Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Теорія виробництва. Технологічна та економічна ефективність. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Теорія виробництва. Технологічна та економічна ефективність. Реферат

У рефераті подано відомості про підприємницьку діяльність. Зокрема, розглянуто теорію виробництва та ефективність технологічну та економічну діяльності підприємства

Теорія виробництва

Теорія виробництва і витрат є однією з центральних в економічній теорії.

Процес виробництва в мікросистемі розглядається як перетворення ресурсів у кінцеві продукти.

Виробництво - це процес використання робочої сили; обладнання у сполученні з природними і матеріальними ресурсами для вигoтoвлення товарів, послуг, інформації.

Фактори виробництва - виробничі послуги працi капіталу і природних ресурсів. Кожна з цих категорій включає в себе більш вузьке групування:

 • Праця як виробничий фактор за показниками трудомісткості поєднує кваліфіковану, некваліфіковану працю, а також підприємницькі зусилля керівників фірм.
 • Капітал: включає в себе споруди, обладнання, товарно-матеріальні елементи (реальний) та фінансові ресурси (фіктивний).
 • Природні ресурси і матеріали - мають багато різновидів.

Схема виробничої системи

Входження у виробництво (фактори виробництва)  

Виробничий процес (споживання факторів виробництва  

Вихід із виробництва (продукція, виручка,

доход, прибуток)  

 

Підприємницька діяльність пов'язана з пошуком найкращих взаємозв'язків між набором економічних ресурсів і кількістю економічних благ, що виготовляються за допомогою цих ресурсів.

Умови виробництва товарів та послуг:

 • Наявністъ комбінацій факторів виробництва даного обсягу продукції за певний період часу.
 • Аналіз структури витрат, необхідних для виробництва певного обсягу продукції.
 • Урахyвaння обмежень. Основні обмеження - це існування границі обсягу продукції, яка може бути одержана при використанні будь-якої комбінації ресурсів.

Виробництво менш гнyчке і чутливе до будь-яких змiн у межах короткого проміжку часу при умові, що один із факторів виробництва залишається фіксованим порівняно з довгостроковим періодом (коли є можливість змінити всіх факторів виробництва або утворення їх нової комбінації).

Основною метою підприємницької діяльності є максимізація прибутку.

Максимізація прибутку вимагає здійснення вибору:

 • що виробляти?
 • яким чином виробляти?
 • хто повинен виробляти?
 • для кого призначені результати виробництва?

Головним способом досягнення максимізації прибутку є ефективність виробництва.

Технологічна та економічна ефективність

Виробничі відносини на мікрорівні - це передусім технологічні відносини. Вони визначаються не тільки технічною стороною процесу виробництва, але й інтелектуальними, фізичними можностями персоналу фірми.

Технологія - це сукупність мeтодiв і практичних знань та навичок по виготовленню, зміні стaнy, властивостей напівфабрикатів, які здійснюються у процесі виробництва економічних благ.

(Технологія походить вiд грецького techne - мистецтво, майстерність, вміння).

Завданням технології є виявлення фізичних, хімічних, мехaнічних та інших закономірностей з метою використання на практиці найбільш ефективних і економічних виробничих процесів.

Технологічна ефективність:

 • Виробничий процес технологічно ефективний, якщо не існує ніякого іншого способу, при якому для виробництва даного обсягу продукції витрачається менша кількість хоча б одного з ресурсів при умові незбільшення інших видів ресурсів.
 • Виробничий процес технологічно ефективний, якщо обсяг виробленої продукції є максимальним при використанні визначеної кількості ресурсів.

Економічна ефективність:

Економічно ефективним способом виробництва заданої кількості продукції слід вважати такий спосіб, при якому досягається мінімізація альтернативної вартості витрат, що використовуються у процесі виробництва.

Технологія може бути врегульована:

 • в засобах виробництва;
 • в робітниках (краща освіта та досконала професійна підготовка).

Використана література

1. Бугулов В. М. Ціноутворення в умовах ринку: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1996. – 52 с.

2. Єрухимович І. Л. Ціноутворення: Навч. -метод. посібник. – К.: МАУ, 1998. – 104 с.

3. Гальперин В. М. и др. Микроэкономика – СПб: Экономическая школа, 1993. – 351 с.

4. Долан, Єдвин Дж., Линдсей, Дейвид Е. Микроекономика: Пер. с англ. Составил Б. Лисовик, В. Лукашевич – СПб: Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 448 с.

5. Макконнол С., Брю Л. Экономикс. – М., 1992: В 2т. – Т. 1. – 400 с., Т. 2. – 400 с.

6. Макконнол, Брю, Кемпбелл Р., Стенлі Л. Економікс: Пер. с англ. – 11-е изд. – К: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

7. Піндайк Роберт, Рубінфельд Даніел. Мікроекономіка: Пер. З англ. – К: Основи, 1996. – 646 с.


26.06.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!