Osvita.ua Вища освіта Реферати Історія економічних вчень Сучасна економіка: вид та основні типи. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Сучасна економіка: вид та основні типи. Реферат

За останні роки в економічної, літературі — і особливо в навчальних цілях — стали частіше згадувати поняття "неокласичний синтез", воно одержало досить широкий спектр значеннєвого навантаження

От уже протягом двох останніх сторіч боротьба проти таких нещасть, як масове безробіття й інфляція, була і залишається самою актуальною проблемою соціально-економічного розвитку держав з ринковою організацією і, звичайно, економічної науки. Як досягти стабільну і повну занятість і незатухаюче зростання реальних доходів населення? У чому складаються "секрети" безкризисного економічного циклу?

Прагнення одержати відповідь на ці питання, необхідність правильного рішення зв'язаних з ними проблем, як пише в томі I свого всесвітньо відомого підручника "Экономікс" П. Самуельсон, спонукує "сучасні демократичні країни", що розташовують "як фіскальними і кредитно-грошовими інструментами, так і політичною можливістю, використовувати їх, щоб перебороти хронічні різкі спади і "галопуючі" інфляції. Це приводить нас, — укладає він, — до неокласичного синтезу — класичні принципи ціноутворення, викладені в подальших главах, підтверджуються успішним використанням інструментів, аналізованих у попередніх главах".

За останні роки в економічної, літературі — і особливо в навчальних цілях — стали частіше згадувати поняття "неокласичний синтез", воно одержало досить широкий спектр значеннєвого навантаження. Наприклад, С. Носова вважає, що "у зв'язку з появою неокласичного синтезу різні заходи для регулювання економіки стали носити змішану форму".

Вона затверджує: "Таким чином, у даний час основою макроекономічного регулювання є симбіоз трьох основних теорій: кейнсіанство з його різними модифікаціями, теорія економіки пропозиції і монетаризм. Кейнсианська доктрина виходить із властивої їй філософії активізму, енергійного втручання держави в господарські процеси для зм'якшення циклічного коливання кон'юнктури і досягнення високого рівня виробництва і зайнятості робочої сили. При цьому особливі надії покладаються на бюджетні методи як на інструмент прямого регулювання платоспроможного попиту. Монетаристи ж відстоюють принцип невтручання в економічне життя".

Відповідно до окремих версій тлумачення поняття "неокласичний синтез", позначеними в спільній публікації С. Брагинского і Я. Певзнера, "Політична економія: дискусійні проблеми, шляхи відновлення" (М.: Думка, 1991), мабуть, що в їхні формулювання підпадає коло питань не тільки державного регулювання економіки, але і моделювання загальної економічної рівноваги. У свою чергу згідно А. В. Анікіну, судячи з його книги "Люди науки.

Зустрічі з видатними економістами" (М.: "Справа Лтд", 1995), самуельсоновський неокласичний синтез — це насамперед з'єднання "класичної мікроекономіки" з деякою "новою макроекономікою".

Таким чином, можна визнати, що з "подачі" самого автора поняття "неокласичний синтез" П. Самуельсона, що заявив про "більш широкий зміст" цього терміна, нині продовжується процес становлення ще однієї економічної концепції - "концепції неокласичного синтезу" як нової універсальної доктрини по багатьом проблемам сучасної економічної науки.

Виходячи із систематизації версій названих вище авторів і на основі власних концептуальних побудов виклад суті даної концепції необхідно, як представляється, звести, щонайменше, до наступного трьох версіям.

Суть однієї з них полягає в обґрунтуванні ідеї про те, що сучасна економічна теорія розглядає можливість забезпечення повної зайнятості й економічного росту при одночасному використанні як елементів ринкового механізму господарювання з його принципами економічного лібералізму, так і елементів кейнсіанської концепції, що обмежує стихію вільного ринку.

Тут маються на увазі і згадані П. Самуельсоном "інструменти" фіскальної і грошово-кредитної системи в політику держави, і антиінфляційні можливості концепції "природної норми безробіття" М. Фридмена, і ідеї синтезу вільного ринку з "соціально обов'язковим суспільним ладом" Ерхардаріпці і т. д.

За іншою версією, висунутої, як очевидно, ще неокласиками кінця XIX в., в основі наукової теорії вартості (цінності) лежить інтеграція "старої" і "нової" теорії вартості, тобто витратної теорії (трудова теорія чи вартості, по іншому трактуванню, теорія витрат виробництва) і теорії граничної корисності.

Тут мова йде про системний підхід маржиналістів "другої хвилі" в особі А. Маршалла, В. Парето й інших, що обґрунтували на основі граничного аналізу теза двухкритеріальної сутності цінності будь-якого товару й актуалізували ідеї про Функціональний зв'язок категорій "ціна", "попит" і "пропозиція" і про приватну і загальну економічну рівновагу.

І за третьою версією "неокласичний синтез" полягає в положенні про те, що сучасна модель загальної економічної рівноваги базується одночасно на макро- і на мікроекономічному дослідженні, оскільки використовує для її побудови науковий інструментарій, адекватний макро- і мікроекономічному аналізу.

Причому на шляху до формування синтезуючих ідей тут було досягнуте як відмовлення неокласиками (слідом за інституціоналістами) від смітіанських постулатів "чистої" економічної теорії і "зробленої конкуренції" і від протиставлення один одному сфер виробництва і споживання, так і перехід до концепцій реформування економіки з урахуванням усієї сукупності суспільних відносин, включаючи небезпідставний "психологічний закон" Дж. М. Кейнса про випереджальний завжди зростанні доходів у порівнянні з ростом споживання і навіть так називаний "ефект Веблена", що не виключає "аномалії" у механізмі ціноутворення, і інші неекономічні фактори.

Список використанної літератури

  1. Ядгаров Я. С. Історія економічних вчень: підручник для вузів. 3-є видання. – М.: Інфра-М, 1999. – 320 с.
  2. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: "Діло Лтд", 1994.
  3. Жид Ш., Ріст Ш. Історія економічних вчень. М.: Економіка, 1995. Самуельсон П. Економіка: В 2-х томах. М.: НПО "Алгон", 1992.
  4. Селігмен Бен Б. Основні напрямки сучасної економічної думки. М.: Прогрес, 1968.
  5. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М.: Прогрес, 1982.


17.10.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!