Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Організація виробництва на підприємстві: методи, планування, інфраструктура. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Організація виробництва на підприємстві: методи, планування, інфраструктура. Реферат

Методи організації виробництва. Поняття, види і значення інфраструктури. Методи планування діяльності підприємства

Є два метода організації виробництва: потоковий і непотоковий.

Непотоковому виробництву властиві такі ознаки:

 • на робочих місцях обробляються різні за конструкцією і технологією виготовлення предмети праці, бо кількість кожного з них невелика і недостатня для нормального завантаження устаткування;
 • робочі місця розташовані однотипними робочими групами без певного зв’язку з послідовністю виконання операцій;
 • предмети праці у процесі обробки переміщуються складними маршрутами, внаслідок чого існують великі перерви між операціями. Непотоковий метод має наступні модифікації: одинично-технологічний, партійно-технологічний, предметно-груповий.

Потокове виробництво – високоефективний метод організації виробничого процесу. Потокове виробництво має такі ознаки:

 • за групою робочих місць закріплюється обробка або складання предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань;
 • робочі місця розташовуються послідовно за ходом технологічного процесу;
 • технологічний процес має високу коопераційну диференціацію, на кожному робочому місці виконується одна або декілька подібних операцій;
 • предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або невеликими партіями згідно з ритмом роботи.

Поняття, види і значення інфраструктури

Інфраструктура підприємства – це комплекс цехів, господарств та служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства. Це своєрідний тил підприємства, без якого неможлива його нормальна робота. Інфраструктура підприємства поділяється на виробничу та соціальну.

Виробнича інфраструктура – це сукупність підрозділів, які прямо не беруть участь у створенні основної продукції, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, створюючи необхідні для цього умови. Виробничу інфраструктуру складають:

 • допоміжні та обслуговуючі цехи та господарства;
 • допоміжні дільниці та служби, що розміщені у основних цехах;
 • магістральні об’єкти, комунікаційні мережі, засоби збору та обробки інформації, природоохоронні споруди тощо.

Соціальна інфраструктура – це сукупність підрозділів підприємства, які забезпечують задоволення соціально-побутових та культурних потреб робітників підприємства. Соціальну інфраструктуру складають:

 • заклади громадського харчування;
 • установи охорони здоров’я;
 • спортивні споруди;
 • заклади освіти, культури та відпочинку;
 • житлово-комунальне господарство.

Система технічного обслуговування

В рамках системи технічного обслуговування на підприємстві виконуються такі функції:

 • ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування;
 • забезпечення робочих місць інструментом;
 • переміщення вантажів та виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
 • забезпечення електрикою і тепловою енергією, паром, газом тощо;
 • забезпечення сировиною, основними та допоміжними матеріалами, паливом.

До системи технічного обслуговування входять наступні підрозділи:

1. Ремонтне господарство. Здійснює технічне обслуговування та ремонт основних засобів, монтаж та введення в дію нового устаткування, виготовлення запасних частин, модернізацію. Містить такі підрозділи:

 • відділ головного механіка;
 • ремонтно-механічний цех;
 • ремонтно-будівельний цех;
 • цехові ремонтні бази.

2. Інструментальне господарство. Це сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, що зайняті придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням та ремонтом технологічної оснастки, її обліком. Містить такі підрозділи:

 • інструментальний відділ;
 • інструментальний цех;
 • центральний інструментальний склад;
 • цехові інструментально-роздавальні комори.

3. Транспортне господарство. Займається перевезенням та вантажно-розвантажувальними роботами. Містить такі підрозділи:

 • транспортно-технологічний відділ;
 • транспортний цех.

4. Енергетичне господарство. Містить такі підрозділи:

 • відділ головного енергетика;
 • господарства: електросилове, теплосилове, газове, пічне, слабкострумове.

5. Складське господарство. Утворюється сукупністю складів підприємства. Містить такі підрозділи:

 • матеріальні склади;
 • виробничі склади;
 • збутові склади.

Методи планування діяльності підприємства

Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування здійснюється за допомогою різних методів, які класифікуються за певними ознаками. Розглянемо їх:

Ознака: вихідна позиція для розробки плану.

Методи: ресурсний (враховує ринкові умови господарювання та наявні ресурси, застосовується при монопольному становищі), цільовий (використовується при конкурентній боротьбі, враховує потреби ринку, попит на продукцію).

Ознака: принципи визначення планових показників.

Методи: екстраполяційний (визначає проміжні та кінцеві значення планових показників, на основі цих показників в минулому, припускають збереження їх в майбутньому), інтерполятивний (за цим методом підприємство встановлює цілі для досягнення в майбутньому і виходячи з неї визначає довжину планового періоду та проміжні планові показники).

Ознака: спосіб розрахунку планових показників

Методи: спробно-статистичний (використання фактичних статистичних даних за попередні роки), чинниковий (планові значення показників визначаються на основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників), нормативний метод (планові показники розраховуються на основі прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їх змін в результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді).

Ознака: узгодження ресурсів та потреб.

Методи: балансовий (суть – розробка спеціальних таблиць-балансів, в одній частині яких – напрямки витрати ресурсів, в іншій – джерела їх надходження), матричний (побудова моделей взаємозв’язків між виробничими підрозділами та показниками).

Ознака: варіантність плану.

Методи: одноваріантний (інтуїтивний), поліваріантний, економічно-математичний (застосування економічно-математичного моделювання).

Ознака: спосіб виконання розрахункових операцій

Методи: ручний, механізований, автоматичний

Ознака: форма подання планових полказників

Методи: табличний, лінійно-графічний, логіко-структурний.


18.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!