Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Непрямі податки: акцизний збір. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Непрямі податки: акцизний збір. Реферат

Акцизний збір, так само як і ПДВ, є непрямим податком. Однак при формуванні ціни підакцизного товару, що продається, акцизний збір нараховується раніше, ніж ПДВ і сума нарахованого акцизу включається в оборот для обчислення ПДВ, тобто підакцизні товари оподатковуються двічі: перший раз акцизним збором, другий — ПДВ

Акцизний збір, так само як і ПДВ, включається в ціну товару, що продається, у вигляді надбавки.

Суть акцизного збору як непрямого податку полягає в тому, що він встановлюється у вигляді надбавки до ціни на високорентабельні й монопольні товари, оплачується їх покупцями, сплачується в бюджет продавцями цих товарів.

Порядок обчислення і сплати акцизного збору в Україні регламентується Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 р. з подальшими змінами і доповненнями, внесеними в нього, Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 р. та ін.

Відповідно до зазначених директивних документів платниками акцизного збору є всі суб'єкти підприємницької діяльності, що виготовляють і реалізують або імпортують підакцизні товари, а також громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які ввозять (пересилають) підакцизні товари на митну територію України.

До платників акцизного збору належать:

 • суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення — виробники підакцизних товарів (надавачі послуг) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;
 • нерезиденти, які виготовляють підакцизні товари (послуги) на митній території України безпосередньо або через постійні представництва чи прирівняних до них осіб;
 • будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених у них іноземних інвестицій;
 • фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують підакцизні товари, переслані із-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень, в обсягах або за вартістю, що перевищують визначені митним законодавством норми безмитного перевезення (пересилання) для таких фізичних осіб;
 • юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння) підакцизні товари у податкових агентів.

При цьому під податковим агентом розуміється суб'єкт підприємницької діяльності, створений у вигляді підприємства з іноземними інвестиціями, що уповноважений здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з його платників, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з платників цього збору, у бюджет.

Податковим агентом вважається також уповноважений державний орган, що здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з вільного обігу або конфіскованих у випадках, передбачених законодавством.

Податковий агент не є платником акцизного збору, але це особа, уповноважена законодавством нараховувати, стягувати акцизний збір з його платників та вносити його в бюджет.

До об'єктів обкладання акцизним збором згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" належать:

 • обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безкоштовного передавання товарів або з частковою їх оплатою;
 • обороти з реалізації товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;
 • митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою.

При продажу підакцизних товарів (продукції) податковими агентами об'єктом оподаткування є обороти з реалізації:

 • вироблених на території України товарів (продукції) або робіт;
 • імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України товарів (продукції), але не менше від митної вартості таких підакцизних товарів (продукції) з урахуванням сум сплаченого (нарахованого) ввізного (імпортного) мита.

Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" визначено, що до об'єктів оподаткування належать також:

 • обороти з реалізації вироблених на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом їх продажу, обміну на іншу продукцію (товари, роботи, послуги), безоплатного передавання, з частковою оплатою, а також на умовах комісії, консигнації;
 • обороти з реалізації (передавання) алкогольних напоїв та тютюнових виробів для власного споживання і промислової переробки;
 • вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлених українськими виробниками на давальницьких умовах;
 • митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені за межами митної території України з давальницької сировини, ре-імпортовані, а також митна вартість продукції, яка повертається на митну територію України із зони митного контролю, перерахована у валюту України за валютним курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення товарів, з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів та мита.

Акцизним збором не обкладаються такі операції:

 • продаж підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту;
 • продаж легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, вартість яких оплачують органи соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція, пожежна тощо) за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • вартість підакцизних товарів, що провозяться через територію України транзитом;
 • оборот з реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів;
 • митна вартість ввезених і конфіскованих на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щодо яких не визначено власника, а також тих, які перейшли у власність держави за правом успадкування;
 • митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що перевозяться через територію України транзитом;
 • митна вартість імпортованої сировини або обороти з реалізації (передавання) української сировини, яка ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів;
 • вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що експортуються за межі митної території України за іноземну валюту за умови надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства;
 • митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться (пересилаються) фізичними особами на територію України в межах норм, визначених законодавством України для безмитного ввезення цих видів товарів;
 • митна вартість зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезених на територію України з метою показу або демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання на території України не має комерційного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезені в Україну і призначені для демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, семінарів тощо, пропускаються через митний кордон за рішенням митного органу в достатній кількості з урахуванням мети переміщення. Крім того, Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 р. № 216 до 1 січня 2007 р. від обкладання акцизним збором звільнено обороти з реалізації легкових, вантажопасажирських автомобілів і мотоциклів, які виробляються українськими підприємствами всіх форм власності. Передбачені законом пільги поширюються на обороти з реалізації транспортних засобів, які виготовляються на українських підприємствах з імпортних та вироблених в Україні комплектуючих за умови річного обсягу виробництва не менше 1000 автомобілів і 1000 мотоциклів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Встановлено, що комплектуючі, з яких на українських підприємствах виробляються зазначені в законі транспортні засоби, акцизним збором не обкладаються.

Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) " від 11 липня 1996 р. № 313 від обкладання акцизним збором звільнено обороти з реалізації (митну вартість) одягу, виготовленого з відходів натуральної шкіри.

Обчислення акцизного збору передбачає визначення оподатковуваного обороту. Оподатковуваним оборотом є вартість підакцизних товарів, що продаються, виходячи з відпускних цін без акцизного збору.

Крім оподатковуваного обороту для обчислення акцизного збору необхідні його ставки за підакцизними товарами.

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору в Україні встановлюються Верховною Радою України. При цьому ставки встановлюються або у відсотках до обороту з продажу, або в абсолютних величинах з одиниці товару, що продається, і є єдиними на всій території України для товарів як вітчизняного виробництва, так і для імпортованих. За окремими видами товарів ставки з одиниці товару, що продається, встановлюються в євро з перерахунком обчисленої суми акцизного збору в національну валюту за курсом НБУ, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснюється продаж товару, і залишається незмінним протягом всього кварталу.

Акцизний збір обчислюється виходячи з обсягів проданих товарів (оподатковуваного обороту) і встановлених ставок.

Сума акцизного збору, що підлягає сплаті в бюджет, визначається платниками самостійно множенням обсягу відповідних видів товарів (оподатковуваного обороту), що продаються, на встановлені ставки.

Обчислені суми акцизного збору сплачуються в бюджет у такі строки:

 • підприємствами-виробниками, що продають алкогольні напої, включаючи спирт харчовий або етиловий, пиво, — на третій день після здійснення обороту з продажу;
 • підприємствами-виробниками, що продають тютюнові вироби, — щомісяця до 16 числа наступного за звітним місяця виходячи з фактичного обороту продажу тютюнових виробів за минулий місяць;
 • власниками (замовниками) алкогольних напоїв, включаючи спирт питний або етиловий, пива і тютюнових виробів, виготовлених на території України з використанням давальницької сировини, — не пізніше від дня одержання готової продукції;
 • платниками акцизного збору, крім зазначених у п. 1-3, упродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання розрахунку акцизного збору. У такий самий строк сплачується в бюджет різниця між сумами акцизного збору, нарахованими за місячним розрахунком, і сумами акцизного збору, сплаченими в межах звітного періоду, а також платежами, сплаченими згідно з п. 1 і 3.

Фізичні особи, які ввозять на митну територію України алкогольні напої та тютюнові вироби в обсягах, що підлягають обкладанню ввізним митом, сплачують акцизний збір під час митного оформлення товарів на підставі вантажної митної декларації з пред’явленням товарних чеків, а в разі їх відсутності виходячи з індикативних цін.

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу підакцизних товарів вважається та, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок підприємства — платника акцизного збору як оплата товарів (продукції), що продаються, а в разі продажу товарів за готівку — дата оприбуткування грошей у касі платника акцизного збору, або дата відвантаження (передавання) товарів (продукції).

Сплата акцизного збору в бюджет за алкогольні напої і тютюнові вироби має певні особливості. Так, акцизний збір за алкогольні напої і тютюнові вироби сплачується шляхом придбання продавцями цих товарів марок акцизного збору.

Марка акцизного збору — це спеціальний паперовий знак, що наклеюється на алкогольні напої і тютюнові вироби для підтвердження сплати акцизного збору.

Марки акцизного збору продаються державними податковими органами України.

Придбані марки акцизного збору використовуються виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів для маркування цих видів продукції.

Українські підприємства-виробники, що є платниками акцизного збору, щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця складають і подають до державних податкових адміністрацій за місцем розташування (реєстрації) розрахунок суми акцизного збору за встановленою формою за минулий місяць, складений виходячи з фактичних обсягів і цін реалізації. Форма розрахунку наведена в табл. 4.4.

Обчислена підсумкова сума акцизного збору зменшується на суми, сплачені протягом місяця авансовими платежами і різниця вноситься в бюджет протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання розрахунку.

Відповідальність за виконання правил маркування встановлених видів підакцизних товарів, правильність обчислення і своєчасність сплати акцизного збору несуть платники цього податку. Так, за несвоєчасну реєстрацію юридичні особи і підприємці як платники акцизного збору платять штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі виявлення внаслідок перевірки недоплати суми акцизного збору юридичні особи і підприємці платять у бюджет штраф, який дорівнює однократному розміру донарахованої суми платежу. За ці самі порушення протягом року після попередньої перевірки з порушників утримується штраф у двократному розмірі донарахованої суми платежу.

За неподання або несвоєчасне подання податковим органам декларацій, розрахунків або інших документів, необхідних для розрахунку податків і платежів, до винуватців застосовується фінансова санкція в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок.

У разі невчасної сплати акцизного збору платнику нараховується пеня в розмірі 120% річних від облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

Література

 1. Господарський кодекс України. — К: Кондор, 2003.
 2. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // Голос України. — 1991. —24 квіт.
 3. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // Голос України. — 1991. — 11 листоп.
 4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. // Голос України. — 2001. — 23 січ.
 5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. // Голос України. — 1991. — 21 листоп.
 6. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. // Голос України. — 1997. — 25 берез.
 7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 22 травня 1997 р. // Голос України. — 1997. — 19 черв.
 8. Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"" від 18 листопада 1999 р. // Голос України. —1999. — 14 груд.
 9. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Голос України. — 1999. — 7 верес.
 10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 2 березня 2000 р. // Голос України. — 2000. — 1 квіт.
 11. Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 р.".
 12. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю"" від 19 вересня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 17 жовт.


01.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!