Кадрове діловодство: кадрові накази. Реферат

У рефераті розглянуто такий розділ кадрового діловодства як кадрові накази

Накази за особовим складом

Кадрові накази регламентують питання:

 • прийняття на роботу, переведення на іншу посаду;
 • надання відпустки;
 • виплата винагороди;
 • накладання штрафу;
 • відрядження;
 • звільнення.

У наказах про прийняття на роботу відмічають:

 • посаду;
 • відділ (структурний підрозділ);
 • з якого числа прийнятий;
 • вид роботи: - постійна;
 • з випробувальним терміном;
 • із стажуванням;
 • тимчасова: - по сумісництві;
 • на певний термін.

У наказах про переведення відмічають:

 • вид переведення;
 • мотивацію.

У наказі про надання відпустки відмічають:

 • вид відпустки: основна, додаткова, творча, у зв'язку із тимчасовою
 • непрацездатністю без зберігання заробітної плати;
 • кількість робочих днів;
 • дату початку та закінчення відпустки;
 • за який період роботи надається відпустка.

У наказах про звільнення відмічають:

 • дату звільнення;
 • причину звільнення, згідно КЗОТ.

У кінці пункту вказують причину, що привела до написання цього наказу "Підстава".

Останній пункт - покладення контролю за виконанням наказу.

Накази про нагороду та накладення штрафів складаються за типом адміністративних наказів.

З наказом необхідно ознайомити співробітника, на ім'я якого написаний даний документ, письмово. У протилежному випадку наказ може бути визнаний недійсним правовими структурами.

Приклад № 1.

Пана Коваленка Миколу Павловича наймають на посаду рекламного агента з 1 грудня 1998 року з випробувальним терміном на 1 місяць.

Приклад № 2.

Проробивши 2 місяці на посаді рекламного агента, п. Коваленко був переведений першою особою фірми на посаду менеджера з реклами.

Реєстрація наказів у "Книзі наказів" з кадрів

№ наказу

Дата

Короткий зміст

Примітка

7-0

29.11. 1998р.

Про наймання Коваленка М. П.

Термін випробування - 1 місяць

8-0

29.12. 1998р.

Про переведення Коваленка М. П.

 

 

МП "Пролісок" НАКАЗ№8-0.,,. 29.01. 1999р. м Київ

Про переведення п. Коваленка М. П.

1. Перевести пана Коваленка Миколу Павловича з посади рекламного агента на посаду менеджера по рекламі з 01.02. 99 р.

Підстава: вакантна посада менеджера по рекламі.

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на менеджера офісу.

Генеральний директор З наказом ознайомлено: Коваленко М. П.

Кадрові накази реєструють в. "Книзі наказів по кадрах".

Аркуші прошиті, пронумеровані.

У кінці книга пишуть: "У даній книзі пронумеровано та прошнуровано ____аркушів". Цей запис опечатується та

завіряється першою особою фірми.

Особові справи систематизуються в алфавітному порядку чи за структурними підрозділами. Кожній особовій справі надається номер, що відповідає номеру в "Алфавітній книзі", її називають "Книгою обліку кадрів".

Алфавітна книга ведеться для оперативного пошуку особової справи. В ній е коротка довідкова інформація про працюючих.

Книга ділиться на частини по алфавіту.

До алфавітної книги не вносять накази про відпустки, відрядження, штрафи, нагороди.

Приклад: Прийом на роботу та переведення п. Коваленка.

Прізвище, ім'я,

Дата

Посада

Дата

Примітка

п/п

особистої

по батькові

прийому

 

звільнення

 

 

справи

 

 

 

 

 

1

5

Коваленко

01.12. 96

Рекла-

01.02. 97

Було

 

 

Микола

наказ № 7-0

мний

наказ

переведено

 

 

Павлович

ВІЛ

агент

№8-0 від

на іншу

 

 

 

29.11. 96р.

 

29.01. 97

посаду

 


24.09.2011