Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Факторингові операції як специфічна банківська послуга. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Факторингові операції як специфічна банківська послуга. Реферат

На відміну від країн з розвиненою ринковою економікою, де факторинг широко розвинений, в Україні факторингові операції почали розвиватися у 1989-1991 рр. при першій хвилі формування мережі комерційних банків

Факторинг – це специфічна послуга, що надається банками своїм клієнтам у зв’язку з їх розрахунково-платіжним обслуговуванням. Головна мета факторингу – забезпечити постачальнику своєчасну оплату відвантажених товарів. Основний механізм досягнення цієї мети – надання кредиту під боргові вимоги постачальника або зобов’язання платника. Тому у факторингу поєднується багато банківських послуг: розрахунково-платіжні, кредитні, аудиторські, інформаційні, проведення обліку та ін.

На відміну від країн з розвиненою ринковою економікою, де факторинг широко розвинений, в Україні факторингові операції почали розвиватися у 1989-1991 рр. при першій хвилі формування мережі комерційних банків.

Факторинговими операціями займаються факторингові відділи банків чи спеціалізовані фірми, що зазвичай є дочірніми компаніями банків (чинники).

Зміст і послідовність факторингових операцій показані на рис. 1.

Підприємство (постачальник) укладає з чинником договір про факторингове обслуговування, яким він уступає право на отримання платежу за своїми борговими вимогами на певних умовах. Для укладення такого договору чинник ретельно вивчає економічний і фінансовий стан підприємства, сферу його діяльності, характер зв’язків та ін.

Це необхідно для визначення того, наскільки обґрунтовано підприємство надає відстрочку платежів своїм постачальникам і наскільки великий ризик його кредитування. З урахуванням цих оцінок визначається доцільність, а також умови і вартість факторингового обслуговування. З підприємствами невеликої кредитоспроможності чинник може взагалі відмовитися укладати договір чи встановити низьку межу оплати розрахункових документів постачальника, високу ставку відсотка за кредит і розмір комісійної винагороди.

Рис. 1. Зміст і послідовність факторингових операцій.

У договорі може передбачатися ряд умов, що захищають інтереси сторін: відкритий чи закритий договір; з правом регресу чи без нього; з попередньою оплатою або без неї; з повним чи частковим обслуговуванням та ін.

При відкритому договорі до відома всіх дебіторів даного підприємства доводиться про його укладення з пропозицією здійснювати платежі безпосередньо чиннику. При закритому договорі дебітори не повідомляються про укладення такого договору і підприємство розраховується з чинником самостійно. Найчастіше укладаються відкриті договори.

Договір з правом регресу дозволяє чиннику повернути постачальнику розрахункові документи, від оплати яких відмовився покупець, і вимагати повернення засобів. Вони не гарантують постачальникам оплату продукції і укладаються рідко. Найчастіше укладається договір без права регресу, при якому чинник бере весь ризик платежу на себе.

Договір з попередньою оплатою передбачає негайну оплату розрахункових документів постачальника, як тільки вони будуть пред’явлені чиннику. Це означає, що останній буде кредитувати свого клієнта до моменту надходження платежу від боржника, за що він стягує відсоток. Такий договір вигідний для тих підприємств, які часто відчувають нестачу грошових засобів, оскільки вони оперативно отримують додаткове фінансування. За договором без попередньої оплати чинник зобов’язується оплатити постачальнику розрахункові документи у встановлений у договорі термін, зазвичай у день оплати документів боржником.

Договір з повним обслуговуванням передбачає надання клієнту не тільки факторингових послуг на вигідних для нього умовах, але і цілий ряд інших: аудиторських, підготовку аналітичних матеріалів, проведення обліку дебіторської заборгованості, повне управління його борговими вимогами та ін.

За угодою сторін у договорі можуть передбачатися й інші умови, зокрема, участь клієнта у забезпеченні факторингового обігу, сплата чинником клієнту відсотків за користування цими засобами та ін.

У договорі передбачається розмір плати за факторингове обслуговування. Вона складається з двох частин: відсотка за кредит, що надається чинником своєму клієнту; комісійної винагороди за обслуговування. Розмір відсотка за кредит визначається на рівні ринкової ставки за короткостроковими кредитами із збільшенням на декілька (2-3) пунктів, комісійної винагороди (з урахуванням послуг, що надаються) і коливається від 0,5% до 3% від суми придбаних розрахункових документів.

Після укладення договору чинник відкриває для клієнта факторинговий рахунок, з якого оплачує на погоджених умовах його розрахункові документи, акцептовані платниками, та на який зараховуються надходження від останніх на адресу клієнта. За цим рахунком відбуваються й інші платіжні операції за взаємовідносинами чинника з клієнтом і його боржниками. Дебетове сальдо відбиває заборгованість клієнта перед чинником, а кредитове – суму засобів клієнта, якими користується чинник.

Для забезпечення стабільності відносин чинника з клієнтом можуть встановлюватись максимальні суми за операціями факторингу, в межах яких оплата товарів чи послуг відбувається без ризику неотримання платежу.

Порядок розрахунків підприємства з чинником визначається в договорі сторін. Якщо чинник сплачує клієнту всю суму, зазначену в розрахункових документах, то оплату відсотків і комісійних клієнт може провести окремим платіжним дорученням через свій банк. Якщо чинник сплачує клієнту тільки частину суми документів (зазвичай 80%), то належний йому платіж він може утримати або з цієї суми, або з частини платежу (20%), що буде виплачена клієнту після надходження засобів від його контрагента.

Неповна попередня оплата чинником розрахункових документів клієнта має на меті страхування ризиків втрат від неотримання платежу внаслідок помилок при виписуванні документів, припинення діяльності чи неплатоспроможності платника та ін.

Факторингові операції доречні і вигідні як для банків, так і для їх клієнтів. Тому вони мають перспективи розвитку в Україні при ринковій трансформації економіки та оздоровленні грошового обігу.

Література

  1. Антонов В. Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. – 1996. – № 2. – С. 17-20.
  2. Антонов В. Н., Антонова Ю. В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. – 1994. – № 1/2. – С. 27-29.
  3. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. – М.: Финансы и статистика, 1994.


23.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!