Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Кредитування в Україні: ризики та іпотека. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Кредитування в Україні: ризики та іпотека. Реферат

Іпотечне кредитування як основна форма розширення кредитів. Банківські ризики як основний фактор стримування кредитування. Значення кредитів для ринкової економіки

Одним з найефективніших способів забезпечення зобов’язань є іпотека – застава нерухомості. Іпотечний кредит – це кредитування під заставу нерухомості. Така форма кредиту зменшує ступінь ризику для обох сторін. Закон України "Про заставу" містить таке визначення: "Іпотекою визначається застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи".

При цьому слід зазначити, що у законі "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" подано таке визначення терміну "нерухоме майно": "Нерухомим майном визнається житловий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об’єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У законодавстві європейських країн іпотека визначається як застава нерухомого майна, за рахунок якого заставодержатель (кредитор) має право – переважне щодо інших кредиторів заставодавця (позичальника) – у разі невиконання забезпеченого іпотекою основного зобов’язання задовольнити свої вимоги.

Іпотека є похідною від основного зобов’язання (окремо воно існувати не може) і припиняється з його виконанням.

Важливою передумовою іпотеки є об’єктивна оцінка майна, вартість якого зазначається і в договорі, і в заставній.

Іпотека поширюється як на основну вимогу, так і на додаткові – проценти, нараховані за основним зобов’язанням, витрати, понесені кредитором на утримання і збереження майна в разі недбалого ставлення заставодавця до своїх обов’язків, витрати заставодержателя на страхування заставленого майна, витрати на звернення стягнення на предмет іпотеки при невиконанні позичальником основного зобов’язання тощо.

Слово "іпотека" з’явилося дуже давно. Ще Плутарх в своїх працях описує дуже багато конфліктів і угод, пов’язаних з іпотечним фінансуванням.

За статистикою, понад 80% зобов’язань, що обертаються на ринку капіталів, це зобов’язання, забезпечені іпотекою, більше половини всіх кредитів, що видаються країнами Європейського союзу – це іпотечні кредити. Обсяг портфелів іпотечних кредитів в країнах Європейського союзу складає біля 400 млрд. євро, що дорівнює 40% ВВП Об’єднаної Європи. Статистика дає можливість стверджувати, що в основі сучасного фінансового ринку мають зобов’язання, забезпечені іпотекою. Специфіка забезпечення нерухомістю, яка дає кредиту впевненість у тому, що його зобов’язання будуть погашені. Нерухомість є віссю, на якій будуються відносини кредитора і боржника.

Позитивна сторона іпотечної фінансової системи – дешеві довгострокові кредити, зростаючі обсяги житлового будівництва, задоволення попиту на житло.

Сьогодні на іпотечному ринку України склалась така ситуація, при якій швидкими темпами зростають вклади населення в банках на депозитних рахунках (з початку року на 40%), збільшуються активи банків (на 50%), зростання ВВП складає більше 5%. Це говорить про те, що ступінь довіри населення до банків зростає.

У розвинутих країнах з 50% кредитів населення 40% припадає на іпотечні кредити. В нашій країні цей показник знаходиться на рівні 6%. це свідчить про те, що всі кошти, що надходять на банківські депозити, направляються на корпоративне кредитування, на ринок, де існують зовсім інші правила гри, інші ризики.

Сьогодні в Україні склалися такі умови, як відкритість економіки, залежність від зовнішніх ринків, дуже високий ступінь за політизованості, вони дуже сильно загострюють ризики банків.

На даний час спостерігається тенденція зростання частки іпотечних кредитів в портфелях банків, щорічно цей показник збільшується в два рази. За минулий рік житлові іпотечні кредити в портфелях банків зросли на 80%. На 1 липня цього року зафіксовано зростання на 40%, тобто розміри іпотечного кредитування збільшуються і це говорить про те, що банки змінюють свою політику у цій сфері

Іпотечні кредити, що видаються сьогодні банками, номінуються в доларах, як і весь ринок нерухомості в Україні, тобто практично всі кредити видаються у валюті. Слід звернути увагу на те, що при наданні кредитів у валюті банки беруть на себе ризики, пов’язані з довгостроковими активами, оскільки активи, по суті, формуються залишками на рахунках експортерів і вкладами населення. В даному контексті дуже значним є валютний ризик, оскільки важко спрогнозувати, як поведе себе гривня в довгостроковій перспективі.

Якщо національна валюта є стабільною, то експортерам також вигідно тримати залишки на рахунках в цій валюті, тому що депозитні ставки в гривні вищі, ніж у валюті. Це може певним чином вплинути на валютну ліквідність банків. Адже сьогодні клієнти банків, користуючись валютним кредитом, дохід отримують в гривні.

На сьогодні, за підрахунками Держкомунгоспу, 60-80% населення країни мають потребу в поліпшенні житлових умов. Отже, потенційний обсяг кредитно-іпотечного ринку величезний. Щороку в експлуатацію здається понад мільйон квадратних метрів житла. Ціни на квартири за рік-півтора підвищились приблизно на 40%.

На руках у громадян України, за різними оцінками, перебуває від $10 до $20 млрд. за даними ЗМІ, 7млн. українців працюють за кордоном. Навіть при середньому їх заробітку $500 на місяць річний фонд заробітної плати цих людей становить $42 млрд. іпотека могла би стати важливим інструментом репатріації хоча б частини цих доходів в Україну. При цьому, можливо, фінансовий потік таких коштів був би значно більшим за обсягами, ніж потік іноземних інвестицій в економіку України.

За даними Національного банку України, загальний обсяг чистих активів комерційних банків країни перевищив оцінку в 100 млрд. грн. Основною причиною такого росту стало рекордне (на 60%) збільшення в 2003році виданих кредитів у порівнянні з попереднім роком.

З 1 січня 2004 року набрали чинності основні для розвитку системи іпотечного кредитування законодавчі акти (Цивільний кодекс України, закони України "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитування", "Операції з консолідованим іпотечним боргом і іпотечними сертифікатами"). Завдяки цьому створено законодавче підґрунтя для нових іпотечних цінних паперів.

Одними з перших банків, які активно і системно почали прогнозувати послуги іпотечного кредитування на ринку нерухомості, були АКБ "Правексбанк" та КБ "Приватбанк".

Схеми іпотечного кредитування у різних банках принципово не відрізняються, хоча є певні відмінності, що стосуються самої процедури отримання кредиту чи вартості послуг. Крім того різні банки по-різному співпрацюють (чи не співпрацюють) з агентствами нерухомості (Додаток 5).

Як правило, банки нараховують проценти на залишок кредиту, тому місячні платежі позичальника протягом першого року. Банк "Аваль", наприклад, розраховує місячні платежі позичальника за іншою схемою, яка прийнята в основному російськими банками. Суть її полягає в тому, що клієнт-позичальник сплачує банку щомісячно одну і ту ж суму протягом усього терміну дії кредитного договору. Клієнт завжди знає, що кожного місяця треба заплатити банку одну і ту саму суму, яку він вносить в будь-який зручний для нього час у найближче відділення банку "Аваль". Для порівняння умов кредитування різних банків розглянемо таблицю, у якій при однакових вхідних даних дано ряд інших похідних показників. (Додаток 6).

Також ще існує аграрна (земельна) і промислова іпотека.

Отже, формування системи іпотечного кредиту в Україні відкриває нові фінансові перспективи для розвитку національної економіки: забезпечується підвищення рівня капіталізації інвестиційних ресурсів, започатковується новий механізм більш ефективного розподілу капіталу між сферами і галузями економіки, виникає новий імпульс для суттєвого розширення фондового ринку на основі появи нових іпотечних цінних паперів.

Кредитування з найдавніших часів є ризиковим видом діяльності. Кредитний ризик, що породжується даною діяльністю, та методи його мінімізації цікавлять як практиків, так і теоретиків. Про це свідчить велика кількість наукових публікацій, що з’явилась останнім часом. Не дивлячись на той факт, що проблема кредитного ризику надзвичайно актуальна серед науковців, дослідження причин виникнення, особливо в конкретних галузях, та методи мінімізації кредитного ризику не можна вважати повністю вивченими та дослідженими.

Під кредитним ризиком традиційно розуміють ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать до сплати за користування кредитом у терміни, визначені в кредитній угоді. У взаємовідносинах кредитора та позичальника предметом спільного інтересу є кредит.

Оперуючи поняттям кредитного ризику комерційного банку, потрібно розрізняти такі поняття:

 • кредитний ризик щодо кредитної угоди – ймовірність того, що позичальник не зможе повернути борг згідно з умовою договору, і при цьому банку не вдасться своєчасно та в повному обсязі скористатися забезпеченням позики для покриття можливих втрат;
 • портфельний кредитний ризик – середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагомими є частки суми угод у загальній сумі кредитного портфеля.

Ризик у широкому розумінні слід розглядати як невизначеність відносно настання тієї чи іншої події у майбутньому, причому ризик в економічному контексті є як негативним, так і позитивним явищем.

Актуальним залишається питання визначення загальних причин виникнення ризику в банківській діяльності (Додаток 7), до яких можна віднести:

 • невизначеність цілей;
 • наявність неповної інформації;
 • елемент випадковості;
 • брак часу для раціональної оцінки ситуації.

Виявлення джерел кредитного ризику – передумова ефективного управління ризиками, тому й структуру кредитного ризику потрібно подати з точки зору причин його виникнення, тобто основою цієї структури є відповідь на запитання, чому кредит не може бути поверненим. (Додаток 8).

Управління кредитним ризиком – сукупність заходів, спрямованих на запобігання втрат банку від його кредитної діяльності.

У цілому управління кредитним ризиком можна вважати процесом, який складається з аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища банку, з урахуванням вимог центрального банку, ідентифікації і визначення рівня ризику, вибору стратегії і методі управління ризиком із метою збалансування цілей прибутковості, ризику і ліквідності.

Є лише дві ситуації в управлінні ризиками: або банк бере на себе ризик, або ж ухиляється від нього. (Додаток 9).

Сучасна банківська практика сформувала різні системи запобіжних заходів щодо зменшення впливу кредитного ризику.

Однією з таких запобіжних систем є страхування (формування та використання резерву на можливі втрати за кредитними операціями) та методом прямого страхування, що відбувається за участю страхових компаній.

Отже, навіть за найвмілішого управління банком і найдосконаліших рецептів ведення банківської справи, в яких враховано майже всі ймовірні несприятливі умови і події, цілковито уникнути ризику неможливо. Тому за теперішніх умов просто потрібно старатися мінімізувати дію негативних наслідків ризиків і "йти" вперед.

Роль кредиту характеризується результатом застосування для економіки в цілому і населення зокрема. Кредит впливає на процеси виробництва, реалізацію і споживання продукції, а також на сферу грошового обігу.

Одним із проявів ролі кредиту виступає його вплив на безперервність процесів виробництва і реалізації продукції. Завдяки наданню позикових коштів для задоволення тимчасових потреб відбуваються "припливи" і "відпливи" коштів позичальників. Це сприяє подоланню затримки відтворювального процесу, забезпечує безперервність і сприяє його прискоренню. Кредит відіграє важливу роль у задоволенні тимчасової потреби в коштах, яка може бути обумовлена сезонністю виробництва і реалізації продукції, використовується для збільшення основних фондів.

Кредит у сфері грошового обігу забезпечує надходження готівки та її вилучення з обігу через банки на кредитній основі. Таким чином, кредит відіграє важливу роль в утворенні коштів для готівкового і безготівкового обігу і забезпечує безперервність безготівкового.

Особливо важлива роль кредиту в умовах функціонування неповноцінних грошей, грошей нерозмінних на дорогоцінний метал. Це пов’язано із збільшенням грошової маси при функціонуванні неповноцінних грошей на основі кредитних відносин.

Виходячи з того, що в сучасних умовах інфляція є постійним явищем в економіці, зростає роль кредиту в цих умовах. Регуляція грошової маси в обороті здійснюється за допомогою кредиту, що забезпечує підтримку стабільної купівельної спроможності грошової одиниці.

Зміни в умовах розвитку економіки, у зв’язку з переходом від командно-адміністративної до ринкової економіки посилює роль комерційного та іпотечного кредитів. Це в свою чергу дає можливість застосувати кредит як додаткове джерело капіталовкладень. Збільшення і розвиток акціонерного капіталу викликає розширення кредитних операцій з цінними паперами і особливо кредитування під заставу цінних паперів

Позитивна роль кредиту проявляється шляхом проведення ефективної грошово-кредитної політики, яка в сучасних умовах, головним чином, полягає у використанні жорстких заходів з регулювання обсягу кредитних і грошових операцій. Особливо важливе значення має підтримка стабільності і стійкості національної грошової одиниці і захист інтересів позичальників та кредиторів.

Надзвичайно важлива роль кредиту в забезпеченні НТП та обслуговування інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування капіталовкладень. Ефективність кредитних важелів перспективного розвитку НТП визначається кредитною політикою. Для реалізації інвестиційних програм необхідно здійснити пріоритетне кредитування проектів, спрямованих на НТП.

За умов ринкової економіки дедалі більшої ваги набуває кредит в обслуговуванні інноваційного процесу, розвитку малих і середніх виробничих структур, у підготовці та перепідготовці наукових кадрів.

Кредит використовується як один із дійових інструментів розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну структуру. Процес структурної перебудови практично неможливий без кредитної допомоги світового співтовариства. З допомогою кредитів імпортуються нові технології, передова техніка, навіть за пасивного торгового балансу. При цьому кредит сприяє розвитку експорту традиційних товарів, використовуються як засіб врегулювання платіжного балансу країни.

В Україні позитивні функції кредиту реалізуються далеко не повністю. Цьому заважає недорозвиненість ринкових відносин. Зокрема тільки розпочався процес формування ринку позичкового капіталу, не завершився процес демонополізації та децентралізації економіки, робота комерційних банків з кредитними портфелями ще не відповідають ринковим принципам.

Регулювальна роль кредиту ускладнюється також внаслідок економічної кризи та інфляційних процесів. Високий рівень інфляції орієнтує комерційні структури на інвестиції в торгівлю, посередницьку діяльність в такі проекти, що гарантують швидкий оборот капіталу і високу норму прибутку, тобто в галузі з високою ймовірністю повернення власних коштів.

Кредитування у великих розмірах дефіцитного державного бюджету теж порушує оптимальну пропорцію між фондом нагромадження і фондом споживання.

Висновок. Отже, кредит – це невід’ємна частина сучасного життя. Він набув широкого застосування.

В Україні ще існує багато перешкод для ефективного здійснення кредитних операцій. У нас недосконала законодавча база, високий рівень банківських ризиків, глибока недовіра населення, слабке інформаційне забезпечення. Всі ці фактори стримують зростання кількості кредитів.

З їх допомогою час на задоволення господарських та особистих потреб зменшується. Набагато легше взяти кредит і втілити свою мрію в життя, ніж довгий час збирати гроші і бути невпевненим, чи потрібно це взагалі, тому що потім може виявитися, що це вже зовсім не мрія, а лише спогад.

Кредит підтримує розвиток та стабільність економіки:на підприємствах оновлюються чи докуповуються основні фонди, втілюються в життя ефективні та дуже потрібні проекти та ін.

Іпотечні кредити дозволяють молодим людям купувати чи будувати житло, купувати меблі, автомобілі та ін.

Також пришвидшується процес купівлі-продажу, що чинить позитивний вплив на економіку.

Державний кредит дозволяє негативний вплив бюджетного дефіциту.

Але для того, щоб розвиток кредитних відносин був ефективним потрібно щоб змінилася свідомість населення.

Література

 1. Волков С. С. Іпотечне кредитування в Україні: передумови, ризики, перспективи // Інформаційний портал Українського агентства фінансового розвитку (ЗАТ "УАФР").
 2. Воробець Л. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку // Право України – 2002 - № 12 – с. 62-65.
 3. Другов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України // Вісник НБУ – 2004 - №10 – с. 42-43.
 4. Задерей Н. Іпотеку затаврували // Контракти – 2004 – № 15 – с. 7-12.
 5. Лагутін В. Іпотечний кредит в Україні: перспективи і можливі наслідки // Банківська справа - 2003 - №4 – с. 42-51.
 6. Людкевич Г. Іпотечне кредитування на практиці // Янус-Нерухомість – 2002 - № 14 – с. 15-17.
 7. Олексієнко С., Версаль Н. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності // Фінанси України – 2002 - №8 – с. 86.
 8. Пернаріський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ – 2004 - № 4 – с. 44.
 9. Туник Г. М. Регулювання кредитної діяльності банку // Вісник НБУ – 2002 - № 4 – с. 119-125.
 10. Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування // Вісник НБУ – 2002 - № 1 –с. 34-35.
 11. Александрова М. М., Маслова С. О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. І доп. – К.: УУЛ, 2002.
 12. Івасіва Б. С. Гроші та кредит: Підручн. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2000
 13. Луці ва Б. Л. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2000.


27.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!