Банкрутство підприємства та укладання мирової угоди. Реферат

Поняття мирової угоди, порядок її укладання. Поняття, ознаки, мотиви та цілі прихованого, фіктивного та умисного банкрутства. Банкрутство містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств

Поняття мирової угоди, порядок її укладання

Мирова угода – це процедура досягнення домовленості між боржником і кредиторами щодо пролонгації строків сплати суми боргів. У проекті мирової угоди надаються пропозиції:

 • форми платіжних поступок кредиторів (списання чи пролонгація);
 • бажаний період пролонгації заборгованості;
 • бажана сума списання боргу;
 • квота початкового погашення заборгованості.

Мирова угода між боржником і кредитором може бути укладена на будь-якому етапі провадження справи про банкрутство, в т. ч. якщо боржник визнаний банкрутом.

МУ не може бути укладена після розрахунку з кредиторами у процедурі ліквідації. Вона може стосуватися лише вимог забезпечених заставою, другої та наступної черги кредиторів.

Для осіб, які не дали згоду на укладання МУ не можуть бути встановлені умови, гірші ніж для тих, які підтримали укладання МУ.

Від імені боржника угоду підписує курівник або арбітражний керуючий. Від імені кредиторів – голова комітету кредиторів. Угода підлягає затвердженню господарським судом. Для цього не пізніше 5 днів з дня укладання угоди подаються такі документи:

 • заява про затвердження МУ;
 • текст МУ;
 • протокол засідання комітету кредиторів на якому було прийнято рішення про МУ;
 • список кредиторів;
 • зобов'язання боржника з відшкодування витрат віднесених до 1 черги;
 • письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладання МУ.

Затвердження МУ є підставою для зупинення справи про банкрутство. Визнання МУ недійсною є підставою для відновлення провадження справи про банкрутство.

Поняття, ознаки, мотиви та цілі прихованого, фіктивного та умисного банкрутства

     

Приховане банкрутство – це навмисне приховання факту стійкої фінансової неспроможності через подання недостовірних даних.

Згідно з кримінальним Кодексом умисне, приховане громадянином, засновником, службовими особами підприємства своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові карається штрафом від 2 до 3 тис неоподатковуваних мінімумів, або обмеження волі до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Фактичне приховання банкрутства визначається такими ознаками:

 • надання кредитору неправдивих даних про фінансовий стан;
 • причинний зв’язок подання таких даних.

Фіктивне банкрутство визнається завідома неправдивої інформації до суду про нездатність виконати зобов'язання перед кредиторами і державою.

Згідно з Кримінальним Кодексом завідома неправдива офіційна заява громадянина про фінансову неспроможність виконання вимог перед кредиторами та бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди карається від 750-2000 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі до 3 років.

Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний доход громадян.

Умисне банкрутство визнається стійка неплатоспроможність підприємства викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи, якщо це завдало істотної шкоди інтересам держави чи кредиторів.

Згідно з Кримінальним Кодексом України доведення до банкрутства, умисне з корисливих мотивів вчинення власником або службовими особами підприємства, дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, карається штрафом від 500-800 неоподатковуваних мінімумів, або обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Банкрутство місто утворюючих та особливо небезпечних підприємств

Місто утворюючими підприємствами визнаються юридичні особи, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає не менше половини населення адміністративно – територіальної одиниці, в якій розташоване підприємство.

Підприємства, кількість працівників яких перевищує 5 тис осіб для цілей санації та банкрутства прирівнюються до місто утворюючих.

Особливо небезпечними підприємствами є підприємства вугільної, гірничодобувної, атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафто – переробної і ін. галузей, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів, щодо запобігання заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

Докази, що підтверджують належність боржників до місто утворюючи, чи особливо небезпечних надають боржники....

При розгляді справи про банкрутство цієї категорії підприємств учасником справи визначається орган місцевого самоврядування та центр органу виконавчої влади (міністерство) до компетенції, якого відноситься діяльність підприємства.

Якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про санацію боржника, суд може винести ухвалу про санацію за клопотанням органу місцевого самоврядування за умови укладання ними з кредиторами договору поруки за зобов’язаннями боржника.

У разі невиконання зобов'язання боржником поручителі несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями боржника перед кредиторами.

З метою задоволення вимог кредиторів в процедурі санації може бути здійснено продаж майна боржника.

Строк санації може бути продовжено господарським судом до 10 років за умови укладання договору поруки.

Специфіка санації та банкрутства місто утворюючих підприємств:

 • збереження робочих місць, не менше 70% працівників;
 • забезпечення пере підготовлення чи працевлаштування працівників підприємства;
 • якщо майно підприємства як цілісний майновий комплекс не було продано на конкурсі воно підлягає продажу на аукціоні.

Специфіка санації та банкрутства особливо небезпечних підприємств:

 • для задоволення вимог кредиторів у процедурі санації, може бути здійснено продаж майна лише як цілісного майнового комплексу шляхом проводження конкурсу;
 • обов’язкові умови конкурсу:
 • забезпечення умов щодо підтримання безпеки виробничої діяльності;
 • збереження робочих місць не менше як для 70% працівників;
 • зобов’язання покупця щодо перепідготовки працівників.

Особливо небезпечні підприємства не підлягають продажу на аукціоні: вимоги кредиторів задовольняються в порядку черговості з урахуванням особливості, що в 3-тю чергу також задовольняються вимоги щодо відшкодування витрат на заходи із запобігання можливої шкоди громадянам, майну.


18.04.2011