Значення моралі для регулювання поведінки людини у суспільстві

У рефераті розглянуто таке поняття, як мораль, яка займає провідне місце в нашому житті. Нам лише здається, що вона в сучасному суспільстві не відіграє ніякої ролі

Мораль кожною людиною сприймається по різному. Одні люди сприймають мораль лише на словах, лише в своїх розмовах, інші люди сприймають мораль в своїх вчинках. Хто з них правий. Мораль маємо сприймати як на словах так і в своїх вчинках, надаючи більшого значення моралі у своїх вчинках. Можна говорити багато, а робити мало.

Мораль є внутрішнім чинником людини, вона є своєрідним контролером людської поведінки. Вона виступає для нашої свідомості своєрідним органом контролю, так само як міліція, прокуратура, суд виступають органами контролю для забезпечення законності вчинків кожної людини.

Відмінність контролю з сторони моралі від зовнішніх органів контролю полягає у відмінності у покаранні: в першому випадку людина сама се5бе карає за ті вчинки, які вона вважає поганими для неї; а в другому випадку людини карають зовнішні органи контролю, коли вони вважають, що людина вчинила незаконний вчинок (беззаконня).

Вважаю, що існує дві сторони моралі у кожної людини, відповідно до яких вона здійснює контроль за власними вчинками і словами. Мораль поділяється на духовну частину і національну частину. Ці дві частини і сваволять єдність моралі. Кожна з них по своєму регулює людські вчинки і слова.

Духовна частина моралі відповідає за внутрішній стан людини, її душу, і будується на принципах релігії, любові та толерантності. Національна частина моралі відповідає за суспільний зовнішній стан людини, її поведінку у суспільстві і будується на принципах національної і суспільної єдності, толерантності, патріотизму.

Ці дві частини моралі існують в єдності. Яка з них більше впливає на людину. Звичайно її духовна частина, вона є ядром, основою моралі, тому що без духовності не може бути і патріотизму та зважання на громадську думку, а навпаки може.

Мораль у людини виникає з моменту її народження, з моменту її зачаття триває до самої смерті. Чи залежить мораль людини від її оточення, від інформації, яку вона сприймає. Мораль людини залежить лише від неї самої, від того як людина ставиться до моралі, до самої себе, як людина бажає здійснювати внутрішній контроль за своїми вчинками і словами.

Мораль людини протягом її життя змінюється лише у позитивному напрямку, покращується. З покращенням моралі покращується людина.

     

Мораль є їжею для душі і внутрішнього стану людини, так само як м‘ясо, фрукти, овочі, вода… є їжею для тіла людина, для підтримки і покращення її фізичного стану. Якщо людина мало їсть вона стає вразливою до вірусів і може захворіти. Так само якщо людина має низьку мораль людина стає вразливою до вірусів і може захворіти.

Мораль здійснює контроль над вчинками і словами людини не лише у свідомості, а й у підсвідомості, тобто коли ми самі не розуміємо чому і як ми саме так зробили чи робимо, чи будемо робити.

Мораль допомагає людині жити. Вона контролює людину набагато більше, ніж зовнішні органи контролю. Чому так. Закони обмежують нашу діяльність лише по стільки, по скільки ми можемо негативно вплинути на суспільство, а мораль контролює наш внутрішній стан, всі наші вчинки і слова. Існування моралі є позитивним для людини їй змогу вільно дихати, бути спокійною і радісною та толерантною.

Отже, мораль займає важливе значення для кожної людини.


16.11.2010