Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Структура суспільного виробництва: розподіл праці, показники, фактори, класифікація. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Структура суспільного виробництва: розподіл праці, показники, фактори, класифікація. Реферат

Розподіл праці і формування галузей. Галузева структура і показники, що її характеризують. Фактори, які визначають галузеву структуру. Класифікація галузей промисловості. Міжгалузевий виробничий баланс і міжгалузеві зв'язки

Розподіл праці і формування галузей

Поява промисловості як самостійної галузі і її диференціація пов'язана із суспільним поділом праці, який проявляється в наступних формах: загальний, одиничний, частковий. В результаті загального поділу праці все народне господарство розділилося на 2 великі сфери: промисловість відокремилася від сільського господарства.

Подальший прогрес промисловості пов'язаний із частковим поділом праці, в результаті якого в промисловості з'явилися нові галузі. Одиничний поділ праці призводить до розподілу галузей між підприємствами. Між цими видами поділу праці існує взаємозв'язок.

Для того, щоб утворилась окрема галузь промисловості, необхідне виконання техніко-економічних умов:

 • велика кількість підприємств, які б виготовляли певну продукцію;
 • ці підприємства повинні мати взаємозв'язки між собою та іншими галузями промисловості чи сільського господарства;
 • повинен бути специфічний характер праці, особлива організація і технологія виробництва, які б вимагали створення єдиного органу управління;
 • всі ці підприємства повинні характеризуватися певними ознаками, які б давали можливість об'єднати їх у галузь.

До цих ознак належать:

 • а) єдність економічного призначення продукції;
 • б) однорідність споживаної сировини;
 • в) спільність техніко-технологічної бази;
 • г) специфічний склад кадрів, які володіють певними фаховими можливостями.

Галузь промисловості - це сукупність підприємств, які характеризуються (див. ознаки а, б, в, г).

Галузева структура і показники, що її характеризують. Фактори, які визначають галузеву структуру

Під галузевою структурою розуміють ступінь диференціації промисловості на галузі, кількісні співвідношення і взаємозв'язки між ними.

До показників, що характеризують галузеву структуру, належать:

Показники, які характеризують кількісні співвідношення між галузями: це питома вага галузі у промисловості. Вона може визначатися по обсягу випуску, по чисельності працюючих, по основних фондах.

Показники, які характеризують структурні зрушення:

 • це різниця питомих ваг: ∆П=Ппл-Пб
 • темп росту галузі: Тр= (Ппл∕Пб) *100%
 • галузевий коефіцієнт випередження: Квип= (Трг/Трпр) *100%
 • Ппл = Пб* Квип

Показники, які характеризують структурні зрушення: це коефіцієнти внутрігалузевого і міжгалузевого споживання:

 • Квг=Qв/Qзаг;
 • Км= Qм/Qзаг

До факторів, які визначають галузеву структуру, належать: НТП і ступінь впровадження її у виробництво, рівень суспільного поділу праці, ріст матеріального і культурного рівня людей, наявність природних ресурсів в країні, суспільно-історичні умови, в яких іде розвиток даної галузі.

Класифікація галузей промисловості

Галузі промисловості поділяються за:

 • економічним призначенням продукції (група А - засоби виробництва, група Б - предмети споживання);
 • характером функціонування продукції в процесі виробництва (галузі, які виготовляють знаряддя і предмети праці);
 • характером дії на предмет праці (добувні і обробні);
 • структурою витрат (трудо-, матеріало-, фондо-, енерго-, капіталомісткі);
 • тривалістю виробничого процесу (із неперервним і перервним або дискретним виробництвом);
 • часом роботи на протязі року (сезонні і цілорічні);
 • тривалістю технологічного процесу (з коротким циклом - виробництво електроенергії, із середнім циклом - машинобудування, з довгим циклом - кораблебудування).

Міжгалузевий виробничий баланс і міжгалузеві зв'язки

Господарство будь-якої країни характеризується наявністю міжгалузевих зв'язків. Міжгалузевий баланс складається із чотирьох квадрантів:

 • тут відображається проміжний продукт, що характеризує поточне споживання галузей матеріального виробництва і показано, як продукція певної галузі розподіляється на внутрігалузеве і міжгалузеве споживання.
 • Проміжний продукт - це та частина продукції галузі, яка надходить у виробниче споживання галузей матеріального виробництва.
 • відображає кінцевий продукт - це та частина валової продукції галузі, яка не йде в подальшу переробку, але використовується для відшкодування зношення основних фондів, формування фондів споживання і нагромадження.
 • відображає амортизацію основних виробничих фондів, доходи працівників виробничої сфери і держави. Сума по стовпчиках утворює умовно чисту продукцію (це чиста продукція+амортизація).
 • відображає доходи працівників невиробничої сфери.


10.07.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!