Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Звітність банків України про касові обороти. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Звітність банків України про касові обороти. Реферат

Комерційні банки, які здійснюють касове обслуговування підприємств, організацій, установ і населення, операційні відділи регіональних управлінь НБУ, операційне управління НБУ складають місячні та щоденні звіти про касові обороти за формами, встановленими Правлінням НБУ

Звіт про касові обороти за місяць складається за такою номенклатурою показників, кожному з яких присвоєно відповідний символ (форму 748):

Таблиця. Звіт банку про касові обороти.

 

Показники звіту

Символи

 

 

1

2

 

 

НАДХОДЖЕННЯ

Надходження торговельної виручки споживчої кооперації

Надходження торговельної виручки усіх торговельних підприємств (крім споживчої кооперації)

Надходження торговельної виручки неторговельних підприємств від продажу товарів

Надходження виручки від усіх видів транспорту

Надходження квартирної плати і комунальних платежів

Надходження виручки видовищних підприємств

Надходження виручки підприємств побутового обслуговування

Надходження податків та зборів

Надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств

 

01

02

03

05

08

09

11

12

13

 

 

Надходження на рахунки фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності

Надходження на рахунки за вкладами громадян

Надходження від підприємств зв'язку

Надходження на рахунки орендарів та фермерських господарств

Повернення заробітної плати

Надходження від продажу іноземної валюти

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів

Інші надходження

Разом за надходженнями (символи 01 - 32)

Залишок оборотної каси в установах НБУ на початок звітного періоду

Залишок операційної каси у комерційних банках на початок звітного періоду

Надходження прошей в оборотну касу від Інших установ банків

Надходження грошей в операційну касу комерційних банків з

оборотної каси установ НБУ, з кас Інших комерційних банків (купівля готівки)

Перерахування з резервних фондів до оборотної каси

Надходження готівки в операційну касу установи комерційного банку від його безбалансових структурних підрозділів і до безбалансових структур з операційної каси

Баланс (підсумок символів 01 - 39)

ВИДАТКИ

Видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення

Видачі на Інші виплати, що не входять до фонду оплати праці

Видачі на стипендії

Видачі на виплати за відрядженнями

Видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів

Видачі на оплату пращ з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств

Видачі на інші потреби з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств

Видачі на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань

Видачі з рахунків фізичних осіб суб'єктів підприємницької

діяльності

Видачі на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

Видачі позик індивідуальним позичальникам і грошей на операції в ломбардах

Видачі з рахунків за вкладами громадян

Видачі грошей за придбання іноземної валюти

 

14

16

17

19

28

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

46

47

48

50

51

53

54

55

56

 

Видачі з рахунків орендарів та фермерських господарств

Видачі підкріплень підприємствам зв'язку

Видачі на викуп акцій та Інших цінних паперів

Видачі на Інші цілі

Разом за видатками (символи 40-61)

Пересилання готівки з операційної каси установи комерційного банку до його безбалансових структур і з його структурних підрозділів до операційної каси

Залишок оборотної каси в установах НБУ на кінець звітного періоду

Залишок операційної каси в комерційних банках на кінець звітного періоду

Пересилання грошей з оборотної каси іншим установам банків

Пересилання грошей комерційними банками до оборотної каси установ НБУ, до кас інших комерційних банків (продаж готівки)

Перерахування з оборотної каси до резервних фондів

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 1 - 39)

ЗАБАЛАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Надходження на оплату за товари розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями

Надходження торговельної виручки поштою

Надходження членських внесків громадських організацій безготівковими перерахуваннями з заробітної плати робітників і службовців

Безготівкові перерахування на рахунки громадян за вкладами в установах банків:

а) заробітної плати та інших видів оплати праці робітників та службовців

б) грошових доходів колгоспників

в) доходів громадян за здану сільгосппродукцію і продуктів її переробки

г) пенсій та допомог

д) інших сум

Сума торговельної виручки попереднього місяця, що проведена за балансом банку першого робочого дня поточного місяця

Надходження на оплату за цінні папери розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями

 

58

59

60

61

66

69

70

71

72

73

74

75

83

84

85

86

87

88

89

94

 

Надходження на оплату за послуги нетоварного характеру розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями

Видачі на оплату праці (заробітну плату) у поточному місяці за строками, що  рипадають на наступний місяць

Надходження членських внесків громадських організацій безготівковими перерахуваннями із заробітків працівників колективних сільськогосподарських підприємств

Надходження квартирної плати і комунальних платежів безготівковими перерахуваннями із зарплати робітників і службовців

95

96

98

99

 

           

 

Звіт про касові обороти за кожний день (форма 747) складається за такою ж номенклатурою показників (символів), крім позабалансових показників (символів).

В банку звіти складаються бухгалтерськими працівниками. Для складання звіту про касові обороти, що проходять через каси установи банку, працівниками бухгалтерії ведеться відомість обліку касових оборотів за номенклатурою щоденного та місячного звіту.

За операціями філій, агентств, кас, обмінних пунктів в установах банку ведеться окрема відомість обліку касових оборотів. На підставі звітних касових відомостей і документів, що надаються цими підрозділами установи банку, записи в окремій відомості роблять на день одержання звітності від філій, агентств, кас, обмінних пунктів.

Відповідальність за правильність обліку касових оборотів за відповідними показниками (символами) несе головний бухгалтер установи банку.

Звіти про касові обороти установа, банку надсилає електронною поштою до регіональних управлінь НБУ, копії - дирекціям (управлінням) банкір.

Працівники регіональних управлінь НБУ перевіряють у звітах наявність необхідних даних та підсумків, їх взаємозв'язок і збалансованість. За всіма символами приходу і видатку робиться логічна перевірка: показники порівнюються з даними попереднього місяця за аналогічний період минулого року.

Якщо за окремими показниками звіту мають місце значні відхилення, то вони уточняються в оперативному порядку з установою банку. Після цього працівники регіональних управлінь НБУ складають зведені звіти про касові обороти банків регіону, які електронною поштою надсилаються Національному банку України.

Працівники установу банків, які займаються прогнозуванням касових оборотів, зобов'язані один раз на місяць перевіряти за документами правильність розподілу касових надходжень та видач за символами звіту про касові обороти відповідно до вказівок про зміст символів, викладених у методичних вказівках НБУ щодо порядку складання статистичної звітності про касові обороти банків України, а також правильність ведення обліку для заповнення даних за балансом.

При необхідності вони повинні вжити заходів щодо виправлення помилок в обліку та звітах і недопущення їх у подальшому шляхом інструктування операційних І працівників і повторної перевірки обліку касових оборотів.


27.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!