Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Економіка підприємства: криміналістична версія. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Економіка підприємства: криміналістична версія. Реферат

Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їхня побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів

Криміналістична версія - це засноване на фактичних даних припущення про суть або окремі обставини події, що має ознаки злочину, прийняте до перевірки слідчим, або іншою уповноваженою па це особою при вирішенні питання про порушення кримінальної справи і його розслідування.

З позиції логіки, версія - це різновид гіпотези, що представляє собою форму мислення, за допомогою якої здійснюється перехід від ймовірного знання до достовірного.

Робоча гіпотеза:

 • використовується в карному судочинстві;
 • пояснює факти які мають значення для розкриття, розслідування злочинів;
 • повинна бути перевірена в обмежений строк, встановлений законом;
 • перевіряється компетентними посадовими особами, встановленими законом методами і засобами при можливій протидії розслідуванню;

Криміналістична версія повинна бути:

 • реально можливою, що принципово перевіряється;
 • обґрунтованою встановленими фактами;
 • відносно простою, що має чітку, однозначну формулу;
 • застосовною до більш широкого кола явищ, які встановлюються в ході розслідування.

Розрізняють наступні види версій:

 • загальні і приватні версії;
 • версії щодо суб'єкта висування;
 • версії щодо ступеня визначеності висунутих припущень;
 • по обсягу фактів, що пояснюються;
 • по ступеню ймовірності;
 • за часом побудови;
 • стосовно предмету доказування.

Отже, розглянемо кожну з версій окремо і проведемо їхню класифікацію.

1. Загальна версія - це приблизне пояснення події, що має ознаки злочину, в цілому (наприклад відбулося: вбивство, самогубство, нещасний випадок).

Приватна версія - це приблизне пояснення окремих сторін, елементів цієї події (наприклад: мотив, спосіб учинення, час, місце, особистість злочинця і т. д.

2. Версій щодо суб'єкта висування, що ділиться на слідчі версії, оперативно-пошукові, експертні і судові.

Слідчі версії висуває і перевіряє слідчий з метою з'ясування суті події і всіх її обставин, тобто вони можуть бути, як загальними так і приватними.

Різні припущення можуть висловлюватися підозрюваними, обвинувачуваними, підсудними, адвокатами, потерпілими, цивільними позивачами, відповідачами і їхніми представниками.

Однак ці припущення значення набувають версій лише тоді, коли приймаються в такій якості названими суб'єктами.

Незважаючи на єдність логічної природи й основних функцій, вищезгадані чотири різновиди версій, мають визначену специфіку, що розрізняється, насамперед, по утримуванню фактичних баз.

Оперативно-розшукові версії висуває оперативний працівник, що проводить, за дорученням слідчого, перевірку по тим або іншим обставинам у справі. Ці версії перевіряються не процесуальним шляхом, і тому отримана з їхньою допомогою орієнтуюча інформація, далеко не завжди трансформується в доказувальну. Оперативно-розшукові версії можуть бути тільки приватними.

Експертна версія - це припущення експерта прийняте ним для перевірки при виробництві експертного дослідження.

Необхідно відзначити, що ці версії висунуті для вирішення неюридичних питань, незважаючи на їхню виняткову значимість, часто відіграють, в основному, проміжну (допоміжну) роль в ході процесуального встановлення елементів предмету доведення. Така версія може бути тільки приватною.

Судові версії - це припущення суду прийняті ним до перевірки при розгляді справи. Суд одержує кримінальну справу в якій сформульована тільки одна версія, так звана "версія обвинувачення". Суд зобов'язаний ретельно перевірити цю версію. Вона змінюється лише у випадках спростування або сумнівності висновків обвинувального заключення.

Основні функції версій: пояснювальна, встановлювана, перевірочна найбільше властиві слідчим версіям.

Потрібно також зауважити, що оперативно-пошукова версія може трансформуватися в слідчу версію і бути прийнята до перевірки оперативним працівником; ймовірний висновок експерта, що представляє собою різновид експертної версії, може бути використано слідчим як орієнтуюча інформація і перевіряється; суд, висуваючи судові версії, вправі зобов'язати слідчого проводити їхню перевірку.

3. Версії по ступеню визначеності висунутих припущень. Ці криміналістичні версії підрозділяються на типові (типові; і конкретні (специфічні).

Типові версії висуваються не тільки на основі наявної інформації, коли такої інформації ще занадто мало і вона суперечлива і не цілком достовірна, але і на основі досвіду слідчого, криміналістичних рекомендацій, загальної слідчої практики, простого життєвого досвіду і т, д. Ця версія має дуже велике практичне значення, оскільки допомагає організувати роботу з справою в найперший, найбільш відповідальний момент розслідування.

Усе сказане вище відноситься і до конкретних (специфічних) версій, що висуваються на основі вивчення матеріалів розслідуваної справи, або матеріалів перевірки до порушення кримінальної справи.

У процесі такої перевірки слідчим або працівником дізнання висуваються конкретні версії, які проробляються, перевіряються і тільки при наявності складу злочину вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Не виключено, що в ході подальшої, більш ретельної перевірки, встановлюються і помилкові варіанти, що відкидаються, а типова версія, що підтверджує, деталізується та конкретизується і на її базі будуються конкретні (специфічні) версії.

Головну роль в побудові типових версій відіграє теоретична база, тоді, як для конкретних версій - фактична база. Типовій слідчій ситуації відповідають типові криміналістичні версії, що перевіряються при типових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

4. По обсягу фактів версії, що пояснюються, діляться на загальні і приватні, характеристику яких розглянуто на самому початку лекції.

При розслідуванні конкретного злочину криміналістичні версії утворюють систему.

Системність версій полягає в тому, що для розкриття злочину висувається не одна, а декілька загальних версій, усередині яких, у свою чергу, висувається система приватних версій, що охоплює всі елементи предмета доведення, причому жодна з приватних версій не повинна суперечити загальній версії.

5. По ступеню ймовірності - є малоймовірні версії і найбільш ймовірні.

Незалежно від ступеня ймовірності тієї або іншої версії їх необхідно перевіряти паралельно. Часом саме відпрацьовування малоймовірних версій і приводять до розкритті злочинів.

6. За часом побудови - є початкові І наступні, але ні перші, ні другі не є пріоритетними. Нерідко в процесі розслідування доводиться звертатись до "старих", тобто до початкових версій.

7. Стосовно предмета доведення - ці версії підрозділяються на обвинувачувальні і виправдовувальні. Обвинувачувальна версія - лише одне з ймовірних пояснення здійсненого злочинного діяння, альтернативою якої є виправдовувальна версія, що припускає безвинність даної особи. Обидві ці версії вимагають рівнозначної об'єктивної перевірки.

При побудові версій широко використовуються прийоми логічного мислення - такі як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія.

Аналіз - це дослідження окремих сторін, властивостей, складових частин предмета, факту явища.

Синтез - це дослідження виділених за допомогою аналізу ознак у їхній єдності і взаємному зв'язку. Приведемо конкретний приклад використання цих прийомів.

Оперативна група е складі слідчого, оперативного працівника, дільничного інспектора й експерта-криміналіста виїхала на місце пригоди в продовольчий магазин.

У результаті огляду з'ясувалося, що в торговий зал злочинці проникнули через стелю, попередньо її проломивши. Розмір пролому невеликий - доросла людина не могла б через нього проникнути в приміщення. Викрадені були цукерки, цигарки і банки з компотом. Проаналізувавши ситуацію (розміри пролому, характер викраденого), була висунута версія, що крадіжку зробила група підлітків, що і підтвердилося в кінці розгляду справи.

Індукція - це приблизний висновок від часткового до загального.

Дедукція - висновок від загального до часткового.

При використанні прийому індукції для побудови версій, спочатку встановлюються і досліджуються ознаки одиничних фактів, вивчається їхнє походження. Потім факти індуктивне узагальнюють. Приблизний висновок робиться від часткового до загального, від одиничних суджень щодо встановлених фактів до пояснення їхнього походження.

Аналогія - прийом логічного мислення який заключається на основі зіставлення фактів, їхніх окремих ознак. У результаті такого зіставлення робиться висновок - якщо ознаки подібні, то і факти подібні або пояснюються одною причиною. Наприклад, знаючи спосіб учинення крадіжки і те що саме таким способом робить крадіжки неодноразово засуджений Н., слідчий висуває версію: "крадіжку зробив, можливо, "Н.".

Перевірка версій перебуває у виявленні фактичних даних що підтверджують або спростовують версію. Необхідні дані утворюються процесуальним шляхом, тобто в результаті проведення слідчих дій. Версії перевіряються також, по можливості одночасно і паралельно, а не в порядку черговості. Деякі слідчі допускаючи відступи від даного правила, звичайно мотивують це тим, що та версія яка перевіряється в першу чергу є більш ймовірною, ніж Інші. Однак нерідко версія, що здається більш очевидною, не підтверджується, а після її перевірки можливості для перевірки інших версій виявляються втраченими.

Забезпечити цілеспрямовану перевірку усіх версій, повноту, об'єктивність і всебічність розслідування неможливо, якщо слідчий не буде планувати свою роботу.


15.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!