Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Класифікація господарських засобів. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Класифікація господарських засобів. Реферат

У рефераті подано відомості про класифікацію господарських засобів по джерелах утворення і цільовому призначенню

Господарські засоби підприємства (фірми) отримують з певних джерел. Основним принципом групування господарських засобів по джерелах утворення і цільовому призначенню є степінь закріплення за даним підприємством, фірмою.

Виходячи з цього господарські засоби поділяються на:

 • власні (закріплені);
 • залучені (позичені);

Джерелами власних основних і оборотних засобів підприємства є:

 • фонди цільового фінансування;
 • резерви;
 • прибуток.

До фондів відносяться:

 • статутний фонд - відображає власність основних і оборотних засобів, що є в розпорядженні підприємства в момент його створення на початку діяльності. Створюється він за рахунок пайових внесків, внесків замовників, продажу акцій, безкоштовних надходжень та ін.;
 • амортизаційний фонд - утворюється за рахунок амортизаційніх відрахувань, що включається в затрати на виробництво продукції і тією частиною власності основних засобів, яка в процесі експлуатації переходить у собівартість виготовленої продукції. Амортизаційний фонд є джерелом засобів, що направляються на зміну з основних засобів;
 • фонди економічного стимулювання і спеціального призначення - формуються в основному за рахунок прибутку і інших ресурсів і використовуються для розвитку підприємства (фонд розвитку виробництва), матеріального заохочення його працівників (фонд матеріального заохочення - ФМЗ) та соціально-культурних засобів;
 • цільове формування - це додаткові асигнування з держбюджету, які одержують підприємства для розширення своєї діяльності, а саме приросту і поповнення оборотних засобів;
 • резерви - утворюються з внутрішніх ресурсів підприємства для покриття можливих у майбутньому цільових витрат.

Прибуток є фінансовим результатом господарської діяльності та основним джерелом господарських засобів любого підприємства.

Прибуток - це різниця між вартістю реалізованої продукції та її фактичною собівартістю.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, направляється на поповнення і розвиток нових виробництв, матеріальне заохочення працівників, виплату дивідендів та інші цілі.

До залучених засобів належать:

 • 1 - кредити банків (інвестиції і різноманітні проекти);
 • 2 - кредиторська заборгованість;
 • 3 - зобов'язання по розподілу.

Для нормального функціонування підприємства банки видають позики (кредити) на тимчасові потреби. (Наприклад: під товари відвантажені покупцям).

Кредити можуть бути:

 • короткотермінові / термін до 1 р. /
 • середньострокові / від 1 до 5 р. /
 • довгострокові / більше 5 р. /.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість даного підприємства фізичним і юридичним особам (кредиторам) з зобов'язанням по розподілу, це платні, що відображають деякі формі розподілу національного доходу (прирівнюються до кредиторської заборгованості), виникають у підприємств - перед робітниками і службовцями за нараховану, але ще не видану зарплату:

 • перед державним бюджетом;
 • перед органами соціального страхування.

Облік операцій по руху нематеріальних активів в системі рахунків б/о.

Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на активному рахунку 04.

Джерелами надходження нематеріальних активів (н. а.) на підприємство можуть бути:

1. Внесення н. а. учасниками підприємства як внесок до статутного фонду.

Дm 04кm 85.

2. Придбання, купівлі в процесі діяльності підприємства

Дm 04кm 60, 76.

3. Н. а. можуть надходити в результаті безкоштовної передачі іншим підприємствам

Дm 04кm 88.

4. Можуть створюватись самим підприємством.

Дm 04кm 33.

Сума нарахованого зносу включається у витрати виробництва тих дільниць, де використовуються дані, н. а. і б/о відображаються записом:

Дm 20, 23 - 26кm 02/5.

По закінченню терміну корисного використання н. а., їх списують з балансу на підприємства, а саме:

 • на додаткову вартість списаних об'єктів

Дm 46кm 04.

 • на суму нарахованого зносу

Дm 62кm 46.

 • на суму різниці між початковою вартістю і сумою нарахованого зносу

Дm 80кm 46.

 • списання н. а. по яких знос не нараховується

Дm 88кm 04.

Відображення операцій по реалізації н. а. іншим підприємствам:

 • на початкову вартість реалізованих об'єктів

Дm 46кm 04.

 • на суму зносу нарахованого за час експлуатації

Дm 02кm 46.

 • на продажну вартість н. а.

Дm 76кm 46.

Нарахування ПДВ до продажної вартості:

Дm 46кm 68.

У випадку безкоштовної передачі н. а. складаються наступні проводки:

Дm 46кm 04.

Дm 02кm 46.

ПДВ

Дm 46кm 68.

На суму вказану у первинних документах по безкоштовній передачі н. а.

Дm 76кm 46.

Відображено джерело фінансування по безкоштовно-переданих об'єктах.

Дm 88кm 76.


01.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!