Osvita.ua Вища освіта Реферати Економіка підприємств Грошові надходження підприємства: склад та характеристика, формування доходу. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Грошові надходження підприємства: склад та характеристика, формування доходу. Реферат

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. Формування валового і чистого доходу

Характеристика і склад грошових надходжень підприємства

В процесі роботи підприємства постійно здійснюється кругообіг коштів. Структурно-логічну модель формування і використання доходів підприємства відповідно до національних положень (стандартів) обігу НП (с) БО.

Аналізуючи схему необхідно відмітити що:

 • доходи від основної (операційної) діяльності – виручка від реалізації.
 • доходи від іншої діяльності – реалізація активів, ін. валюти, доходи від операційної курсової різниці, оренда, пені, штрафи, неустойки, субсидії тощо.
 • доходи від фінансових операцій – від спільної діяльності, інвестицій, одержані дивіденди, відсотки за облігаціями тощо.
 • доходи від іншої звичайної діяльності – реалізація фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів (патентів), ліквідації необоротних активів, безоплатно-отриманих оборотних активів тощо.
 • доходи від надзвичайних подій – відшкодовані збитки (стихійне лихо, катастрофа), інші надзвичайні доходи.


Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг

Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача, її реалізації. Використовують 2 метода реалізації продукції:

 • продукція відвантажена або відпущенні послуги (відбулась передача, право власника) – метод нарахування.
 • касовий метод – надійшли кошти на рахунок виробника за реалізацію.

В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи повинні бути оформлені згідно чинних положень. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми власності, а також вартості. Тому бартер та прямий товарообмін не можна вважати реалізацією продукції.

Планову виручку від реалізації продукції визначають по кожній номенклатурі виробів:

Виручка = Кількість виробів * Ціна виробу

Цей метод називають методом прямого рахунку

Обсяг реалізації можна розрахувати також:

Обсяг реалізації

=

залишок готової продукції на поч. періоду

+

Т (випуск готової продукції в плановому періоді)

-

Залишок готової продукції на кінець періоду

 

Реалізаційні ціни в плановому періоді визначаються на основі цін базового періоду, шляхом корегування, з урахуванням попиту і пропозиції. Коли асортимент виробів великий, обсяг реалізації розраховується комбінованим методом:

 • виручку від реалізації основних видів продукції, визначають методом прямого розрахунку.
 • вироби іншого асортименту – укрупненим методом.

Укрупнений метод від реалізації продукції.

ПОКАЗНИКИ

Соб-ть

т. г. о.

 

 У тому числі

А. зб. ПДВ

Вар-ть без ПДВ

При-ток

Залишок готової продукції на ППП

40

60,7

-

10,1

50,6

10,6

Товарний випуск в плановому періоді

220

333,7

-

55,7

278

58

Залишок готової продукції на кінець планового періоду

50

75,8

-

12,6

63,2

13,2

СУМА

210

318,6

-

53,2

26,54

55,4

 

Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

В ринкових умовах роль фінансової діяльності різко зростає. При цьому важливим напрямком фінансової діяльності підприємства є:

 • раціональне використання вільних фінансових ресурсів;
 • пошук ефективних напрямків інвестування коштів (вкласти гроші в спільне підприємство, в асоційоване підприємство, придбати акції, облігації інших підприємств).

Інвестуються лише надлишкові фінансові ресурси. Тимчасово вільні грошові засоби підприємство може вкладати на депозитні рахунки в комерційні банки.

Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно, здійснюючи лізінг. Є 2 види лізингу:

 • фінансовий (строк оренди відповідає строку амортизації) лізінг майна з повною окупністю;
 • оперативний лізинг – укладається на період менший амортизаційного періоду.

Крім цього підприємство може отримувати додаткову курсову різницю на валютні рахунки чи операції. Результати інвестиційної діяльності і позареалізаційної діяльності є постійними джерелами грошових доходів і формування прибутку підприємства.

Формування валового і чистого доходу.

Аналізуючи структурно-логічну модель формування і використання доходів підприємства, бачимо, що валовий дохід є грошовий вираз вартості знову створеної продукції.

Валовий дохід визначається, як різниця між виручкою (грошовими доходами) та матеріальними витратами, амортизаційними відрахуваннями, та іншими фінансовими і надзвичайними витратами.

Валовий дохід – важливий показник роботи підприємства, його ефективності. В ньому відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, скорочення матеріаломісткості продукції. Валовий дохід – основне джерело фінансових ресурсів, але і держави.

В процесі відтворення валовий дохід поділяється на оплату праці і на чистий дохід.

Чистий дохід реалізується у вигляді відрахувань у фонди пенсійного і соціального страхування, інші державно-цільові фонди. Значна частина чистого доходу реалізується у формі прибутку.


04.04.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!