Osvita.ua Вища освіта Реферати Економічна теорія Платники податків в Україні. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Платники податків в Україні. Реферат

Прибутковий податок з громадян. Державне мито. Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Податок на промисел. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

Платниками податків є:

 • суб’єкти підприємницької діяльності,
 • бюджетні організації в частині здійснення госпрозрахункової діяльності,
 • банки (крім Національного банку України і його установ, за винятком госпрозрахункових закладів), які є юридичними особами згідно з законодавством України,
 • міжнародні організації, що не мають імунітету та дипломатичних привілеїв і здійснюють підприємницьку діяльність в Україні.

Національний банк України і його установи (за винятком госпрозрахункових) сплачують до державного бюджету суму перевищення валових доходів над видатками згідно з кошторисом витрат, затвердженим Верховною Радою України.

Прибутковий податок з громадян. Платниками прибуткового податку є громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства як ті, які мають, так і ті, які не мають постійного місця проживання в Україні.

Об’єктом оподаткування у громадян, котрі мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, одержаний ними з різних джерел як на території України, так і за її межами.

У громадян, котрі не мають постійного місця проживання в Україні, об’єктом оподаткування є доходи, одержувані з джерел в Україні.

Державне мито. Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Плата за землю. Використання землі в Україні є платним. Плата за землю утримується у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від якості та місцеположення земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є одним із джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування.

Податок на промисел. Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якщо вони не зареєстровані як суб’єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів.

Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Платниками є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм вартості, включаючи підприємства, які здійснюють видобуток корисних копалин. Плата введена з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища.

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцезнаходженням виконують переважно екологічні, естетичні, виховні та інші функції, мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають державному обліку і охороні.

Усі ліси України є власністю держави.

Від імені держави лісами розпоряджається Верховна Рада України.

Верховна Рада України делегує свої повноваження щодо розпорядження лісами відповідним Радам народних депутатів.

Ради народних депутатів у межах своєї компетенції надають земельні ділянки лісового фонду у постійне користування.

З метою раціонального і бережливого користування лісовими ресурсами Лісовим кодексом України введена плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

До лісових ресурсів належать:деревина технічна і лікарська сировина, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва.

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів. Плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів вносять усі суб’єкти підприємницької діяльності-водокористувачі незалежно від форм власності, в тому числі підприємства гідроенергетики та водного транспорту.

Місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори:

 • Готельний збір.
 • Збір за парковку автотранспорту.
 • Ринковий збір.
 • Збір за видачу ордера на квартиру.
 • Курортний збір.
 • Збір за участь у бігах на іподромі.
 • Збір за виграш на бігах.
 • Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі н іподромі.
 • Податок з реклами.
 • Збір за право на використання місцевої символіки.
 • Збір за право проведення кіно-і телезйомок.
 • Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.
 • Комунальний податок.
 • Збір за проїзд по території прикордонних областей з автотранспорту, що прямує за кордон.
 • Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

Отже, основне в податковій політиці на сучасному етапі в Україні є реформування податкової системи в напрямах:

 • Зниження загального рівня податкового тягаря.
 • Забезпечення інвестиційної спрямованості податкової системи шляхом запровадження інвестиційних пільг.
 • Реалізації соціальної спрямованості податкової системи.
 • Удосконалення механізмів обчислення і стягнення податків.
 • Удосконалення для виконання вищезазначеного правової бази оподаткування, закріплення податкової системи України в Податковому кодексі.

Для того щоб стимулююча податкова політика сприяла суттєвому зростанню попиту підприємств на інвестиційні товари і на цій основі - розширенню їх виробництва, вона має поєднуватися з такими заходами:

 • Комплексом заходів, в тому числі податкових, які забезпечили б активізацію інвестиційної діяльності комерційних банків, через те що власних коштів підприємств недостатньо для проведення серйозної інвестиційної політики в умовах спрацьованості більшості основних фондів підприємств.
 • Активізацією приватизаційних процесів, а також чітким визначенням і гарантуванням прав власності, що дасть можливість власникам і менеджерам отримувати прибутки від виробництва та інвестування і зацікавить їх в інвестуванні коштів.
 • Демонополізацією економіки, яка змусить підприємства реагувати на зростання сукупного попиту не підвищенням цін, а розширенням виробництва.
 • Стабілізацією інфляційних процесів, що посилять привабливість інвестицій.
 • Політичною і правовою стабілізацією, які сприятимуть зростанню впевненості підприємців в майбутньому і стимулюватимуть їх до інвестування в економіку.

Податки - це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни.

Податкова політика - це політика держави у сфері оподаткування, що передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей-збільшення обсягу виробництва та зайнятості або зниження рівня інфляції.

Бюджет - це розпис доходів і видатки держави, підприємства чи окремої особи на певний строк.

Мито - це податки на імпортні, експортні та транзитні товари.

Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні товари, що включається до ціни цих товарів.

Податок на добавлену вартість - це непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення.

Прямі податки - це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майна платника податку. До них належать:податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з доходів громадян.

Непрямі податки - це податки, які стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при його купівлі. До них належать, зокрема, податок на добавлену вартість і акцизний збір.

Література

 1. Климко Г. Н. Основи економічної теорії. -Київ." Вища школа" - "Знання", 1997.
 2. Головна державна податкова інспекція України. Основи оподаткування в Україні. -Київ." Укртиппроект", 1998.
 3. Ткаченко Т.:" Податок на прибуток підприємств і прямі зарубіжні інвестиції" //Економіка України №4. -Київ." Преса України", 1998.


30.07.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!