Український традиційний одяг

Художні особливості українського костюма. Прийоми формоутворення основних компонентів убрання. Крій та пропорції українського костюма

Структура тканин та їхнє забарвлення тісно пов'язані з формою народного вбрання. Формоутворення окремих елементів одягу поруч із виконанням суто утилітарних функцій було й важливим художнім засобом.

Нагадаємо, що в українському традиційному одязі поєднувалися різні способи формоутворення вбрання — за допомогою незшитих, а також зшитих кроєних форм. Майже на всій території України збереглися давні види незшитого або частково зшитого поясного вбрання у вигляді прямокутних шматків саморобної тканини, що трималися на стані за допомогою зав'язок, поясів.

Зшивання прямокутних шматків тканини та їх призбирування для утворення форми характерні для спідниць із домотканої, а пізніше фабричної тканини. Крій традиційних українських сорочок розвивався за рахунок різних способів з'єднання полотнищ тканини в плечах, через що виділяються чотири основних типи сорочок: тунікоподібна, з плечовою вставкою, з суцільним рукавом і на кокетці.

Сорочка з плечовою вставкою мала ще підтипи: зі вставкою, пришитою по основі або по пітканню стану. Остання побутувала на Поліссі, перша — на півдні Чернігівщини та на Полтавщині. Сорочка з суцільним рукавом була поширена на Черкащині, Поділлі та в Карпатах, тунікоподібна — на Буковині, сорочка на кокетці — на Півдні України.

Загально кажучи, еволюція різних видів нагрудного і верхнього традиційного вбрання відбувалася паралельно з опануванням техніки крою, Ті розвитком та ускладненням.

Важливого значення в народному костюмі надавалося і знаходженню пропорцій. Традиційні співвідношення загальної довжини, форми та пропорцій окремих елементів одягу пов'язані з особливостями природно-кліматичних умов, господарською діяльністю місцевого населення, з призначенням одягу. Водночас вони були виразною локальною і художньою ознакою історико-етнографічних комплексів народного вбрання.

Прикладом багатства форм і пропорцій може бути безрукавний нагрудний одяг. Укорочені прямоспинні форми зберігалися навіть у XX ст. в хутряних безрукавках західних областей України (кептарях, камізолях, бундах).

В коротких суконних безрукавках передгір'я Карпат — брусликах, лейбиках — поряд із прямоспинними побутували приталені укорочені (до талії або відрізні в талії) форми.

     

На Наддніпрянщині з другої половини XIX ст. значного поширення набула безрукавка з фабричної тканини — керсетка, яка в різних місцевостях мала свою довжину, пропорції, оздоблення.

Так, керсетки Центральної Київщини були довжиною до середини стегна; вони щільно затягувалися по лінії грудей, від якої виразно розширювалися клинами — вусами.

На Чернігівщині керсетка була коротша і розширювалася від лінії талії, що зорово ділило її на дві рівні частини. На Полтавщині вона була максимальної довжини (до колін і нижче), розширення починалося трохи нижче лінії грудей. Різноманітність довжини і пропорцій була характерна і для верхнього зимового та осінньо-весняного традиційного одягу.

Неабияке художнє навантаження несли і такі конструктивні деталі, як кишені, чохли, коміри, клини, викінчення країв тощо, котрі мали місцеві особливості щодо композиції та художньо-технологічного виконання. Те ж саме стосується швів (наприклад, з'єднання плечових вставок сорочок із рукавами, зшивання пілок плахти тощо), способів закріплення найбільш складних в обробці вузлів (верхніх кутів вусів, ласток у свитах чи кожухах).

Використана література

1. Матейко К. І., Сидорович С. Й. Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання // Нар. творчість та етнографія. 1963.

2. Нариси історії українського декоративно-прикладного мистецтва. Львів, 1969.

3. Кара-Васильева Т. В. Українська вишивка: Альбом. Київ, 1993.


18.10.2010