Забір, використання та забруднення води в Україні. Реферат

Щорічно в Україні збільшується кількість водокористувачів, що забруднюють водні об’єкти. Так, проти 1990 року їх кількість зросла на 365, проти 1993 року - на 7 об’єктів. Основна причина збільшення цифpових показників - неправильне віднесення стічних вод до категорії "недостатньо очищені" та "без очистки"

У 1994 році для потреб населення та народного господарства з поверхневих водних об’єктів забрано 28,6 млрд. куб. м води. Проти 1990 року забір води зменшився, що пов’язується з падінням виробництва, на 18%, проти 1993 року - на 0,4%.

З підземних джерел забір води складав 4,6 млрд., що на 26% менше по відношенню до 1990 року та на 4,2% до 1993 року.

Використано у 1994 році 22,5 млрд. куб. м води, в т. ч. 3,4 млрд. із підземних джерел.

Більше 60% води на Україні забирається та використовується з басейну р. Дніпро та з річок Сів. Донець, Дунай; Південний Буг, Дністер та Інгулець забирається відповідно 13, 7, 5, 4 та 3% води.

Використання води за галузями народного господарства відбувалось таким чином:

  • на господарсько-питні потреби - 4530 млн. куб. м;
  • на виробничі потреби - 10268 млн. куб. м;
  • на зрошення - 5516 млн. куб. м;
  • на сільськогосподарське водопостачання - 1523 млн. куб. м
  • на інші потреби - 738 млн. куб. м.

Найбільшими споживачами води залишаються промисловість - 9528 млн. куб. м (42,2%), в тому числі енергетика - 6559 млн. куб. м (29,1%) та чорна металургія - 1161 млн. куб. м (15,1%), сільське господарство - 8999 млн. куб. м (39,9%), житлово-комунальне господарство - 3822 млн. куб. м (16,9%)

У промисловому секторі України на технічні потреби було використано 538,3 млн. м3, або 5,6% питної води від загальної кількості використаної води.

У 1994 році, як і в минулих роках, відбулось зменшення використання води у системах оборотного та повторно-послідовного використання води. Їх кількість складає 53381,0 млн. куб. м.

Щорічно збільшуються втрати води при її транспортуванні. У 1994 році її втрачено 2302 млн. куб. м, що на 0,2% більше ніж у 1993 році. Особливо зросли втрати при подачі води споживачам в Одеській (43,5%), Київській (29%), Херсонській (14,3%) та Миколаївській (13,3%) областях.

Показники забору та використання води із річок, морів України у 1994 році, млн. куб. м

Основні басейни річок, їх притоки та моря 

Забрано води 

Використано води

Безповоротне витрачання

Всього

% від загального забору

Всього

% від загального витрачання

Дніпро 

17300

60,5

14686

65,1

6090

Сіверський Донець

3739

13,1

3195

14,1

1494

Дунай

2219

7,7

635,5

2,8

453,6

Південний Буг

1611

5,6

1552 

6,9

377,6

Дністер

1385

4,8

1175

5,2

663,3

Інгулець

886,3

3,1

670,8

3,0

94,2

Прип'ять

750,7

2,6

729,8

3,2

407,3

Десна

657,6

2,3

596,5

2,6

366,9

Кальміус

448,5 

1,6

228,8

1,0

-269,4

Самара

419,9 

1,5

284,2

1,3

11,0

Міус

409,0

1,4

144,7

0,6

-8,9

Казенний Торець

363,4

1,3

320,6

1,4

-80,9

Лугань

328,8

1,1

183,7

0,8

4,6

Синюха

264,9

0,9

249,3

1,1

65,8

Західний Буг

190,4

0,6

173,7

0,8

-24,5

Псел 

140,4

0,5 

137,5

0,6

18,2

Рось 

133,9

0,5 

129,8

0,6

49,3

Тиса 

127,8

0,4

118,7

0,5

51,0

Сула

112,0

0,4

107,3

0,5

50,4

Ворскла

114,0

0,4

106,3

0,5

39,5

Салгір

89,2

0,3

85,6

0,4 

11,0

Чорне море

136,0

0,5

139,6

0,6 

-74,3

Азовське море

87,5

0,3

84,9

0,4 

167,9

 

Динаміка втрат води при транспортуванні в розрізі областей України за 1988 - 1994 рр. (млн. куб. м).

Адміністративно-територіальна одиниця

РОКИ 

1988

1989 

1990 

1991

1992

1993

1994

Всього по Україні

1669,31 

2162,9 

2423,89 

2274,05 

2287,76 

2296,48 

2302,0

в тому числі

Вінницька

6,43

6,76

6,42

10,55

11,64

11,82

11,29 

Волинська

3,65

4,99

6,79

6,29

5,21

6,22

5,19 

Луганська

41,03

42,98

53,63

52,91

61,36

84,62

96,57 

Дніпропетровська

90,08

103,33

88,68

92,2

96,87

95,02

97,85 

Донецька

159,77

161,62

99,74

101,28

109,64

114,51

120,3

Житомирська

3,49

3,14

3,22

3,63

3,64

4,27

5,77 

Закарпатська

3,33

4,5

7,07

3,75

5,04

4,12

3,7 

Запорізька

74,99

83,6

95,21

83,83

90,26

84,13

71,3 

Івано-Франківська

8,02

9,86

12,59

17,71

13,81

15,95

19,09 

Київська *

57,37

58,98

58,65

85,68

102,69

75,01

96,82

Кіровоградська

8,95

11,28

13,64

13,11

14,09

18,68

15,86 

Авт. Республіка Крим *

577,55

766,16

948,12

874,65

831,95

915,0

719,89

Львівська

17,10

17,66

21,21

22,82

22,18

28,82

42,52 

Миколаївська

74,01

108,91

116,49

117,95

170,17

125,56

142,3

Одеська

114,21

136,4

161,37

127,38

192,95

164,44

236,0 

Полтавська

6,9

13,98

9,77

10,43

8,72

12,78

12,81 

Рівненська

3,14

3,47

4,6

3,72

5,09

3,2

0,00 

Сумська

2,92

2,77

2,85

3,39

4,65

3,51

3,86 

Тернопільська

1,87

2,05

2,46

4,31

5,38

5,63

5,49 

Харківська

31,25

39,33

46,5

57,81

69,19

72,16

80,4 

Херсонська 

368,84

560,7

639,67

558,66

442,74

425,18

485,9 

Хмельницька

3,37

4,61

5,43

4,93

5,99

7,76

9,1 

Черкаська

5,55

7,79

7,96

5,64

9,49

9,51

8,76 

Чернігівська

1,91

2,11

2,09

2,33

3,02

3,49

3,31 

Чернівецька

3,6

5,95

9,74

9,08

10,71

15,16

17,71 

м. Київ

47,47

47,54

48,35

75,39

91,63

65,54

87,13 

м. Севастополь

11,21

11,92

10,18

7,61

9,7

10,07

 

 

* - з урахуванням міст Київ та Севастополь

Безповоротне водоспоживання на Україні складає 9020 млн. куб. м або 31% від усієї забраної води.

Скиди стічних вод у водні об’єкти

У поверхневі водні об’єкти у 1994 році скинуто 15028 млн. куб. м стічних вод, із них:

  • забруднених - 4873 млн. куб. м (32,4%);
  • в т. ч. без очистки - 1053 млн. куб. м (7,0%).

Порівняно з 1990 та 1993 роками скид стічних вод зменшився відповідно на 22 та 5%, що пов’язують з падінням виробництва. У той же час скид забруднених стічних вод порівняно з 1990 роком зріс на 35%, порівняно з 1993 роком - на 5% і складає 4873 млн. куб. м. Основна причина зростання цифpових показників - неправильне віднесення стічних вод до категорії "забруднені".

Дані щодо скинутих стічних вод та стічних вод без очистки у водні об’єкти України.

Забруднені стічні води скидають:

  • житлово-комунальне господарство - 2347 млн. куб. м (48,1%), із них без очистки 167 млн. куб. м (15,8%)
  • промисловість 2223 млн. куб. м (45,6%), із них без очистки - 601 млн. куб. м (57,0%)
  • сільське господарство - 291 млн. куб. м (6,0%), із них без очистки - 284 млн. куб. м (27,0%)

Динаміка скиду стічних вод у водні об’єкти по основними галузями економіки України за 1988 - 1994 рр. (млн. куб. м.)

 

РОКИ

Скид стічних вод

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

всього по Україні

18718,0

19743,0

19328,0

18273,0

17026,0

15811,0

15028,0 

в тому числі

промисловістю

11719,99

12589,04

12106,49

10915,46

9813,49

8783,67

8545,0

із них забруднених

1350,81

1457,7

1533,18

1943,51

2363,18

2276,23

2223,4 

без очистки

403,39

345,21

318,32

435,02

718,03

652,23

601,4 

сільським господарством,

3228,41

3245,75

3229,07

3272,63 

3070,98

2931,88

2528,0 

із них забруднених

19,93

47,96

64,19

138,64

110,48

403,76

290,58 

без очистки

18,04

45,39

58,7

129,8 

102,31

396,05

284,3

житлово-комунальним господарством,

3703,14

3816,21

3914,88

4000,57

4057,81

4012,34

3894,0 

із них забруднених

1287,79

1361,2 

1573,15

2046,97 

1506,13

1946,56

2346,7 

без очистки

93,28 

110,67

91,52 

134,74 

128,06

144,32 

166,7 

 

Скид стічних вод в основні річки України у 1994 році.

Основні басейни річок, їх притоки та моря 

Скинуто стічних вод, млн. куб. м.

Дніпро

7778 

Сіверський Донець

2043

Кальміус

684,8

Азовське море

656,0

Дністер

489,6

Чорне море

459,1

Казенний Торець 

415,9

Міус

396,5

Дунай

322,8

Лугань

304,7

Прип’ять

262,6

Самара 

262,5

Західний Буг

243,4

Інгулець 

187,7

Десна

180,0

Синюха 

171,1

Псел

103,0

Салгір

73,6

Рось 

57,3

Ворскла 

49,7

Сула 

38,7

 

Скид забруднюючих речовин у водні об’єкти

У поверхневі водні об’єкти у 1994 році скинуто 4766 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 1198 тис. тонн більше по відношенню до 1990 року та на 387 тис. тонн менше по відношенню до 1993 року.

Найбільшу кількість забруднюючих речовин - 35% від загальної кількості - скинуто у Донецькій області, майже по 15% - у Автономній Республіці Крим та Луганській області, 9% - у Дніпропетровській області.

Динаміка скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти по областях України за 1988 - 1994 рр.

Адміністративно-територіальна одиниця

Скид забруднюючих речовин по роках, тис. тонн на рік 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Всього по Україні,

2149,55

2830,22

3568,75

3675,36

6557,8

5154,25

4766,43 

в тому числі:

Вінницька

5,58

14,18

21,93

18,23

22,33

20,36

20,0 

Волинська

19,38

20,10

20,91

19,18

17,63

16,39

11,15

Луганська

476,21

384,06

351,62

648,77

707,63

682,3

701,14

Дніпропетровська

188,80

167,17

117,19

144,8

286,02

315,60

430,39

Донецька

423,36

764,15

643,53

753,55

2026,67

1831,70

1701,44

Житомирська

42,71

43,10

41,25

47,56

34,99

32,05

26,53

Закарпатська

3,95

4,53

4,20

2,86

2,35

2,56

8,28

Запорізька

145,65

160,91

168,54

181,49

146,50

141,44

158,82

Івано-Франківська

68,07

58,54

51,37

60,34

54,34

50,09

43,92

Київська*

147,94

133,1

123,43

80,67

127,53

145,54

144,82

Кіровоградська

44,93

63,52

36,16

55,07

29,69

32,46

33,56

Авт. Республіка Крим**

28,11

307,70

1274,71

1041,58

2382,6

945,15

712,16

Львівська

89,63

127,01

178,83

161,88

170,14

159,45

158,82

Миколаївська

44,73

123,04

23,08

16,0

17,17

19,11

23,61

Одеська

48,36

37,96

38,84

33,37

36,24

184,70

137,15

Полтавська

41,27

36,29

36,85

34,38

54,48

62,66

54,37

Рівненська

17,7

18,81

17,65

17,56

24,08

24,89

19,92 

Сумська

36,47

30,57

30,60

31,05

29,21

22,62

26,45

Тернопільська

14,62

14,85

15,23

14,72

15,71

18,70

11,81

Харківська

124,17

129,46

134,51

135,33

188,15

145,45

133,92 

Херсонська

60,31

108,91

100,88

87,38

50,06

209,23

141,43

Хмельницька

2,92

3,29

3,72

4,29

17,6

16,43

16,24 

Черкаська

61,38

60,95

65,04

62,59

53,48

43,97

43,01

Чернігівська

10,94

15,07

21,00

17,35

15,12

14,87

13,38 

Чернівецька

2,65

3,61

2,99

11,04

12,76

11,79

11,72

м. Київ

123,78

108,97

103,12

56,78

108,67

125,49

118,66 

м. Севастополь

12,27

13,86

14,02

13,96

13,42

124,71

62,64 

 

* - з урахуванням м. Києва ** з урахуванням м. Севастополя

Більше 22% від скинутих в Україні забруднюючих речовин надходить у р. Дніпро, майже 19% - у р. Сів. Донець, більше 4% - безпосередньо у Чорне море.

Динаміка скидів забруднюючих речовин у річки та моря України за 1988 - 1994 рр. тис. тонн на рік

Річки та моря

РОКИ 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

р. Дніпро

816,12

815,81

793,21

803,94

989,1

1056,34 

1061,76 

р. Сіверський Донець

680,06 

516,55

553,88 

826,26

930,89

888,34 

887,11 

р. Дністер

98,22 

101,08

89,93 

97,30

105,31 

98,60

88,27 

р. Південний Буг

51,90 

77,52

55,75

64,22 

60,35

56,55

60,58 

Чорне море

258,83

204,88 

Азовське море 

-

139,50

143,39 

 

Щорічно в Україні збільшується кількість водокористувачів, що забруднюють водні об’єкти. Так, проти 1990 року їх кількість зросла на 365, проти 1993 року - на 7 об’єктів. Основна причина збільшення цифpових показників - неправильне віднесення стічних вод до категорії "недостатньо очищені" та "без очистки".


25.04.2011