Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Діяльність, правові основи та класифікація підприємств. Ефективність виробництва. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Діяльність, правові основи та класифікація підприємств. Ефективність виробництва. Реферат

Суттєва та змістовна характеристика видів ефективності виробництва. Поняття, місія і напрямки діяльності підприємства. Правові основи діяльності підприємства. Класифікація підприємств

Суттєва та змістовна характеристика видів ефективності виробництва

Ефективність виробництва – являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу.

Існують різні класифікації ефективності. Виділяють наступні класифікації:

1. За наслідками.

 • економічний ефект (відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати виробництва).
 • соціальний ефект (зводиться до скорочення робочого тижня, збільшення нових робочих місць тощо).

2. За місцем одержання ефекту.

 • локальний (госпрозрахунковий) ефект (означає конкретний результат виробничо-господарської чи іншої діяльності підприємства, внаслідок якої воно отримує зиск).
 • народногосподарський ефект (спільний ефект у сферах виробництва і споживання відповідних виробів (послуг)).

3. За ступенем збільшення ефекту.

 • первісний ефект (внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства, впровадження на ньому прибуткових певних технічних, організаційних чи економічних заходів).
 • мультиплікаційний ефект (повторення і примноження початкового ефекту) Має такі різновиди: дифузійний, стартового вибуху, супроводжувальних можливостей, акселерації, резонансний.

4. За метою визначення.

 • абсолютний ефект (характеризує загальну або питому його величину, яку має підприємство від своєї діяльності за певний проміжок часу).
 • порівняльний ефект (відображає наслідки порівняння можливих варіантів господарювання і вибору кращого з них).

Поняття, місія і напрямки діяльності підприємства

Підприємство – це організаційно відокремлена і економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву – завод, фабрика, шахта тощо. Кожне підприємство є юридичною особою, має закінчену систему звітності та обліку, системний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак.

Головні напрямки діяльності:

 • вивчення ринку товарів, або ситуаційний аналіз;
 • інноваційна діяльність;
 • виробнича діяльність;
 • комерційна діяльність;
 • післяпродажний сервіс.

Кожне підприємство має свою місію, або генеральну мету, тобто чітко окреслену причину його існування. У більшості випадків місією сучасного підприємства можна вважати виробництво продукції для задоволення потреб ринку і одержання завдяки цьому максимально можливого прибутку. На основі місії підприємства формулюються і встановлюються загальнофірмові цілі.

Правові основи діяльності підприємства

Підприємства мають діяти в межах законодавства, що регулює усі напрямки його діяльності. З поміж усіх юридичних актів визначальними є Закон України про підприємництво та статут підприємства, колективний договір.

Закон про підприємництво: визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації, механізм здійснення ним підприємницької діяльності; створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно і системи господарювання; забезпечує самостійність підприємств, чітко фіксує їх права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини з іншими господарюючими суб’єктами та державою.

Будь-яке підприємство діє на підставі власного статуту, тобто зібрання правил, що регулюють сукупну їх діяльність, взаємовідносини з іншими господарюючими суб’єктами.

Велике значення має також трудовий договір – угода між трудовими колективами в особі профспілки та адміністрацією, що укладається щорічно і не може суперечити діючому законодавству.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією усякого підприємства, яке використовує найману працю.

Класифікація підприємств

Досить повна класифікація забезпечується такими ознаками:

 • 1) мета і характер діяльності (комерційні, некомерційні).
 • 2) форма власності майна (приватна, колективна, державні, спільні).
 • 3) належність капіталу (національні, закордонні, змішані).
 • 4) правовий статус і форма господарювання (одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства).
 • 5) галузево-функціональний вид діяльності (промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, торгівельні, виробничо-торгові, товарно-посередницькі, іноваційно-впроваджувальні, лізингові, банківські, страхові, туристичні тощо).
 • 6) технологічна і територіальна цілісність (головні, дочірні, асоційовані, філії).
 • 7) розмір та чисельність працівників (малі, середні, великі).

Існують також добровільні об'єднання підприємств:

 • 1) асоціації – найпростіша форма договірного об’єднання підприємств з метою постійної координації господарської діяльності.
 • 2) корпорація – договірне об’єднання господарчих суб’єктів на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних інтересів, з делегуванням певних повноважень централізованого регулювання кожного з учасників;
 • 3) консорціум – тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.
 • 4) концерни – форма статутних об’єднань підприємств, що характеризується єдністю власності і контролю.
 • 5) картелі - договірне об’єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності.
 • 6) синдикати – організаційна форма існування різновиду картельної угоди, що передбачає реалізацію продукції учасників через створення спільного збутового органу.
 • 7) трести – монополістичне об’єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, в єдиний виробничо-господарський комплекс.
 • 8) холдинги – державницьке інтегроване товариство, що само безпосередньо не займається виробничою діяльністю, а використовує свої фінансові кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств, які є учасниками концерну.
 • 9) фінансові групи - об’єднання юридично та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства.


21.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!