Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Класифікація головних банківських операцій. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Класифікація головних банківських операцій. Реферат

Усі банківські операції відображаються окремими статтями в балансі КБ. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх прийнято поділяти на пасивні й активні. Пасивні операції — це операції з мобілізації ресурсів комерційного КБ. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених та позичених ресурсів

Усі комерційні банки незалежно від форми власності, величини капіталу та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції"); операції, пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції") й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції"). Звичайно, коло операцій, що їх виконують банки, може бути значно ширшим, але саме ці операції є обов'язковими, і тому їх називають базовими операціями комерційних банків.

Усі банк. опер. відображаються окремими статтями в балансі КБ. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх прийнято поділяти на пасивні й активні. Пасивні операції — це операції з мобілізації ресурсів комерційного КБ. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених та позичених ресурсів.

Операції з формування власних ресурсів включають:

 • операції з формування статутного фонду КБ; операції з формування резервного фонду КБ;
 • операції з формування страхових фондів КБ;
 • операції з формування інших фондів КБ спеціального призначення, які створюються за рахунок прибутку КБ і використовуються відповідно до рішення, прийнятого вищою управлінською ланкою комерційного КБ;
 • операції, пов'язані з формуванням і розподілом банківського прибутку.

Операції з формування залучених ресурсів називають пасивнішії депозитними операціями. Вони відображають процес залучення й обліку в банківському балансі тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб, банків, які зберігаються н& різноманітних рахунках (строкових і до запитання).

Вкладниками можуть бути як юридичні та фізичні особи, що постійно обслуговуються в даному КБ (клієнти КБ), так і юридичні і фізичні особи, що не належать до постійних клієнтів цього КБ, а обслуговуються в іншому КБ. У банківській практиці Укр передбачена можливість вибору КБ для постійного обслуговування і для проведення окремих депозитних операцій на вигідних умовах в інших банках. З цією метою банки відкривають рах. до запитання (поточні, бюджетні, депозитні) та на строк (депозитні).

Наявність залишку грошових коштів на цих рахунках дає можливість КБ, що обслуговує власників рах-ів., використовувати ці залишки як ресурси для здійснення активних операцій з метою отримання доходу. Пасивні депозитні операції включають можливість користування тимчасово вільними грошовими коштами інших банків, які зберігаються на кор. рахунках (кошти до запитання) та строкових депозитах (кошти на строк).

Отже, пасивні депозитні операції можна класифікувати:

1. за категорією вкладника:

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб на поточні, бюджетні, депозитні рах.;
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб на поточні, депозитні рах.;
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів банків-кореспондентів на кор. та депозитні рах.;

2. за строком:

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів на рах. до запитання (поточні, бюджетні, кор.) з метою подальшого використання для проведення поточних розрахунків.;
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів на строкові депозитні рах. для зберігання протягом обумовленого договором періоду.

Крім мобілізації власних та залучених ресурсів, комерційні банки можуть використовувати можливості міжбанківського ринку капіталів, а також залучати кошти інвесторів шляхом емісії та розміщення власних незабезпечених боргових зобов'язань. Мобілізовані у такий спосіб ресурси являють собою позичені ресурси КБ. Ця частина банківського капіталу є найоперативнішою щодо залучення. Позичені ресурси комерційного КБ мобілізуються шляхом здійснення пасивних кредитних та пасивних інвестиційних операцій.

Пасивні кредитні операції — це операції комерційного КБ, пов'язані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в інших комерційних банків та в НБУ). Комерційні банки в Укр можуть отримувати кредит в інших банків на визначених договорами умовах строком від одного дня (кредити овернайт) до декількох місяців. Крім власне міжбанківських кредитів, комерційні банки можуть звертатись за кредитом до кредитора в останній інстанції— НБУ, який надає ломбардні кредити (під заставу державних ЦП) та продає кредити через кредитні аукціони.

Пасивні інвестиційні операції — це операції комерційного КБ, пов'язані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зобов'язань. Банки можуть емітувати облігації, які поповнюють банківський капітал коштами інвесторів на строк обігу цих ЦП. Мобілізовані шляхом здійснення пасивних операцій грошові кошти засновників КБ, вкладників, кредиторів та інвесторів комерційні банки розміщують по різних напрямках через проведення активних операцій. Активні операції— це операції з розміщення мобілізованих КБ ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні фонди і товарно-матеріальні цінності.

Отже, до активних операцій банків належать:

 • операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формі з метою підтримання ліквідності КБ;
 • розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів;
 • касові операції з приймання і видавання готівки;
 • кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам;
 • інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у ЦП (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк;
 • фондові операції з купівлі-продажу ЦП;
 • валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;
 • депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів КБ в депозити в НБУ та інших комерційних банках;
 • операції з купівлі-продажу банківських коштовних металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках.

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах реально наявних ресурсів, тобто у межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ.

АКТИВ

ПАСИВ

Грошові активи

Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ

Кошти в касі

Кошти на кор. рахунках в інших ранках (на рахунках НОСТРО)

Депозити, розміщені в інших банках

Статутний фонд

Резервний фонд

Страховий фонд

Фонди економічного стимулювання

Інші фонди спеціального призначення

Нерозподілений прибуток

Власні ресурси

Кредитний портфель

Усі кредити, видані юридичним особам у національній та

іноземній валюті (в тому числі прострочені і пролонговані)

Всі кредити, видані фізичним особам (у тому числі прострочені і пролонговані)

Міжбанківські кредити Видані (у тому числі прострочені і пролонговані)

Кошти вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунках до запитання (поточних, бюджетних, депозитних)

Кошти банків-кореспондентів на кор. рахунках, відкритих у даному КБ (на рахунках ЛОРО)

Кошти вкладників (юридичних та фізичних осіб) на строкових депозитних рахунках

Депозити, залучені від інших банків

Залучені ресурси

Інвестиційний портфель

Вкладення в державні ЦП

Вкладення в корпоративні ЦП

Вкладення в статутні фонди підприємств та організацій

Кредити, отримані в інших комерційних банків

Кредити, отримані в НБУ

Боргові ЦП КБ

Позичені ресурси

Матеріальні активи

Основні фонди

Товарно-матеріальні цінності 


29.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!