбільше позитивне сальдо припадає на чорну металургію (залізна та марганцева руди, чавун, прокат).

У торгівлі з країнами СНД, окрім чорної металургії, позитивне сальдо утворилось також за рахунок підприємств харчової промисловості та сільського господарства (цукор, між о, олія, молоко, борошно), машинобудування. Найбільш негативне сальдо припадає на нафту й газ. (Треба врахувати, що нафтопереробні потужності України у 10 разів перевищують власне видобування нафти.) Від'ємне сальдо є також за деякими видами тканин, обладнанням для легкої промисловості, засобів обчислювальної техніки, риби. В 1997 р. експорт України становив 14,2 млрд. дол., імпорт - 17,1 млрд. дол. Отже. від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2,9 млрд. дол.

Таблиця 3. Товарообіг України з прикордонними країнами в 1998 році

Товарообіг України з прикордонними країнами в 1998 році (млн. $)

Країна

Товарообіг

Єкспорт

Імпорт

Сальдо

Болгарія

163,2

82,9

80,3

2,6

Туреччина

220,7

198,9

21,8

177,1

Румунія

96,8

72,0

24,8

47,2

Росія

10 856,3

5 027,3

5 829,0

-801,7

Білорусія

662,7

426,7

236,0

190,7

Молдова

169,7

130,4

39,3

91,1

Угорщина

294,2

177,2

117,0

60,2

Словаччина

224,5

149,7

74,8

74,9

Польща

367,9

130,9

237,0

-106,2

Грузія

16,5

11,2

5,3

5,9

Всього

13 072,5

6 407,2

6 665,3

-258,1

 

Література 

  1. "Розміщення продуктивних сил" за редакцією В. В. Ковалевського та інших. Київ "Знання" 1998р.
  2. "Розміщення продуктивних сил України" за редакцією Є. П. Качан. Київ "Вища школа" 1997р.
  3. "Формування економічних відносин в умовах ринку" збірник наукових праць під редакцією професора І. Д. Фаріона. Тернопіль 1998.
  4. "Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні". Журнал "Право України" 1998р.
  5. Основи світогосподарських зв’язків: [Учб. посіб. для екон. вузів и фак. / В. Н. Гринева, В. В. Мамонова, В. В. Парамонов ]: Під ред. В. Н. Гриневой, В. В. Парамонова. Х.: Основа, 1993.
  6. Журнал "Провізор" серпень N20, 1998р.
  7. "Проблеми структурної перебудови економіки України" національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Київ 1999р. 


31.07.2011