Osvita.ua Вища освіта Реферати Економічна теорія Оподаткування операцій з векселями та бухгалтерський облік векселів. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Оподаткування операцій з векселями та бухгалтерський облік векселів. Реферат

Облік бланків векселів. Облік одержаних векселів. Облік операцій по індосації (передачі) одержаного векселя. Облік дисконтних операцій. Облік одержаних векселів

Облік бланків векселів

Одержані у встановленому порядку бланки векселів зберігаються і враховуються підприємствами як бланки суворої звітності. Бухгалтерський облік бланків векселів здійснюється на забалансовому рахунку 004 "Бланки суворої звітності". Рух цих бланків відображається на рахунку 004 на основі відповідних приходно-витратних документів. Списання цих бланків із забалансового обліку проводиться одночасно із записами по видачі векселів.

У відповідності до п. 9.5. 7. Закону України "По оподаткування прибутку підприємств" витрати, що пов'язані із виготовленням або придбанням бланків векселів, відносяться до витрат підприємства і відображаються на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".

Облік виданих векселів

Заборгованість по розрахункам з постачальниками, підрядниками, іншими кредиторами, яка оформлена векселями, виданими на суму отриманої продукції, виробів, робіт та послуг відображається відповідною бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками",
 • Дебет рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" або інші відповідні рахунки обліку розрахунків,
 • Кредит рах. 66 "Векселі видані".

Сума витрат у вигляді договірних відсотків за відстрочку платежу, векселедавець відображає бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 26 "Загальногосподарські витрати" - якщо векселями проведені розрахунки за сировину, матеріали, паливо, комплектуючі вироби, роботи та послуги виробничого характеру для забезпечення виробничої діяльності;
 • Дебет рах. 44 "Витрати обертання" - якщо векселями проведені розрахунки за товари, роботи, послуги комерційного характеру для забезпечення комерційної діяльності;
 • Дебет рах. 33 "Капітальні вкладення" - якщо векселями проведені розрахунки за основні засоби, будівельно-монтажні, проектні та інші роботи та послуги для забезпечення капітальних вкладень;
 • Дебет рах. 81 "Використання прибутку" - якщо векселями проведені витрати, які не відносяться до підприємницької діяльності виробничого, комерційного характеру або капітальних вкладень, тобто ті витрати, які не включаються до собівартості продукції,
 • Кредит рах. 66 "Векселі видані".

Погашення заборгованості, яка забезпечена виданими векселями, відображається бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 66 "Векселі видані";
 • Кредит рах. 50 "Каса",
 • Кредит рах. 51 "Розрахунковий рахунок",
 • Кредит рах. 52 "Валютний рахунок".

Аналітичний облік по рахунку 66 "Векселі видані" проводиться по кожному виданому векселю.

Облік одержаних векселів

Заборгованість по розрахункам з покупцями, замовниками оформляється векселями, одержаними на суму відвантаженої продукції (товарів), виконаних робіт та наданих послуг і відображається бухгалтерською проводкою на суму цих векселів:

 • Дебет рах. 59 "Векселі одержані",
 • Кредит рах. 46 "Реалізація".

Одночасно по дебету рахунку 46 у встановленому порядку відображаються фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг).

За Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (п. 3.2.) не вважаються прибутком і не оподатковуються узяті на облік, але не сплачені векселі.

Сума доходу, що отримана за векселем продавцем за відстрочку платежу відображається бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 59 "Векселі одержані",
 • Кредит рах. 80 "Прибутки та збитки".

Якщо підприємство відображає в обліку реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) по мірі пред'явлення розрахункових документів покупцем (замовником), то при отриманні векселів по реалізації продукції (товарам, роботам, послугам) застосовується бухгалтерська проводка:

 • Дебет рах. 59 "Векселі одержані",
 • Кредит рах. 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Аналогічно в бухгалтерському обліку проводяться записи, пов'язані з отриманням векселів по забезпеченню інших видів дебіторської заборгованості.

По мірі погашення заборгованості, забезпеченої одержаними векселями, суми, обліковані на рахунку 59 "Векселі одержані", списуються відповідною бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 50 "Каса",
 • Дебет рах. 51 "Розрахунковий рахунок",
 • Дебет рах. 52 "Валютний рахунок",
 • Кредит рах. 59 "Векселі одержані".

Аналітичний облік по рахунку 59 "Векселі одержані" ведеться по кожному одержаному векселю.

Облік операцій по індосації (передачі) одержаного векселя

При індосації векселя в оплату за одержану продукцію (товари, роботи, послуги) в бухгалтерії індосата складається відповідна бухгалтерська проводка на суму векселя:

 • Дебет рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
 • Дебет рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами";
 • або інші рахунки, на яких враховується борг;
 • Кредит рах. 59 "Векселі одержані".

Якщо виданий векселедавцем вексель індосується векселедержателем на користь векселедавця, тобто вексель повертається векселедавцю в оплату за реалізовану продукцію (вироби, товари, виконані роботи або надані послуги), то в бухгалтерському обліку у нього це відображається проводкою на суму проданого товару:

 • Дебет рах. 66 "Векселі видані",
 • Кредит рах. 46 "Реалізація" або
 • Кредит рах. 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", в залежності від обліку процесу реалізації.

При цьому, різниця між сумою векселя і сумою реалізованої продукції (робіт, послуг), в залежності від того позитивна вона чи негативна, враховується відповідно в дебеті або кредиті рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

Облік дисконтних операцій

При реалізації одержаних векселів з дисконтом здійснюється бухгалтерська проводка:

 • Дебет рах. 51 "Розрахунковий рахунок" - на суму, отриману за вексель;
 • Кредит рах. 59 "Векселі видані" - на вексельну суму.

При цьому дисконт (різниця між номінальним і реальним курсом векселя) в залежності від того позитивний він чи негативний, враховується відповідно в дебеті або кредиті рахунку 80 "Прибутки та збитки".

Згідно з п. 3.4. 1. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" оподаткованим оборотом є різниця між ціною придбання і продажу векселя (дисконт), зменшена на суму витрат, пов'язаних з цими операціями.

Облік одержаних векселів

Одержання підприємством векселів відображається бухгалтерською проводкою:

 • Дебет рах. 58 "Фінансові вкладення",
 • Кредит рах. 50 "Каса",
 • Кредит рах. 51 "Розрахунковий рахунок",
 • Кредит рах. 52 "Валютний рахунок".

Якщо покупна вартість придбаних векселів відрізняється від їх номінальної вартості (вексельної суми), то сума різниці між покупною і номінальною вартістю відображається на рах. 80 "Прибутки та збитки" і оподатковується на прибуток згідно з вищевказаним п. 3.4. 1.

Аналітичний облік по рахунку 58 "Фінансові вкладення" здійснюється по кожному цінному паперу окремо.

Облік інших витрат, пов'язаних з обігом векселів. За зберігання векселів у банку і опротестування здійснюються бухгалтерські проводки:

 • Дебет рах. 80 "Прибутки та збитки", Кредит рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" при одержанні гарантій (вексельного аваля),
 • Дебет рах. 26 "Загальногосподарські витрати" або Дебет рах. 44 "Витрати обігу" (згідно з п. 9.5. 6. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств");
 • Кредит рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

Операції, що відносяться до обігу векселів, звільняються від сплати ПДВ згідно з підпунктом "м" пункту 31 розділу У Інструкції про порядок нарахування і сплати ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну України від 10.02. 93 р. №3.


28.07.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!