Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Корпоративні мережі банків: вимоги, архітектура, депозитарій. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Корпоративні мережі банків: вимоги, архітектура, депозитарій. Реферат

Вимоги до корпоративних мереж. Архітектура корпоративної мережі. Інтегрована передача даних. Клірингові міжбанківські системи і депозитарій. Депозитарій

Вимоги до корпоративних мереж

Можна виділити такі вимоги до корпоративної мережі банку:

 • поєднує в структуровану і керовану замкнену систему всі інформаційні пристрої, що належать банку: окремі комп’ютери і локальні обчислювальні мережі (LAN), хост-сервери, робочі станції, телефони, факси, офісні АТС, мережі банкоматів, он-лайнові термінали;
 • забезпечує надійність функціонування та потужні системи захисту інформації; гарантує безвідмовну роботу системи як при помилках персоналу, так і у випадках спроби несанкціонованого доступу;
 • забезпечує налагоджену систему зв’язку між банківськими відділеннями різного рівня (як з міськими, так і філіями в інших містах);
 • у зв’язку із сучасними тенденціями розвитку банківських послуг (наприклад, обслуговування за телефоном, цілодобовий доступ до банкоматів та он-лайнових терміналів, розвиток мереж швидкодіючих платіжних терміналів у торговельних точках, цілодобові операції з акціями клієнтів) з’являється потреба у специфічних для банків телекомунікаційних рішеннях. Суттєвого значення набуває організація оперативного, надійного та безпечного доступу віддаленого клієнта до сучасних банківських послуг.

Архітектура корпоративної мережі

На сьогодні найбільш розповсюдженою в європейських країнах та актуальною для вітчизняних банків є топологія "зірка" – проста або багаторівнева, з головним офісом у центрі, з’єднаним із регіональними відділеннями. Її перевага визначається такими факторами:

 • насамперед, структурою банківських організацій (наявністю регіональних відділень і великим обсягом інформації, що передається між ними);
 • високою вартістю оренди каналів зв’язку. Але при організації зв’язку з віддаленими філіями практично не використовуються комутовані телефонні канали. Тут необхідні високошвидкісні, якісні та надійні лінії зв’язку;
 • у країнах Східної Європи і СНД на користь застосування топології "зірка" впливає додатковий фактор – недостатньо розвинена інфраструктура телекомунікацій та пов’язані з цим труднощі в отриманні банком великого числа каналів зв’язку. У цих умовах особливо важливим стає впровадження економічних рішень, що існують на світовому ринку, а інколи і спеціально доопрацьованих до умов країн, що розвиваються.

Отже, коли виникає необхідність зв’язувати регіональні офіси один з одним безпосередньо, набуває актуальності топологія "кожен з кожним". За своїм змістом ця топологія відрізняється підвищеною надійністю і мінімальним ризиком перевантажень. Практично реалізуються численні змішані варіанти топологій, як у випадку "децентралізованого головного офісу", коли різноманітні відділи центрального офісу банку (розрахунковий, кредитний, аналітичний, технічний або будь-який інший) знаходяться в різних будинках.

У деяких європейських країнах існують загальнонаціональні конфігурації, коли корпоративні мережі окремих банків створюють "суперзірку" із міжбанківським розрахунковим центром, який виступає вершиною телекомунікаційної банківської ієрархії. Це питання безпосередньо пов’язане з вибором системи міжбанківських розрахунків і буде розглядатися нижче.

Інтегрована передача даних

Коротко розглянемо рішення компанії RAD Data Communіcatіons, що традиційно орієнтувалася на європейський ринок.

Основна тенденція сучасного розвитку банківських мереж в Європі, як і корпоративних мереж взагалі, – перехід до інтегрованої передачі даних та усної мови (за експертними оцінками, інтегрований трафік у 1996 р. склав 72% від загального проти 22% у 1989 р.). Дані, голос (телефонні розмови), факси та відеоінформація передаються одним і тим ж каналом, що забезпечує багатократне зниження видатків на оренду каналів або їх прокладення. Важливу роль при цьому все частіше відіграють мережі АТМ.

Технічно це здійснюється шляхом мультиплексування інтегрованої передачі та наступного демультиплексування окремих інформаційних потоків. Різноманітні класи мультиплексорів дозволяють інтегрувати інформаційні потоки різної величини, що поступають як від невеликих периферійних відділень, так і великих регіональних офісів каналами від 9.6 Кбіт/с до 4.096 Мбіт/с і вище.

У конкретних реалізаціях можливе застосування додаткових, вбудованих у мультиплексори механізмів, що підвищують ефективність використання лінії пропуску каналу зв’язку. Мультиплексори з розширенням Day/Nіght Confіguratіon працюють з урахуванням різниці у характері денного і нічного трафіку (більше каналів голосу вдень, а каналів даних – вночі). Адаптивні мультиплексори відводять усю лінію мовного каналу під передачу даних, якщо мовний трафік відсутній.

Механізм динамічного розподілу лінії пропуску каналами підвищує ефективність шляхом відстеження їх стану: лінія пропуску за необхідності ділиться на "активні" канали. Далі, завдяки спеціальній технології sіlence suppressіon, під час перерв у телефонних розмовах передаються інші потоки даних, голос, факси та трафік LAN.

Клірингові міжбанківські системи і депозитарій

Клірингова міжбанківська система передбачає проведення безготівкових взаєморозрахунків з метою:

 • прискорення проходження платежів;
 • зменшення потоку паперових документів;
 • покращання контролю за рухом коштів та зменшення ризиків (зокрема виникнення овердрафту для банку, тобто мінусового сальдо, при закритті операційного дня).

Складається система з комп’ютерного розрахункового центру (палати), з яким пов’язані всі банки-учасники системи. У національній кліринговій системі завжди присутній державний банк. У деяких країнах (наприклад, Швейцарія) через клірингову систему проходять також усі поштові платежі. Протягом операційного дня клірингова система проводить обробку платежів у реальному часі. Існує дві основних схеми проведення взаємозаліків:

 • кожний платіж банку-відправника дебетує свій рахунок і кредитує рахунок банку-адресату; після завершення клірингового дня підбивається баланс за всіма банками;
 • кожний платіж банку-відправника може зараховуватися лише за умови позитивного сальдо банку у системі, тобто коли на даний банк оформлені платежі, що кредитують його; до моменту появи достатньої сумі кредитуючих банк платежів, дебетуючий платіж затримується у спеціальній черзі; з останньої відкладені дебіторські платежі надходять до банку-адресату у часовій хронології (або використовуються інші способи ранжування).

Депозитарій

Національний депозитарій України створений 31 березня 1999 року установчими зборами.

Органи управління: наглядова рада, ревізійна комісія. Уставний капітал – 5 млн. грн.

Завдання національного депозитарію:

 • бути центральним елементом депозитарної системи;
 • розробка єдиної системи обліку та обігу цінних паперів за міжнародними стандартами;
 • інтеграція у міжнародну систему депозитарних установ;
 • кодифікація (нумерація) цінних паперів.

Література

 1. Антонов В. М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. – К.: Таксон, 1998. – 120 с.
 2. Антонов В. Н. АРМ: Вопросы практического использования. – К.: Лыбидь, 1992. – 164 с.
 3. Антонов В. Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. –1996. – № 4. – С. 16-18.
 4. Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. – 1996. – № 2. – С. 17-20.
 5. Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. – 1995. – № 3. – С. 82-85.
 6. Антонов В. Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. – 1997. – № 4/5. – С. 102-106.
 7. Антонов В. Н., Антонова Ю. В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. – 1994. – № 1/2. – С. 27-29.
 8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. – М.: Финансы и статистика, 1994.


27.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!