Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Електронні розрахункові банківські системи. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Електронні розрахункові банківські системи. Реферат

Взаємодія клієнтів з банківськими системами. Переваги системи. Телекомунікаційні засоби. Типова система

Взаємодія клієнтів з банківськими системами

Банкомати були першою спробою банків обійти обмеження на здійснення розрахунків через те, що відділення відкриті тільки в робочі години, і знизити видатки на утримання останніх. Після цього з’явилися послуги по телефону.

Приблизно півтора року тому виник новий підхід до взаємодії банку з клієнтом – багато банків розпочали надавати послуги вдома за допомогою спеціалізованих систем "банк-клієнт". Спочатку вони надавались тільки закритими приватними каналами. Зараз ситуація змінюється у бік використання Internet, але найбільш популярними є змішані рішення.

Існує три моделі надання банківських послуг вдома, кожна з яких передбачає різну відповідальність фінансового закладу, що пропонує дану послугу:

 • банк надає користувачеві інтерфейс, мережу і наповнення рішення; при цьому може використовуватися система "банк-клієнт", розроблена самим банком чи спеціалізованою фірмою, що виробляє ПЗ;
 • посередник або провайдер послуг бере на себе відповідальність за інтерфейс користувача і мережу, у той час як банк відповідає за наповнення;
 • надання послуг вдома за допомогою Internet. У даному випадку інтерфейс є програмою перегляду Web-даних, в якості мережі найчастіше виступає Internet, а наповнення залежить від банку. Взагалі, через Web-вузол фінансові інститути можуть запропонувати широкий спектр послуг. Таких, наприклад, як надання оперативної інформації про фінансові новини, можливість управління рахунками, електронна пошта і віддалений доступ до персональної фінансової інформації.

Схема використання системи "банк-клієнт" така: банк купує (чи розробляє) систему і після цього продає або безкоштовно надає доступ до неї своїм клієнтам.

З погляду реалізації фінансових послуг для банків система "банк-клієнт" не є чимось принципово новим, основні зміни стосуються організаційної сфери діяльності. Вона дозволяє лише виключити з технологічного ланцюжка обробки фінансового документа процедуру передачі паперового оригіналу з рук клієнта в руки операціоністів і його переведення в електронну форму. Супутні операції ідентифікації й аутентифікації документа теж виконуються автоматично. У подальшому документ в електронному вигляді проходить ті ж етапи обробки, передбачені існуючою банківською технологією, як і паперовий документ.

Не слід очікувати негайної прямої вигоди від впровадження системи за рахунок скорочення персоналу чи подібних заходів. Спочатку експлуатація системи потребує грошей для техніки, програм і навчання співробітників. Повернення вкладень відбудеться не скоро і буде залежати від якості впровадженої системи.

Переваги системи

Для клієнта банку підключення до системи "банк-клієнт" змінює весь стиль його взаємовідносин з цим фінансовим інститутом. Визначимо її основні переваги перед традиційними засобами обслуговування:

 • у банку з’являється можливість працювати з клієнтом практично цілодобово і при цьому значно скоротити видатки на утримання своїх відділень;
 • клієнт може здійснити платіж, не виходячи з офісу. З урахуванням транспортних проблем у сучасних містах це спрощує процес платежу. Більше того, це призводить до того, що клієнт перестає бути територіально прив’язаним до банку, що його обслуговує. З’являється можливість обрати банк, що його влаштовує за якістю послуг, які надаються, а не за територіальною близькістю. У результаті посилюється конкуренція між банками, від якої виграють і банк і його клієнти;
 • надзвичайно важливою є поява точної і надійної системи реалізації та врахування зовнішнього документообігу. Якісна система "банк-клієнт" дозволяє автоматизувати практично весь документообіг між банком і його клієнтами. Вона часто є першим сучасним інструментом для підприємства, а для деяких – і першим засобом внутрішньої автоматизації.

Виявляється, що майже весь спектр банківських послуг може бути автоматизований і реалізований у вигляді електронного документообігу банку зі своїми клієнтами. Обмеження у цій справі зумовлені лише готовністю банку довірити виконання фінансових операцій автоматизованій системі.

Телекомунікаційні засоби

Існує безліч систем телекомунікації, придатних для використання в системі "банк-клієнт". Для взаємодії в режимі on-lіne можуть застосовуватися BBS, WWW і цілий ряд систем електронної пошти. Проте у кожної з них є свої недоліки та обмеження, що ускладнюють їх використання.

Питання вибору режиму роботи системи теж непросте. Системи, що працюють у режимі on-lіne, зручні при організації розподіленого доступу до інформації. Але, за відсутності надійних і виділених каналів зв’язку (що, на жаль, характерно для нашої країни), накладні витрати на підтримку дієздатності розподіленої системи зростають настільки, що їх використання стає недоцільним. Крім того, важливим є те, що для експлуатації on-lіne системи вимагається в 5-10 раз більше фізичних чи віртуальних каналів, ніж у off-lіne системах. При цьому необхідно, щоб їх пропускна можливість була вище, ніж у випадку використання off-lіne систем.

Можна зустріти приклади використання практично будь-якого виду зв’язку. Серед основних технологічних рішень слід відзначити: комутуємі телефонні лінії зв’язку (у тому числі систему "Іскра-2" і сотові телефони), мережі Х. 25 ("УкрПак", "Спринт", "Інфотел" та ін.), ІP-мережі та сам Internet в якості транспортної мережі, супутникові лінії зв’язку (наприклад, систему SkyLіnk фірми Lіvewіre Dіgіtal, що працює через систему супутників Іnmarsat). Серед систем електронної пошти необхідно відзначити дві, для яких існують чіткі міжнародні стандарти: SMTP (пошта мережі Internet) і Х. 400.

Протокол Х. 400 повністю відповідає вимогам систем розподіленого документообігу. Але не слід забувати про існування приватних реалізацій поштових систем. Стандарти описують види послуг клієнтам і протоколи взаємодії, що мають різні підсистеми. А приватна реалізація може використовувати лише деякі необхідні види послуг і при цьому цілком задовольняти потреби конкретної прикладної системи.

Для досягнення необхідної надійності доставки повідомлень у групі стандартів Х. 400 є спеціальний документ, що описує правила обміну інформацією між абонентами поштової системи. Він називається "Електронний обмін даними" (Electronіc Data Іnterchange, EDІ) і має позначення Х. 435. Його функція – забезпечення надійного транспортування електронних документів від однієї прикладної системи до іншої, з дотриманням їх цілісності і конфіденційності.

Типова система

У банківській справі одна із найбільших частин накладних витрат належить оплаті праці банківських службовців та обробці платіжних, розрахункових документів. Найбільш витратні операції – робота з "дрібними" клієнтами щодо касового готівкового та чекового обслуговування. Тому зрозуміло, чому першою сферою використання засобів автоматизації та комп’ютерних систем стали саме ці банківські операції і, зокрема, системи "банк-клієнт".

При реалізації систем банк-клієнт враховується: порядок ведення банківського контролю, бухгалтерської звітності, документообігу, операційної роботи, який визначається інструкціями Національного банку України та конкретним комерційним банком.

Система "банк-клієнт" передбачає виконання таких операцій:

 • підготовка платіжних документів;
 • передача платіжних документів до банку;
 • отримання виписок про рух коштів на рахунку клієнта протягом заданого періоду;
 • отримання довідок, зокрема щодо курсів валют.

Системи банк-клієнт в основному будуються на принципі обміну файлами між клієнтом та банківською системою модемами по комутованій телефонній лінії з урахуванням відповідних заходів безпеки інформації.

Наприклад, типовий комплекс банк-клієнт передає клієнту такі файли:

 • інформація про рахунки;
 • курси валют;
 • виписки;
 • квитанції на файли проплат;
 • виписки по картотеці 2;
 • довідник банків.
 • відмови та дебетові запити.

Клієнт передає до банку лише платежі. Враховуючи сучасне законодавство України з питань обміну електронними документами, обмежитися лише передачею електронних платежів ще не можна. Тому протягом деякого часу клієнтам потрібно доставляти до банку паперові платежі.

Типове представлення інформації – DBF-файли або DTF-файли (тексти з роздільниками), що дозволяє імпортувати ці дані до бухгалтерських систем.

Якщо реалізувати обмін файлами по телекомунікації сьогодні вже технічно та програмно досить просто, то реалізація належних заходів щодо захисту інформації може займати основну увагу відповідних фахівців з боку банку та клієнтів.

Типовий набір обов’язкових дій включає:

 • використання електронного підпису при передачі клієнтом платежів;
 • реєстрацію всіх дій оператора клієнтської системи.

До переліку найбільш важливих заходів щодо захисту та надійності систем належать:

 • реалізація завантаження програми "банк-клієнт" без переривань (наприклад, із мережевого диску в режимі доступу "лише зчитування");
 • використання в якості робочих місць бездискових станцій;
 • використання декількох рівнів адміністраторів так, щоб лише один адміністратор не міг задавати всі повноваження;
 • можливість задавати набір дій для кожного робочого місця (оператора);
 • обов’язкове ведення системного журналу з відображенням у ньому всіх подій;
 • різні рівні роботи з програмою "банк-клієнт" повинні мати власні паролі, окрім загально мережевих.

Це такі:

 • BІOS при завантаженні/ перевантаженні комп’ютера;
 • для роботи в мережі;
 • для виходу з програми, захисту екрана (screensaver).

Журнал дій у системі передбачає реєстрацію таких подій та їх атрибутів:

 • дата, час події (початок та завершення):
 • ім’я оператора;
 • координати робочого місця в системі (при роботі в мережі);
 • назва програми виконання дії;
 • образ трансакції та код завершення дії.

Враховуючи, що більшість сучасних програм роботи з базами даних базується на принципі реалізації SQL-процесора, тобто практично всі операції на внутрішньому рівні представляються SQL-процедурами, то і в системному журналі трансакції з базою також описуються як відповідний SQL-запит. При веденні журналів з відображенням всіх змін до останнього заносяться образи нових записів у таблиці, записів, що видаляються, а при зміні даних – їх попередній і новий вигляд.

Література

 1. Антонов В. М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. – К.: Таксон, 1998. – 120 с.
 2. Антонов В. Н. АРМ: Вопросы практического использования. – К.: Лыбидь, 1992. – 164 с.
 3. Антонов В. Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. –1996. – № 4. – С. 16-18.
 4. Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. – 1996. – № 2. – С. 17-20.
 5. Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. – 1995. – № 3. – С. 82-85.
 6. Антонов В. Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. – 1997. – № 4/5. – С. 102-106.
 7. Антонов В. Н., Антонова Ю. В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. – 1994. – № 1/2. – С. 27-29.
 8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. – М.: Финансы и статистика, 1994.
 9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А. М. Мороза – К.: Ельтра, 1993. – 328 с.
 10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997. – 943 с.


27.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!