Osvita.ua Вища освіта Реферати Економічна теорія Людина та економіка: вплив та взаємозалежність. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Людина та економіка: вплив та взаємозалежність. Реферат

Людина як фактор і кінцева мета виробництва. Економічні якості людини. Діяльність людини. Потреби та економічні інтереси людини

В усіх економічних системах минулого і сучасності основною продуктивною силою була і залишається людина. Проте на попередніх етапах розвитку цивілізації розвивалися здебільшого окремі сторони людини - працівника, то в наш час уперше за всю історію розвитку людства створюються умови для реалізації справжньої природи людини – бути основною метою розвитку суспільства, розвивати свої здібності.

Ця мета реалізується внаслідок інтенсивної дії закону зростання потреб, органічного поєднання в кожному індивідуумі людини - працівника і людину-власника (що формує людину економічно). На цій основі створюються можливості розвивати інші сутнісні сили людини - соціальні, політичні, духовні, національні, тощо.

Двома найважливішими сторонами людини є біологічна і соціальна. Внаслідок цього людину називають біосоціальною істотою.

Біологічна сторона людини означає її належність до природи у цьому разі вона є природною істотою, наділеною природними силами. Тому й праця з фізіологічного погляду є виконанням певних функцій людського організму, кожна з яких – це затрати мозку, нервів, м’язів і т. д. Тому для відтворення людини необхідно оберігати й підтримувати індивіда як біологічну істоту, задовольняти його потреби. У процесі праці, зростання її корисності та продуктивності на планеті відбувається збільшення енергії.

Соціальна сутність людини означає причетність її до суспільних відносин, розкриття цієї сутності в таких підсистемах цих відносин, як техніко-економічні, відносини економічної власності, соціальні, правові, політичні, національні, культурні, ідеологічні. Соціальна сутність людини збагачується коли вона бере участь в економічній, правовій, політичній та інших видах діяльності.

Біологічній і соціальній сторонам людини відповідають певні види діяльності й типи власності. Кожен працюючий має певну професію, використовує специфічні засоби виробництва, ставить перед собою певну мету, тобто праця людини є індивідуальною. Водночас переважна більшість людей працює в трудових колективах, де результати діяльності окремого індивідуума залежить від праці членів трудового колективу.

Діяльність окремого індивідуума залежить також від ефективності праці інших трудових колективів, від вмілого керівництва на галузевому і міжгалузевого рівнях, від своєчасного отримання кредитів, величини сплачуваних підприємством податків і т. д. У праці в одному трудовому колективі та взаємопов’язаній праці багатьох колективів формуються відповідно колективний та суспільний характер праці.

Названим сторонам людини і видам діяльності відповідають певні форми економічної власності. Так біологічній природі людини, її індивідуальній діяльності найбільшою мірою відповідає особиста (приватна) власність, а соціальній природі людини, колективному і суспільному характеру праці – колективну й суспільну форми власності.

Суспільна власність, необхідна для розвитку фундаментальних наук, досліджень, освіти і т. д.

Потреби – мотив людини, що спонукає її до діяльності. Визначними з поміж них є економічні потреби. Людина повинна задовольнити насамперед такі найелементарніші потреби (в їжі, одязі, житлі), на цій основі можуть бути задоволені культурні, духовні та ін. Потреби зароджуються у формі об’єктивної мети, конкретної цілі людини.

Економічні потреби – це ідеальний внутрішній мотив людини, що спонукає її до економічної діяльності з метою забезпечення власного добробуту та добробуту членів своєї сім’ї.

Економічні потреби тісно пов’язані з виробництвом, обміном, споживанням. Необхідність задоволення економічних потреб спонукає виробництво створювати необхідні життєві блага. У свою чергу, виробництво, створюючи нові товари і послуги, стимулює розвиток потреб людини. Задоволення економічних потреб здійснюється в процесі споживання.

За ступенем задоволення розрізняють:

 • а) абсолютні економічні потреби – це максимально можливий обсяг виробництва матеріальних благ і послуг за найбільш сприятливих умов, які могли б бути спожиті суспільством.
 • б) дійсні економічні потреби – це ті, які задовольняються при оптимальних розмірах виробництвах, у даному разі при значному недовантажені виробничих потужностей та армії безробітних.
 • в) фактичні економічні потреби – виступають у формі задоволеного платоспроможного попиту. Вони визначаються співвідношеннями цін на предмети споживання і грошових доходів населення.

Розрізняють також:

 • фізіологічні потреби - основні потреби у товарах і послугах, без яких неможливе існування людини;
 • соціальні потреби – потреби у здобутті освіти, медичних послуг, соціальному страхуванні, вихованні дітей;
 • духовні потреби – потреби людини у відвідуванні кіно, театру, розвитку особистості. Розвиток та задоволення потреб у кінцевому підсумку залежить від ступеня зрілості економічної системи.

Економічні потреби можна згрупувати навколо потреб:

 • а) людини-працівника – народжуються у виробництві і пов’язані з процесом праці, з можливістю працювати тобто потреби у якісному вдосконаленні умов праці (санітарно-гігієнічні умови, фізичні небезпеки і т. д.).
 • б) людини-власника – це потреби в отриманні гідної для сучасного суспільства величини зарплати, у привласненні частини прибутку через механізм володіння акціями підприємства і т. д., а також у володінні товарами тривалого користування.

Економічні інтереси – це усвідомленні економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів. Економічні інтереси - знаходять свій вияв у поставлених цілях, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення.

Економічні інтереси більшості сучасних працівників спрямовані на отримання предметів споживання та послуг, а інтереси власників засобів виробництва – на збільшення різних видів власності (папери, метал, майно). Тому засобом реалізації економічних інтересів працівників є отримання заробітної плати, а власників засобів виробництва - привласнення прибутків.

Література

 1. Основи економічної теорії: Підручник/ За ред. проф. А. П. Гальчинського. — К.: Вища шк., 1995. -509с.
 2. Основи економічної теорії: Підручник /С. Дзюбик. О. Ривак, —К.:Основи, 1994. —336с.
 3. Словник ринкової економіки: За ред. проф. Дратвера Б. Л. —Кіровоград: Видавництво КДПУ ім. Володимира Винниченка, 1996. —95с.
 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. -К.: Вища шк., 1994. —559с.
 5. Макконнелл К. Р., Брю С. А. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2т.: Пер. с англ. 11-го изд. -М.:Респу6лика, 1993.
 6. Основи економічної теорії: Підручник/ За ред. проф. С. В. Мочерного. —К.: Видавничий центр "Академія", 1998. -464с.
 7. Основи економічних знань/ За ред. проф. С. В. Мочерного. —К.: Феміна, 1995. —352с.
 8. Основи економічних знань: Запитання і відповіді/ За ред. проф. С. В. Мочерного. — К.: Феміна, 1996. —272с. ("Альма-матер").
 9. Економічний словник—довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного. — К.:Феміна, 1995. -368с.
 10. Основи економічної теорії: Підручник: У 2-х кн. / Ю. В. Ніколенко, М. М. Діденко, А. В. Шегда та ін. -К.: Либідь, 1994.
 11. Самуельсон П. Економіка: Підручник. -Львів:Світ, 1993-496с.
 12. Туган—Барановский М. І. Політична економія: Курс популярний. —К.: Наукова думка, 1994. -264.
 13. Економіка України (журнал). -1996, 1997.
 14. Економікс (додаток до газети "Кіровоградська правда"). —1997.
 15. Основи економічної теорії. Методичні вказівки/ Б. Л. Дратвер, І. В. Олійник, Н. О. Пасічник. -Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка. -1999. -60 с.


27.07.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!