1
Історична школа в Німеччині: німецькі економісти. Реферат 22.10.2011
2
Реформування командно-адміністративної системи у 1953-1964 рр. Реферат 22.10.2011
3
Українська економічна думка: відображення соціалістичних ідей та їх критика. Реферат 22.10.2011
4
Погляди Мізеса на вартість. Реферат 22.10.2011
5
Економічна теорія в України: основні напрямки та характер еволюції. Реферат 22.10.2011
6
Макроекономічна модель Кейнса. Реферат 22.10.2011
7
Французька класична буржуазна політекономія. Реферат 22.10.2011
8
Економічні реформи 18 століття у Росії та Україні. Реферат 21.10.2011
9
Стародавні землеробські цивілізації України. Реферат 21.10.2011
10
Розвиток світової економічної думки: внесок українських вчених. Реферат 21.10.2011
11
Економічна думка в Україні ХІХ – поч. ХХ ст. Реферат 21.10.2011
12
Маржиналізм: виникнення і розвиток. Реферат 21.10.2011
13
Сучасні неокласичні економічні концепції: характеристика та своєрідність. Реферат 21.10.2011
14
Економічна думка: соціально-інституціональний напрямок. Реферат 21.10.2011
15
Економічна думка в Росії та Україні у 19-20 століттях. Реферат 21.10.2011
16
Розвиток ідей класичної школи у першій половині 19 ст. Реферат 21.10.2011
17
Критика класичної школи: основні напрямки. Реферат 21.10.2011
18
Нова історична школа у Німеччині та новий соціальний напрямок. Реферат 21.10.2011
19
Зародження й розквіт класичної школи економічної науки. Реферат 21.10.2011
20
Кейнсіанська теоретична революція. Реферат 21.10.2011