Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Фінансова діяльність підприємства. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Фінансова діяльність підприємства. Реферат

Фінансова діяльність підприємства: завдання, зміст, форми. Дохідність, прибутковість і рентабельність виробництва, особливості їх обчислення. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства

Фінансова діяльність підприємства: завдання, зміст, форми

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання.

При цьому визначаються джерела коштів, напрямки і форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами по сплаті податків, персоналом підприємства тощо.

Всі ці грошові відносини складають зміст фінансової діяльності підприємства.

Основні її завдання такі: вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу підприємства і напрямків його використання з метою забезпечення стабільно високої прибутковості; збалансування за часом надходжень і видатків платіжних засобів; підтримання належної ліквідності та своєчасність розрахунків.

Залежно від джерел коштів фінансування поділяється на:

 • внутрішнє (за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства, використання чи продажу його майна).
 • зовнішнє (внески власників у статутний капітал безпосередньо або у формі купівлі акцій, кредит, інші боргові зобов'язання, державні субсидії).

Існує і інший поділ:

 • фінансування за рахунок власних і сторонніх коштів.

До сторонніх коштів належать ті, які потрібно повертати, тобто борги. Всі інші кошти виступають, як власний капітал.

Дохідність, прибутковість і рентабельність виробництва, особливості їх обчислення

Доход – це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат.

Загальна величина доходу підприємства включає доход від:

 • реалізації продукції, робіт, послуг (обчислюється як різниця між виручкою і матеріальними витратами у собівартості реалізованої продукції).
 • реалізація матеріальних цінностей і майна (це різниця між ціною їх продажу і матеріальними витратами на придбання і реалізацію).
 • позареалізаційних операцій (здача майна в аренду, товарний кредит, пайова участь у спільних підприємствах тощо).

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход:

 • прибуток від реалізації продукції (обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції та її повною собівартістю.)
 • прибуток від реалізації матеріальних цінностей обчислюється аналогічно доходу., тільки з виручки вираховуються всі витрати, а не тільки матеріальні.
 • прибуток від позареалізаційних операцій.

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат.

На практиці найбільш вживаними є такі види рентабельності:застосованих (інвестованих) ресурсів, виробничих фондів, сукупних активів, власного (акціонерного) капіталу, продукції, певного виробу.

Діагностика фінансово-економічного стану підприємства

Фінансовий стан підприємства істотно залежить від певних фінансових пропорцій, які аналізуються за даними балансу – підсумкового статистичного документу про наявність і використання коштів на певну дату.

Баланс має дві частини: актив, який показує напрямки розміщення коштів, і пасив, що характеризує їх джерела.

Активи включають фізичне, грошове і нематеріальне майно, яке у балансі поділяється на дві групи:

 • фіксовані активи (це майно створена за рахунок довгострокових інвестицій, яке має тривалий термін обігу)
 • поточні активи (включають мобільні елементи майна з коротким терміном обігу (до одного року)).

Пасиви балансу поділяються на дві групи:

1. Власний капітал.

 • внески власників підприємства при його організації або виручка від продажу акцій акціонерного товариства).
 • акумульований прибуток, який утворюється внаслідок діяльності підприємства.

2. Боргові зобов'язання.

 • Довгострокові.
 • Короткострокові.

Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення і використовується для оцінки і діагностики фінансового стану підприємства.

Це співвідношення можна розглядати у різних аспектах, але основними є ті, що характеризують ступінь заборгованості (обчислюється шляхом ділення боргових зобов'язань на активи підприємства), ліквідності (відношення поточних активів і короткострокових зобов'язань) та активності підприємства.


24.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!