Аналіз рівня забруднення ґрунтів в Україні. Реферат

Антропогенно–техногенний вплив на довкілля постійно збільшується і досяг критичних значень, що позначилось значною мірою на деградації ґрунтового покриву. Погіршуються фізичні і хімічні властивості ґрунтів, зростають площі деградованих земель, забруднених атмосферними викидами і стічними водами, хімічними речовинами і радіонуклідами

Стан ґрунтів. Соціально–економічна і екологічна спрямованість політики в області використання, відтворення і охорони земельних ресурсів визначається тією величезною значимістю, яку вони відіграють в стабілізації економіки, її структурній модернізації, а також оптимізації природокористування.

В соціальній значимості землі як ресурсу природи багатоцільового використання на перший план виступає її функціонування як засобу виробництва, просторової форми організації суспільства.

Загальний земельний фонд України становить 60,36 млн. га і за станом на 1.01. 95 року.

Структура земельних угідь за станом на 1.01. 95 року

Угіддя

Площа 

млн. га%

до загальної площі

Сільськогосподарські угіддя

41,86

69,4

в тому числі: рілля

33,29

55,2

багаторічні насадження

1,07

1,8

сіножаті і пасовища

7,50

12,4

Ліси і інші лісовкриті площі

10,35

17,2

Забудовані землі

2,40

4,0

в тому числі: житловою забудовою

0,42

0,7

промисловими об’єктами

0,41

0,7

гірничими розробками

0,14

0,2

Відкриті заболочені землі (болота)

0,93

1,5

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, зайняті зсувами, щебнем, галькою)

1,10

1,8

Інші землі

1,29

2,1

Всього суші

57,94

96,0

Води

2,42

4,0

з них водосховища, ставки та інші штучні водойми

1,15

1,9

 

Земельний фонд України характеризується великою розораністю території. Сільськогосподарські угіддя до загальної площі становлять 72%, а рілля до загальної площі (суші) — 57%, до площі сільгоспугідь — 79,5%.

Hайбільша розораність в Херсонській (89,4%), Черкаській (88,3%), Кіровоградській (87,3%), Вінницькій (85,9%) і Запорізькій (85,9%) областях.

Площа сільськогосподарських угідь і ріллі на одного жителя України постійно зменшується. Якщо в 1960 році на одного жителя припадало сільгоспугідь 1,01 га і ріллі – 0,80 га, то в 1994 році відповідно — 0,81 і 0,64 га.

Hайбільш землезабезпеченими в розрахунку на душу населення областями є: Кіровоградська (сільгоспугідь — 1,65 га, ріллі — 1,44 га), Херсонська (відповідно 1,55 і 1,38 га), Миколаївська (1,49 і 1,26 га), Чернігівська (1,55 і 1,11 га), а найменш забезпеченими — Закарпатська (0,37 і 0,15 га), Івано-Франківська (0,43 і 0,28 га), Донецька (0,39 і 0,32) і Львівська (0,46 і 0,31 га) області.

В 1994 році у порівнянні з минулим роком зменшена частка відводу сільськогосподарських угідь до загальної площі відводу земель для державних та громадських потреб у 2,3 рази, а ріллі у 2,7 рази.

Види відводів земель для державних та громадських потреб за 1993 – 1994 роки, тис. га

Види відводів

Відведено земель

+, – 1994 р. до 

за 1993 рік 

за 1994 рік

1993 р.  

Всього 

в т. ч. с–г угідь

з них ріллі

Всього

в т. ч. с–г угідь

з них ріллі

в т. ч. с–гугідь

з них ріллі

Під будівництво та розширення підприємств промисловості та транспорту

6,9

4,4

3,4

3,2

2,0

1,5

–2,4

–1,4

Під будівництво гідротехнічних споруд

0,5

1,0

0,3

0,2

+0,3

+0,2

Лісогосполарським підприємствам

0,9

0,4

0,2

12,8

0,7

0,4

+0,3

+0,5

Для розширення та будівництва міст

6,7

3,4

2,7

2,0

1,9

1,2

–1,5

–1,5

Підприємствам, організаціям, установам природоохоронного, оздоровчого призначення

0,2

0,1

0,1

–0,1

–0,1

Для інших потреб

0,9

0,6

0,1

4,4

0,6

0,2

0

+0,1

Всього відведено земель

16,1

8,9

6,5

23,4

5,6

3,5

–3,4

–3,0

Частка сільгоспугідь і ріллі до загальної площі відводу

 

 

 

 

 

 

зменшено у

55%

40%

24%

15%

2,3 раза

2,7 раза

 

Забруднення ґрунтів

Антропогенно–техногенний вплив на довкілля постійно збільшується і досяг критичних значень, що позначилось значною мірою на деградації ґрунтового покриву.

Погіршуються фізичні і хімічні властивості ґрунтів, зростають площі деградованих земель, забруднених атмосферними викидами і стічними водами, хімічними речовинами і радіонуклідами.

За останні 25 років вміст гумусу в ґрунті зменшився з 3,5 до 3,2%, площі кислих ґрунтів збільшились на 1,8 млн. га (25%), а площі засолених — на 0,6 млн. га (24%). Службою "Укрґрунтомоніторинг" об’єднання "Украгрохім" Міністерства сільського господарства і продовольства України здійснюється контроль за вмістом токсичних речовин в ґрунті, продуктах рослинництва та стічних водах, що відводяться з сільськогосподарських угідь.

Нітрати. В зоні постчорнобильського радіоактивного забруднення проводилось визначення рівня радіаційного забруднення ґрунтів та продукції. В результаті аналізів встановлено, що кількість зразків рослинницької продукції, де вміст нітратного азоту перевищує гранично допустимі концентрації, складає 3%, а в кормах — 9% від загальної кількості проаналізованих зразків. Низький рівень нітратного азоту в рослинній продукції Криму, Кіровоградської та Сумської областей.

Різке збільшення нітратного азоту в 1994 році виявлено в рослинній продукції Волинської і Рівненської областей. Щорічно високий вміст нітратів в продукції Київської, Луганської, Львівської, Полтавської і Херсонської областей. Високий вміст нітратів у стічних водах, що відводяться з сільськогосподарських угідь, виявлено у Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Важкі метали. В 1994 році виявлено значне зменшення забруднення радіонуклідами рослинницької продукції в радіоактивно забруднених районах. Збільшення вмісту солей важких металів та миш’яку виявлено в рослинницькій продукції, особливо в Донецькій області, де перевищення виявлено у 86% зразків та в Запорізькій — в 44%.

Обстеження ґрунтів на вміст цинку, міді, свинцю, кадмію, марганцю, нікелю, сірки в промислових центрах показали високий рівень забруднення в містах Костянтинівці, Одесі та Хмельницькому.

Середньо забруднені землі Донецька, Маріуполя, Сум, Черкас; слабо забруднені землі Краматорська, Борисполя, Чернігова. Джерелами забруднення ґрунтів важкими металами є підприємства кольорової та чорної металургії, а також ТЕЦ.

В найближчі роки доцільно провести суцільне обстеження ґрунтів на вміст солей важких металів, що дасть можливість виявити безпечні зони для отримання високоякісної рослинної продукції, в тому числі і для дитячого харчування.

Пестициди. Для зменшення пестицидного навантаження в господарствах вдосконалюється технологія застосування засобів захисту рослин, запроваджується більш економне і раціональне їх використання. Зокрема, стрічкове внесення гербіцидів на 20% зменшує витрати препаратів, різко зменшує забруднення ними ґрунтів і водоймищ. Впроваджуються осередкові і стрічкові способи обприскування.

На один гектар ріллі в 1994 році було використано 1,6 кг пестицидів проти 1,9 кг в 1993 році. В цілому по країні зменшився вміст пестицидів в ґрунтах, стічних водах, що відводяться з сільськогосподарських угідь та в рослинній продукції.

Не виявлено пестицидів в зразках ґрунтів Донецької, Київської, Миколаївської, Рівненської та Херсонської областей. Залишається високим вміст пестицидів в продукції рослинництва Черкаської області, зростає в Сумській. Стабільно високий вміст пестицидів в стічних водах, що відводяться з полів Луганської області.

Використання засобів захисту рослин в господарствах України в 1994 році

Адміністративно-територіальна одиниця

Використано пестицидів 

Проведено боротьбу хімічним методом на площі,

тис. га

всього, тис. тонн

на 1 га ріллі, кг

1993 р.

1994 р.

1993 р.

1994 р.

1993 р.

1994 р.

Автономна Республіка Крим

6,0

4,3

4,6

3,4

1176

909

Вінницька

5,1

4,0

3,0

2,6

1235

1264

Волинська

1,5

1,0

2,5

1,9

401

272

Дніпропетровська

4,6

3,5

2,2

1,8

1410

1422

Донецька

2,1

2,1

1,3

1,4

696

647

Житомирська

2,7

1,9

2,2

1,8

930

670

Закарпатська

0,4

0,3

2,0

2,0

204

111

Запорізька

2,2

1,7

1,2

1,0

906

772

Івано–Франківська

0,5

0,5

1,7

1,9

260

307

Київська

2,8

2,1

2,1

1,8

979

764

Кіровоградська

2,9

1,8

1,7

1,1

813

719

Луганська

1,5

1,2

1,1

1,0

523

500

Львівська

1,7

1,2

2,1

1,8

678

541

Миколаївська

1,9

1,1

1,1

0,7

704

586

Одеська

3,9

2,8

1,9

1,4

1021

838

Полтавська

3,3

2,0

1,8

1,3

839

717

Рівненська

1,1

0,8

1,8

1,6

401

335

Сумська

2,4

1,9

1,8

1,6

688

646

Тернопільська

1,2

1,2

1,5

1,6

764

639

Харківська

4,0

3,0

2,1

1,7

940

835

Херсонська

2,3

1,8

1,3

1,1

1588

1387

Хмельницька

2,9

2,2

2,2

1,9

847

1043

Черкаська

3,1

2,4

2,6

2,1

850

728

Чернівецька

0,9

0,6

3,0

2,5

270

283

Чернігівська

1,3

1,1

0,9

0,8

862

601

Всього

62,3

46,5

1,9

1,6

19985

17536

 

При визначенні залишкових кількостей пестицидів в ґрунтах сільськогосподарських угідь виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій ДДТ в ґрунтах під садами науково–дослідних господарств Донецької, Хмельницької та Херсонської областей Об’єднання "Украгрохім" та господарства повністю забезпечені складськими приміщеннями для зберігання засобів захисту рослин.

Залишається невирішеною проблема зберігання та утилізації заборонених та непридатних для використання пестицидів в кількості 10691,6 тонн.

Загальні показники вмісту залишкових кількостей токсикантів у ґрунті, стічних водах і сільськогосподарській продукції за 1993 – 1994 роки

Місце визначення

1993 рік 

1994 рік

токсикантів

проаналізовано проб

з них з перевищенням ГДК

%

проаналізовано проб

з них з перевищенням ГДК

%

Пестициди 

У ґрунті с–г угідь

21212

201

1,0

14586

179

1,2

У стічних води, що відводяться із с–г угідь

4818

28

1,0

4266

10

0,2

У продукції рослинництва

15753

131

1,0

15642

72

0,5

Препарати, що найчастіше зустрічаються: 

у ґрунті

2, 4Д а. с., ДДТ і його метаболіти, симазин, семерон, ГХЦГ і його ізомери, ТХАН, атразин

ДДТ і його метаболіти, ГХЦГ і його ізомери, симазин, метафос, трефлан, 2. 4Д а. с 

в "стічних" водах, що відводяться із с–г угідь

ептам, 2, 4Д а. с.

ГХЦГ і його ізомери, ДДТ і його метаболіти, метафос

в продукції рослинництва:

– морква

прометрін

прометрін, ГХЦГ і його ізомери

– зернові

діален, поліхлорпінен, метафос, ДДТ і його метаболіти, ептам

2, 4Д а. с., децис, ГХЦГ і його ізомери

– цукрові буряки

ленацил, ТХАН, ДДТ і його метаболіти

бетанал, ленацил

– корми

ДДТ і його метаболіти, ТХАН, ГХЦГ і його ізомери

2, 4Д а. с. ГХЦГ і його ізомери

–плодові

ДДТ і його метаболіти, децис

полікарбацин, арріво

Солі важких металів 

У ґрунті с–г угідь

Кадмій, свинець, цинк, мідь

У продукції рослинництва

Кадмій, свинець, мідь

Нітрати

У водах, що відводяться із с–г угідь

10781

2768

26,0

5906

1197

20,3

У продукції рослинництва

в тому числі:

101570

4212

4,0

71046

2147

3,0

–в овочево–баштанній продукції та картоплі

76950

1847

2,0

621199

1308

2,0

– у кормах

24620

2365

10,0

8847

839

9,5

 

Дані про наявність заборонених та непридатних для використання пестицидів в Україні на 01.01. 1995 року

Адміністративно–територіальна одиниця 

Всього тонн

Адміністративно–територіальна одиниця

Всього тонн

Автономна Республіка Крим

752,3

Миколаївська

482,3

Вінницька

610,8

Одеська

776,8

Волинська

251,9

Полтавська

635,7

Дніпропетровська

671,2

Рівненська

Донецька

155,4

Сумська

966,4

Житомирська

98,5

Тернопільська

28,9

Закарпатська

160,1

Харківська

736,4

Запорізька

591,4

Херсонська

317,5

Івано–Франківська

169,0

Хмельницька

253,2

Київська

1380,2

Черкаська

300,1

Кіровоградська

542,5

Чернівецька

Луганська

67,4

Чернігівська

610,4

Львівська

133,2

Всього

10691,6

 

Ерозія ґрунтів

Особливо небезпечних масштабів набула ерозія ґрунтів.

В Україні третина ріллі — 10,2 млн. га сільськогосподарських угідь — еродована та 16,9 млн. га зазнає впливу вітрової ерозії.

Hайбільша питома вага змитих ґрунтів в Луганській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській і Кіровоградській областях — досягає 53 — 66% загальної площі ріллі. З продуктами ерозії (460 млн. тонн дрібнозему) щорічно виноситься 11 млн. тонн гумусу, 0,5 млн. тонн азоту, 0,4 млн. тонн фосфору і 7 млн. тонн калію. Ці втрати компенсуються внесенням добрив лише на 40–60%, а за останні два роки лише на 20– 25%.

За 1994 рік, у порівнянні з минулим роком, площа сільськогосподарських угідь зменшилась на 28,8 тис. га, ріллі — на 43,2 тис. га, багаторічних насаджень — на 16,6 тис. га.

За 1994 рік порушено земель всього на площі 3987 га, у тому числі при торфорозробках – 141 га, а рекультивовано – 5393 га.

Цільове призначення рекультивованих земель: сільськогосподарські угіддя – 3215 га, з них рілля – 2065 га, лісові насадження – 975 га, водоймища – 248 га, для забудови – 100 га, рекреаційні та інші цілі – 855 га.

За звітний рік було знято родючого шару ґрунту 8,4 млн. куб. м, а використано для землювання 10,2 млн. куб. м в результаті чого покращено 1356 га малопродуктивних сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі – 1108 га.

На кінець 1994 року наявність порушених земель – 176,1 тис. га, з них при торфорозробках – 37,3 тис. га, відпрацьованих порушених земель – 46,4 тис. га, з них при торфорозробках – 13,8 тис. га. В наявності є невикористаного заскладованого родючого шару ґрунту 59,3 млн. куб. м, в тому числі на цукрових заводах – 21,2 млн. куб. м.

У порівнянні з минулим роком наявність заскладованого родючого шару ґрунту зменшилась на 1,8 млн. куб. м, але площа відпрацьованих земель збільшилась на 1,6 тис. га внаслідок зменшення обсягів рекультивації земель на 2,6 тис. га.

Захист ґрунтів

В Україні набуто системного підходу до захисту ґрунтів від ерозії, зокрема, науково обґрунтована і випробувана високоефективна ґрунтозахисна система землеробства з контурно–меліоративною організацією території.

Розроблено 2310 проектів землеустрою з контурно–меліоративною організацією території на площі 8,9 млн. га, в тому числі в 1994 році по 109 сільськогосподарських підприємствах на площі 280,9 тис. га.

Повне закріплення в натурі контурних меж полів і робочих ділянок проведено по 814 господарствах на площі 3,3 млн. га, в тому числі в 1994 році — по 23 господарствах на площі 82,2 млн. га.

За 1994 рік здійснено будівництво гідротехнічних протиерозійних об’єктів:

  • земляні вали і вали-канави протяжністю 36,6 км;
  • вали-тераси — 25,3 км;
  • вали-дороги — 6,7 км, водоскидні споруди (лотки, перепади, водоскиди, загати) — 38 шт.;
  • протиерозійні ставки-мулонакопичувачі — 13 шт.;
  • проведено берегоукріплення для захисту сільгоспугідь — 3 км.

За проектами з контурно-меліоративною організацією території створено полезахисних лісових смуг на площі 1,5 тис. га,

захисних лісових насаджень – 7,6 тис. га, в тому числі в прибережних смугах малих річок і водойм 1,1 тис. га.

Залужено сильно еродованої і забрудненої шкідливими речовинами ріллі на площі 14,3 тис. га.

За останні роки значно зменшуються обсяги протиерозійних агротехнічних заходів та заходи по боротьбі з посухою в більшості сільськогосподарських підприємств (1993 рік у порівнянні з 1991 роком):

  • безвідвальний обробіток ґрунту із збереженням стерні на 17%;
  • сівба спеціальними протиерозійними сівалками – 9%;
  • щілювання ріллі – 41%;
  • щілювання пасовищ та сінокосів на схилах – 34%.


25.04.2011