Osvita.ua Вища освіта Реферати Військова справа, ДПЮ Медична служба армії і фронту: завдання і організація. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Медична служба армії і фронту: завдання і організація. Реферат

Коротка характеристика сил і засобів медичної служби об’єднань. ОМЗ – окремий медичний загін. Загін медичного підсилення. Автомобільна санітарна рота (АСР) армії. Санітарно-епідеміологічний загін (СЕЗ). Медичний склад армії (МСА)

 

 

Навчальна мета

Дати студентам коротку характеристику сил і засобів медичної служби армії і фронту, їх завдання та організацію розгортання і роботи у воєнний час.

 

Час

90 хв.

 

Місце проведення

Ауд. № 14

 

Навчально-матеріальне оснащення

 

 

Навчальні питання і розрахунок часу

 

Вступ

5 хв.

 

Основна частина

80 хв.

 

Коротка характеристика сил та засобів медичної служби об’єднання

 10 хв.

 

Завдання, призначення частин і підрозділів АмедБр.

30 хв.

 

Поняття про госпітальну базу, її завдання та склад

 25 хв.

 4.

Призначення, організаційна структура і принципова схема розгортання військово-польових госпіталів

15 хв.

 

Підсумки

5 хв.

 

Для надання медичної допомоги пораненим і хворим, їх лікування та реабілітації важливу роль відіграють різні медичні частини та заклади, які розгортаються в тиловій смузі у складі госпітальних баз або діють самостійно на певних оперативних напрямках. Спеціалізація надання медичної допомоги досягається використанням штатних спеціалізованих госпіталів, які мають висококваліфікованих лікарів-спеціалістів і спеціальне оснащення.

За евакуаційним призначенням поранені, хворі та уражені будуть поступати в госпіталь для:

 • поранених в голову, шию, хребет;
 • поранених в груди, живіт і таз;
 • поранених з переломами довгих, трубчастих кісток і пошкодженням великих суглобів;
 • обпечених;
 • легкопоранених;
 • уражених ОР;
 • уражених іонізуючим випромінюванням;
 • інфекційних хворих;
 • неврологічних хворих;
 • хворих з психічними розладами;
 • хворих на туберкульоз;
 • хворих з шкірними і венеричними захворюваннями;
 • хворих жінок при пораженнях жіночих статевих органів.

Коротка характеристика сил і засобів медичної служби об’єднань

Під силами і засобами медичної служби об’єднань (армії) слід розуміти ті частини та заклади, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні начальника медичної служби армії: АмедБр., армійський медичний склад.

Медична служба армії, як орган управління службою здійснює планування медичного забезпечення, бойових дій, організовує взаємодію між військовою і армійською медичною службою, здійснює маневр силами і засобами медичної служби армії в ході бойових дій і контролює діяльність всіх медичних формувань об’єднання.

В складі органу управління медичної служби армії, крім начальника і його заступників є:

 • 4 старших офіцерів, які відповідають за певні напрямки діяльності медичної служби (лікувально-евакуаційне, санітарно-гігієнічне, протиепідемічне, забезпечення медичним майном;
 • медичні спеціалісти армії (хірург, терапевт, епідеміолог і токсиколог-радіолог);
 • допоміжні спеціалісти (фінансист, бухгалтер, зав. таємним діловодством і інші).

Армійські сили і засоби представлені АмедБр. І медичним армійським складом.

Завдання, призначення частин і підрозділів медичної служби армії:

 • підсилення у необхідних випадках медичної служби з’єднань особовим складом, санітарним транспортом, протиепідемічними засобами;
 • надання в ОМЗ і ОМедРотах кваліфікованої і першої лікарської допомоги пораненим і хворим, тимчасова госпіталізація нетранспортабельних, лікування легкопоранених і легкохворих з термінами видужання до 5-10 діб;
 • допомога медичній службі з’єднань в евакуації поранених з МПП і вогнищ масових санітарних втрат в ОмедБ і ОМЗ, а також евакуацію з них в госпітальні бази;
 • проведення кваліфікований медичної розвідки в смузі розташування і дії військ армії;
 • організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах;
 • проведення заходів медичної служби по захисту особового складу військ від ЗМУ, захисту, охороні і обороні частин і підрозділів медичної служби армії;
 • участь у заходах по ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ;
 • військово-медична підготовка і санітарна просвіта особового складу військ, бойова підготовка особового складу медичної служби;
 • ведення медичного обліку та звітності, вивчення та узагальнення бойового досвіду діяльності медичної служби армії;
 • забезпечення медичним майном особового складу військ, підрозділів, частин і закладів медичної служби військ і армії.

Для виконання вище перелічених завдань медичної служби армії має АмедБр. і медичний склад.

Організаційно АмедБр. складається з:

 • управління;
 • 2-5 ОМЗ (окремий медичний загін);
 • 1-2 ОМедРот (окрема медична рота);
 • 1 ЗМП (загін медичного підсилення);
 • 1 АСР (автосанітарна рота);
 • 1 СЕЗ (санітарно-епідемічний загін).

ОМЗ – окремий медичний загін

Окремий, медичний загін призначений для надання кваліфікованої і першої лікарської допомоги пораненим і хворим, тимчасової госпіталізації нетранспортабельних, лікування легкопоранених і легкохворих з термінами видужання до 5-10 діб, а також для евакуації поранених і хворих з медичних пунктів частин і вогнищ масових санітарних втрат. Організаційно-штатна структура ОМЗ подібна до структури ОмедБ.

Основними підрозділами ОМЗ є:

 • управління;
 • дві рухомі медичні групи (РМГ);
 • евакуаційно-транспортний взвод;
 • підрозділи забезпечення і обслуговування.

Основу ОМЗ складають РМГ, які призначені для виконання таких же завдань, як і медичні роти ОмедБ.

ОМЗ в ході бойових дій розгортаються за бойовими порядками дивізій армії і забезпечують тим самим разом з ОмедБ безперервність в надані кваліфікованої медичної допомоги пораненим і хворим. На одному місці ОМЗ може працювати від 1,5 до 3-х діб. Пропускна спроможність ОМЗ при скороченому обсязі до 1000 поранених за добу, при наданні кваліфікованої допомоги в повному обсязі – до 600 поранених за добу. Госпітальне відділення кожного РМГ розгортається на 50 ліжок (за ОМО – 100 ліжок), команда видужуючих складає 150 чоловік (в кожній РМГ - по 75 чол.).

Загальна чисельність особового складу ОМЗ – 175 чол. (в т. ч. – 35 офіцерів, із них – 3 організатора, 16 хірургів, 6 терапевтів, 2 стоматологи і 2 анестезіологи).

Матеріально-технічне оснащення ОМЗ:

 • 16 вантажних автомобілів;
 • 14 санітарних автомобілів (УАЗ-452-а або АС-66);
 • 2 автомобілі УАЗ-469 (для управління);
 • автоцистерни, причепи, 2 електростанції, 2 радіостанції, комутатор зв’язку, похідні кухні і інше.

Принципіальна схема розгортання і роботи РМГ ОМЗ практично аналогічна ОмедБ.

Загін медичного підсилення

У складі загону медичного підсилення є:

 • 2 медичні розподільчі групи;
 • 4 загальнохірургічні;
 • 2 опікові;
 • 2 офтальмологічні;
 • 2 психоневрологічні;
 • 2 токсико-радіологічні.

 Всього: 14 груп підсилення

 

Загін медичного підсилення в основному використовується для роботи в ОмедБ чи ОМЗ, чим збільшують можливості цих формувань у проведенні сортування поранених хворих, а також надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Наявність в цих групах певних лікарів-спеціалістів (офтальмологів, токсикологів, психоневрологів і т. ін.), які відсутні у штатній структурі ОмедБ і ОМЗ, дає можливість суттєво підвищити рівень медичного сортування значної групи поранених і хворих та надання їм певного виду кваліфікованої допомоги.

На медичні розподільчі групи ставляться специфічні завдання, а саме:

 • безперервний збір даних медичної, тактичної і тилової обстановки на напрямку бойових дій армії;
 • керівництво медичною розвідкою;
 • розподіл сил і засобів медичної служби армії відповідно до рішення НМС А;
 • рівномірний розподіл потоків поранених на ОМЗ і ОмедБ дивізій А;
 • систематичні доповіді НМС А про обстановку;
 • передача розпоряджень НМС А начальникам медичних служб дивізій, командирам ОМЗ, СЕЗ і АСР;
 • організація евакуації поранених і хворих в лікувальні заклади фронту.

Автомобільна санітарна рота (АСР) армії

Автосанітарна рота армії призначена для підсилення санітарно-транспортних підрозділів ОМЗ і ОмедБ, а також для евакуації поранених і хворих з ОМЗ і ОмедБ в лікувальні заклади фронту. Санітарний транспорт АСР може також використовуватись для евакуації поранених і уражених безпосередньо з вогнищ (осередків) масових санітарних втрат.

В ході бойових дій санітарні автомобілі АСР можуть здійснювати доставку медичного майна медичного складу армії в медичні частини та підрозділи армії.

В склад АСР входять:

 • командир роти, заступник командира з виховної роботи, старшина роти;
 • відділення регулювання – 4 чоловіки;
 • 2 санітарних взводи легких санітарних автомобілів (УАЗ-452-а) по 24 автомобілі в кожному;
 • 1 санітарний взвод важких автомобілів (санітарних автобусів) – 24 автомобілі;
 • майстерня технічного обслуговування (рухома).

Всього в АСР – 149 чоловік особового складу. Евакуаційні можливості АСР в залежності від типу автомобілів, якими вона буде укомплектована, можуть коливатись від 850 до 1200 поранених і хворих за 1 рейс.

Санітарно-епідеміологічний загін (СЕЗ)

СЕЗ – є протиепідемічним закладом армії, призначеним для проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах і на тилових об’єктах. Підрозділи СЕЗ можуть використовуватись для проведення кваліфікованої санітарно-епідеміологічної розвідки, а також для підсилення медичної служби дивізії. СЕЗ також є тиловим консультативним центром всього протиепідемічного захисту армії.

В лабораторіях СЕЗ може проводитись кваліфікована експертиза та дослідження (бактеріологічні, санітарно-гігієнічні, санітарно-хімічні, токсикологічні, вірусологічні). Підрозділи СЕЗ безпосередньо приймають участь у виявлені частин і з’єднань, які потрапили під дію бактеріологічного зараження, визначають вид бактеріальних (біологічних) засобів, які застосував противник, приймають участь в проведенні режимних (обсервація, карантин) та інших заходів відповідно до обстановок, які склалися.

Основними підрозділами СЕЗ є:

 • управління;
 • рухома санітарно-епідеміологічна лабораторія типу "А";
 • дві рухомі санітарно-епідеміологічні лабораторії типу "Б";
 • поливочно- дезинфекційний взвод;
 • ізоляційно-карантинне відділення;
 • відділення варки середовищ;
 • віварій;
 • підрозділи обслуговування.

Рухома санітарно-епідеміологічна лабораторія типу "А" використовується для проведення санітарно-гігієнічних, радіометричних, токсикологічних, бактеріологічних і вірусологічних лабораторних досліджень. В складі лабораторії є старші лікарі-спеціалісти (епідеміолог, 3 бактеріологи, вірусолог, спеціаліст з особливо небезпечних хвороб, гігієніст, зоолог), а також хімік-аналітик, лаборанти, санітари і водій.

Рухомі санітарно-епідеміологічні лабораторії типу "Б" використовують для проведення кваліфікованої санітарно-епідеміологічної розвідки та здійснення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах.

На оснащенні лабораторій типу "А" і "Б" є польові медичні лабораторії на шасі автомобіля ЗІЛ-137 і причепа.

Інфекційно-карантинне відділення СЕЗ забезпечує організацію і проведення комплексу протиепідемічних заходів у військах, які потрапили в зону бактеріологічного (біологічного) нападу противника, а також на етапах медичної евакуації у випадках появи там хворих на особливо небезпечні інфекції.

В складі відділення є лікарі (епідеміолог, інфекціоніст), фельдшер, медичні сестри, санітари, повар, водій.

Поливочно-дезинфекційний взвод СЕЗ призначений для проведення санітарної обробки особового складу частин, з’єднань і закладів армії згідно з епідемічними показниками. Використовується взвод також при ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ.

Очолює взвод фельдшер, якому підпорядковані санітарні інструктори-дезинфектори і дезинфектори-дозиметристи. У взводі є 10 дезинфекційно-душових установок ДДА-2, автоцистерни і резервуари для води. Одна ДДА-2 влітку може забезпечити за 1 годину проведення санітарної обробки до 100 чол. З дезінфекцією білизни і одягу, заражених вегетативними формами мікроорганізмів.

Дезинфекційно-дератизаційне відділення проводить дезінфекцію і дератизацію у епідемічних вогнищах і осередках (біологічного) ураження.

Відділення варки середовищ і віварій призначені для забезпечення лабораторій загону засобами для проведення бактеріологічних досліджень.

Медичний склад армії (МСА)

Медичний склад армії організаційно входить у склад армійської бригади матеріального забезпечення (АбрМЗ). Основними завданнями МСА є прийом, збереження і відпуск медичного майна і техніки для військових частин, з’єднань і закладів, які входять у склад армії. Медичний склад армії здійснює збір та евакуацію в тил непридатного і трофейного майна і техніки, а також ремонт і відвідування ушкодженої техніки і апаратури.

В мирний час на медичному складі армії постійно утримується недоторканий запас "НЗ", а на воєнний час – перехідний запас медичного майна спеціального призначення для надання першої лікарської допомоги 12 000 поранених і хворих.

Поняття про госпітальну базу, її завдання та склад

Завдання медичної служби фронту:

 • організація всебічної допомоги армійській медичній службі у вирішенні її завдань шляхом підсилення необхідними силами та засобами або проведенням маневру ними в інтересах армійської служби;
 • організація і проведення евакуації поранених і хворих з ОмедБ і ОМЗ в госпітальні бази;
 • надання пораненим і хворим виключної кваліфікованої та спеціалізованої допомоги та лікування в межах встановлених термінів;
 • організація та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів на території, яку займають війська фронту;
 • безперебійне забезпечення військ, медичних частин і закладів медичним майном;
 • облік, вивчення та вирішення кадрових питань медичної служби;
 • підготовка медичних кадрів;
 • проведення військово-лікарняної комісії всім пораненим і хворим, які знаходились в госпітальних базах;
 • ремонт техніки, апаратури;
 • ведення медичного обліку і звіту, вивчення та узагальнення досвіду роботи медичної служби фронту.

Історичний досвід засвідчує про те, що розвиток фронтових сил та засобів медичної служби, удосконалення організаційно-штатної структури медичних частин та закладів – процес безперервний, обумовлений постійним розвитком збройних сил, засобів ураження, воєнної медицини, воєнного потенціалу держави, а також її економічних і мобілізаційних можливостей.

Радикальні зміни в технічному переоснащені армії, прийняття на озброєння сучасних засобів знищення, зміни способів ведення збройної боротьби викликають необхідність постійного перегляду та удосконалення організаційно-штатної структури медичних частин і закладів фронту.

На сьогоднішній день, у відповідності до державної програми реформування та розвитку ЗС України (ІІІ-й етап розвитку – до 2005 року) йде процес якісного удосконалення вже створених ЗС. Відповідні зміни проходять і в організаційно-штатній структурі медичної служби фронту.

Раніше медична служба фронту була представлена:

 • органами управління (управління медичної служби фронту, евакуаційний пункт фронту, управління госпітальних баз фронту);
 • лікувальними закладами (передова і тилова госпітальні бази, ОМЗ, стоматологічний загін фронту);
 • санітарно-транспортними частинами (окремий автомобільний санітарний батальйон, окремий транспортно-санітарний авіаційний полк, воєнно-санітарний поїзд, воєнно-санітарна летучка);
 • санітарно-гігієнічними протиепідемічними частинами (СЕЗ фронту);
 • закладами, які забезпечували медичним майном, технікою, киснем, проводили заготівлю крові;
 • учбовим медичним батальйоном фронту.

Основні зміни відбулися в організаційно-штатній структурі госпітальних баз.

Так, замість передової госпітальної бази фронту у складі якої було 27 воєнно-польових госпіталів на 9300 ліжок, створюється пересувна госпітальна база, у склад якої входить 5 військово-польових госпіталів:

 • 2 ВПСГ (військово-польовий сортувальний госпіталь), на 500 ліжок кожний;
 • 2 ВПГЛП (військово-польовий госпіталь для легкопоранених), на 1000 ліжок кожний;
 • 1 ВПІГ (військово-польовий інфекційний госпіталь) на 200 ліжок;
 • окрема автосанітарна рота;
 • окремий санітарно-епідеміологічний загін;
 • частини забезпечення.

Територіальна госпітальна база формується (замість тилової госпітальної бази – 32 лікувальних заклади на 17 500 ліжок), як правило, в межах однієї області на базі обласних управлінь охорони здоров’я, лікувальних закладів області, базового та гарнізонних воєнних госпіталів, а також госпіталів та лікарень інших міністерств та відомств.

Планується розгортання таких госпіталів:

 • терапевтичний госпіталь;
 • хірургічний госпіталь;
 • травматологічний госпіталь;
 • нейрохірургічний госпіталь;
 • психоневрологічний госпіталь;
 • опіковий госпіталь;
 • торакоабдомінальний госпіталь;
 • центр реабілітації.

Не виключене і розгортання інших закладів і госпіталів (туберкульозних, інфекційних, шкірно-венеричних і ін.).

Основою медичного забезпечення військ в операціях буде створення певного угрупування лікувальних закладів, які будуть розгортатися на 3-х рубежах:

 • І-й рубіж – це пересувні госпітальні бази І-го ешелону фронту, розгорнуті в тиловій смузі оперативних об’єднань (армій, армійських корпусів), на відстані 90-100 км від переднього краю оборони з термінами лікування хворих та поранених до 25-30 осіб.
 • ІІ-й рубіж – у стратегічній зоні оборони фронту за 70-100 км від пересувних госпітальних баз І-го ешелону з термінами лікування хворих та поранених 45-60 діб.
 • ІІІ-й рубіж лікувальних закладів утворюється тільки за рахунок територіальної госпітальної бази центру з термінами лікування в них від 60-90 діб.


28.09.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!