Osvita.ua Вища освіта Реферати Діловодство Договори: сутність та види. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Договори: сутність та види. Реферат

Поняття договору. Договір з господарської діяльності. Трудові договори

Поняття договору

Договір - це документ, в якому зафіксовано угоду між сторонами про взаємодію і належним чином оформлено.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники підприємства, організації, установи, фірми.

Договори складаються з урахуванням інтересів сторін відповідно до законодавства. Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона може підготувати свій варіант проекту).

Підготовлений та належним чином оформлений договір підписується сторонами. В окремих випадках необхідно переконатися в повноваженнях особи, яка підписує договір.

Розрізняють договори з господарської діяльності і трудові договори.

Договір з господарської діяльності

Договір з господарської діяльності - це службовий документ, в якому фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин, пов'язаних з господарською діяльністю, і який регулює ці відносини.

Договори з господарської діяльності оформляють на загальних, трафаретних (нечасто) бланках або на чистих аркушах паперу формату А4. Якщо договір складено на кількох сторінках, то їх нумерують, і кількість сторінок зазначають у тексті документа.

Реквізити договору з господарської діяльності: назва виду документа; дата (підписання); індекс; місце складання чи видання; заголовок до тексту; текст (Текст поділяють на дві частини: вступну, де зазначають назви сторін, між якими укладається договір, посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які підписуватимуть договір; у разі потреби наводять посилання на документи, що засвідчують уповноваження особи, котра підписує договір; основну, в якій є пункти "Предмет договору", "Обов'язки сторін", "Порядок розрахунків", "Відповідальність сторін", "Порядок розірвання договору", "Загальна сума договору", "Термін дії договору", "Інші умови договору" і т. ін.); позначка про наявність додатка; відбиток печатки.

Нижче від реквізиту 22 оформляють пункт "Юридичні адреси та підписи сторін".

Трудові договори

Трудовий договір - це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником підприємства або уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник (власник) підприємства або уповноважений ним орган зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням керівника або уповноваженого ним органу про зачислення особи на роботу.

До початку роботи за укладеним трудовим договором керівник (власник) зобов'язаний:

 • роз'яснити працівникові його права і обов'язки та поінформувати під розписку про умови праці, про небезпечні й шкідливі виробничі чинники та можливі наслідки для здоров'я, про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та з колективним договором;
 • надати працівникові належно оформлене робоче місце;
 • проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Види трудових договорів: трудові контракти, трудові угоди.

Різниця між трудовим договором та трудовим контрактом:

 • контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір - як на період виконання роботи, так і на невизначений термін;
 • у контракті можуть визначатися такі підстави для розриву трудових відносин, які не передбачені законодавством про працю, а розрив трудового договору можливий тільки на підставах, що записані у законодавстві про працю;
 • виконання працівником своїх обов'язків за контрактом завжди пов'язане з додержанням чітко визначеного режиму роботи, тоді як за трудовим договором працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, якими передбачено й режим роботи;
 • в разі роботи за контрактом порядок надання працівникові відпустки та оплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки;
 • у контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки дострокового його розірвання з ініціативи однієї із сторін без поважних причин.

Усі умови контракту обов'язково мають погоджуватися сторонами.

Контракт складається не менше як у двох примірниках, які зберігаються в кожної із сторін. Він набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

Контракт слугує підставою для видання наказу про прийняття на роботу.

Контракт може бути укладено на строк до 5 років (але не менше 1 року).

Трудова угода укладається між підприємством та особою, яка не є штатним працівником даного підприємства, для виконання нею певної роботи і разі, якщо на підприємстві бракує фахівців з даної галузі.

Трудову угоду оформляють на чистому аркуші паперу формату А4 або на трафаретному чи загальному бланку підприємства.

Реквізити трудової угоди:

 • назва виду документа;
 • дата;
 • індекс;
 • текст (Складається із вступної та основної частини.

У вступній частині зазначають сторони, між якими укладено трудову угоду. В основній частині можуть бути розділи: "Предмет угоди", "Розмір та порядок оплати", "Відповідальність сторін" та ін.); підпис (зазначають адреси та підписи сторін); відбиток печатки організації.


24.09.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!