Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Аналіз системи управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк". Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Аналіз системи управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк". Реферат

Характеристика продуктів і послуг банку. Аналіз операційного управління банку. Аналіз особливостей управління господарським портфелем банку. Стратегічний аналіз розвитку господарського портфеля банку. Стратегічні цілі

Характеристика продуктів і послуг банку. Одним із головних принципів діяльності банку - ефективне використання власних і притягнутих засобів, орієнтація на приватний сектор економіки.

Банк дотримується філософії соціально-етичного маркетингу. Вищим пріоритетом є якісне обслуговування клієнта. З цією метою в банку створений підрозділ персональних менеджерів, що здійснюють комплексне індивідуальне обслуговування клієнтів. У своїй роботі АКБ "ЕНЕРГОБАНК" користується принципом "Наші клієнти - наше майбутнє".

Досвід роботи, передові банківські технології, високий професіоналізм персоналу дають можливість банкові обслуговувати своїх клієнтів на високому рівні. Широка мережа кореспондентських рахунків у ведучих іноземних банках дає можливість АКБ "ЕНЕРГОБАНК" забезпечити своїм клієнтам проведення міжнародних розрахунків.

Застосовується індивідуальний підхід і комплексне консультування з питань оформлення документів. У банку відкривають рахунки юридичним і фізичним особам, резидентам і нерезидентам, здійснюють купівлю-продаж іноземної валюти, приймають до оплати і реалізують дорожні чеки, виплачують переклади у валюті і здійснюють переклади за кордон, приймають на інкасо іменні чеки банків.

Для швидкого і комплексного обслуговування клієнтів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" установлює на території підприємств обмінні пункти з наданням широкого спектра послуг, а також здійснює інкасацію готівки цих організацій. Банк надає можливість організаціям при продажі продукції і наданні своїх послуг робити розрахунки за допомогою міжнародних кредитних карток VISA і MasterCard.

У касовий-касовім-розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів вищими пріоритетами є точність, оперативність і європейська якість. Широко практикується застосування автоматизованого обслуговування клієнтів з використанням комп'ютерної системи "клієнт - банк", що дає можливість контролювати стан рахунка і здійснювати платежі безпосередньо з офісу, а також одержувати різноманітну інформацію.

Для обслуговування клієнтів за мінімальні терміни і з максимальною зручністю в банку введена система на базі пластикових карток із магнітною смужкою - Автоматизована система банківського обслуговування населення (АСБОН). Система складається з декількох самостійних розрахунково-фінансових блоків і дає можливість проводити депозитне, розрахункове обслуговування, здійснювати платежі.

АКБ "ЕНЕРГОБАНК" проводить гнучку депозитну політику - високі відсотки, різні терміни, вигідні умови забезпечують клієнтам стабільні високі доходи. Здійснюються відкриття й обслуговування валютних рахунків, проведення біржових операцій, валютне кредитування під заставу майна. Приватним особам надається можливість відкриття анонімного валютного рахунка.

АКБ "ЕНЕРГОБАНК" здійснює активну діяльність на фондовому ринку України. Фахівці управління цінними паперами проводять операції з усіма видами цінних паперів, постійно розробляють і впроваджують нові фондові інструменти, фінансові схеми кредитування і розрахунків.

Будучи одним з лідерів на ринку ощадних сертифікатів, АКБ "ЕНЕРГОБАНК" пропонує своїм клієнтам унікальний спектр цінних паперів цього виду: термінові сертифікати на пред'явника (процентні з помісячною виплатою відсотків; процентні з виплатою відсотків при погашенні; процентні з премією, а також дисконтні), котирувальні сертифікати на пред'явника і термінові іменні сертифікати (з помісячною виплатою відсотків).

Ощадні сертифікати АКБ "ЕНЕРГОБАНК" мають механізм валютного застереження, що дозволяє надійно захистити гроші клієнтів від інфляції. Різноманітність умов, номіналів, термінів погашення, а також процентних ставок, що котируються щодня, роблять сертифікати АКБ "ЕНЕРГОБАНК" привабливими як для фізичних, так і для юридичних осіб. АКБ "ЕНЕРГОБАНК" надає кредити під заставу власних ощадних сертифікатів.

Як агент Національного банку України щодо розміщення й обслуговування облігацій внутрішньої державної позики й уповноважений банк щодо роботи з нерезидентами на ринку цінних паперів України, банк здійснює усі види операцій з державними і цінними паперами.

Фахівці банку проводять операції з корпоративними цінними паперами, а саме: аналіз інвестиційної привабливості цінних паперів, формування інвестиційного портфеля на замовлення клієнтів, довірче управління цінними паперами.

Працюючи на ринку банківських продуктів і послуг України, АКБ "ЕНЕРГОБАНК" має широку мережу філій і надає великий спектр банківських продуктів і послуг відділу роботи з клієнтурою, відділу розрахунків, відділу активно-пасивних операцій.

Нестабільні ринкові умови, зростання конкуренції, удосконалення банківських технологій і тенденції до збільшення банківських організацій призвело до необхідності застосування дивізіональної організаційної структури АКБ "ЕНЕРГОБАНК". Така структура передбачає розподіл структури банку не по функціональних ознаках, а відповідно видам запропонованої банківської продукції, груп споживачів або по регіональним ознаками. У банку мають місце три види дивізіональних організаційних структур:

 • Структури, орієнтовані на надання різних видів банківської продукції.
 • Структури, орієнтовані на різні групи споживачів.
 • Регіональні організаційні структури.

Аналіз операційного управління банку. Операційне управління АКБ "ЕНЕРГОБАНК" — структурний підрозділ відділу роботи з клієнтурою. До складу операційного управління (далі ОПЕРУ) входять відділи, сектори, а також інші підрозділи, відповідно до затвердженого Правління банку структурою ОПЕРУ.

У своїй діяльності ОПЕРУ керується чинним законодавством України, нормативними документами Національного банку України, Генеральною ліцензією НБУ № 21 від 09.07. 1997р. на право здійснення банківських операцій, Статутом АКБ "ЕНЕРГОБАНК", рішеннями загальних зборів акціонерів, Ради і Правління банку, наказами і розпорядженнями Президента банку.

Цілі і задачі ОПЕРУ АКБ "ЕНЕРГОБАНК" наведені нижче.

ОПЕРУ створено з метою комплексного розрахунково-касового обслуговування клієнтів АКБ "ЕНЕРГОБАНК", а також надання широкого спектра послуг для населення.

Основними задачами ОПЕРУ є:

 • Якісне обслуговування клієнтів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" шляхом удосконалювання технології здійснення банківських операцій, розширення переліку і видів наданих послуг, упровадження нових методів роботи з клієнтурою.
 • Контроль за відповідністю операцій, здійснюваних клієнтами, чинному законодавству України, вимогам Національного банку України, внутрішнім нормативним документам банку.
 • Проведення досліджень ринку банківських послуг і розробка на підставі отриманих результатів програм і планів залучення клієнтури, а також особиста участь у їхній реалізації.
 • Організація і проведення індивідуальної роботи VIP-клієнтами банку.
 • Облік банківських операцій, що проводяться ОПЕРУ, складання звітності, підготовка прогнозних планів.
 • Правління АКБ "ЕНЕРГОБАНК" в особі Президента банку і Віце-президента, Директори відділу і роботи з клієнтурою здійснює загальне керівництво діяльністю Операційного управління.
 • Керівництво поточною діяльністю ОПЕРУ здійснює Віце-президент - начальник ОПЕРУ.
 • Віце-президент - начальник ОПЕРУ підкоряється безпосередньо Віце-президентові, Директорові відділу і роботи з клієнтурою.
 • На посаду Віце-президента - начальника ОПЕРУ призначається фахівець з вищою економічною освітою, що має стаж роботи в банківській системі на керівних посадах не менш п'яти років.
 • Віце-президент — начальник ОПЕРУ призначається на посаду і звільняється від виконання обов'язків наказом Президента банку по клопотанню Віце-президента, Директори відділу і роботи з клієнтурою.
 • Інші співробітники Операційного управління призначаються на посаду і звільняються від виконання обов'язків наказом Президента банку або Першого Віце-президента банку по клопотанню Віце-президента — начальника ОПЕРУ (кандидатури на посаді керівників підрозділів, провідних спеціалістів і персональних менеджерів обов'язково варто узгоджувати з Віце-президентом, Директором відділу і роботи з клієнтурою).
 • У період тимчасової відсутності начальника ОПЕРУ (відпустка, відрядження) виконання його функцій покладається на начальника відділу розрахунково-касових операцій ОПЕРУ або директора філії АКБ "ЕНЕРГОБАНК" "Центральне відділення".
 • Структура, штатний розклад і кількість співробітників ОПЕРУ встановлюються Правлінням банку і затверджуються Президентом банку.
 • Співробітники ОПЕРУ здійснюють свою діяльність відповідно посадовим інструкціям, що затверджуються Віце-президентом — начальником ОПЕРУ.
 • Для рішення поставлених задач управління виконує такі функції:
 • Проведення розрахункових операцій у національній валюті.
 • Здійснення платежів в іноземних валютах щодо експортно-імпортних операцій клієнтів.
 • Організація грошового обігу, контроль за дотриманням клієнтами — юридичними особами касової дисципліни, відповідно до діючого законодавства.
 • Облік і збереження наявних засобів і банківських цінностей.
 • Своєчасне складання і надання звітності щодо рахунків клієнтів і касових оборотів банку.
 • Відкриття й обслуговування поточних рахунків в іноземних валютах, здійснення перекладів за кордон.
 • Продаж дорожніх і іменних чеків.
 • Відкриття й обслуговування анонімних валютних рахунків.
 • Обслуговування міжнародних і локальних платіжних систем (Visa, MasterCard, Cirrus/Maestro).
 • Прийом внесків у національній валюті.
 • Прийом внесків в іноземних валютах.
 • Продаж ощадних сертифікатів для фізичних осіб (іменних і на пред'явника).
 • Вивчення кон'юнктури ринку наявної іноземної валюти.
 • Розвиток і оптимізація мережі обмінних пунктів з метою підвищення економічної ефективності їхньої роботи.
 • Розширення переліку валют першої категорії, з якими працюють обмінні пункти, надання нових банківських послуг через мережу ОП (обслуговування карток локальних і міжнародних платіжних систем).
 • Організація системи контролю за роботою обмінних пунктів спільно зі Службою безпеки банку.
 • Надання якісних послуг клієнтам банку щодо купівлі-продажу іноземної валюти на основі встановлення оптимальних курсів обміну, високої культури обслуговування, зручного розташування для населення пунктів обміну валют.
 • Економічний аналіз роботи обмінних пунктів, розробка і втілення заходів щодо підвищення їхньої рентабельності.
 • Перевірка і систематизація бухгалтерських документів ОПЕРУ і наступну їхню передачу Управління бухгалтерського обліку. Контроль за правильністю відображення в бухгалтерському обліку банківських операцій, що проводить ОПЕРУ.
 • Збирання інформації, створення і ведення інформаційних баз даних для здійснення аналізу (у тому числі створення і ведення бази даних про клієнтів, анкетування клієнтів, створення і ведення бази даних про основних конкурентів на ринку банківських послуг).
 • Проведення досліджень ринку банківських послуг і розробка на підставі отриманих результатів програм і планів залучення клієнтури, а також особиста участь у їхній реалізації. Координація роботи підрозділів банку.
 • Управління господарським портфелем і аналіз наявних банківських продуктів і розробка нових продуктів і послуг.
 • Складання конкретних планів просування банківських послуг на основі сегментації ринку і проведення цільових рекламних кампаній по залученню клієнтури.
 • Моніторинг діяльності банку щодо продажів банківських продуктів і надання послуг, підготовка аналітичних матеріалів і рекомендацій для розробки і коректування стратегії банку.
 • Інформування клієнтів про позитивні зміни в діяльності банку, нових послугах і тарифах, ознайомлення їх з технологією застосування банківських продуктів у комерційній діяльності (у тому числі шляхом випуску і поширення серед клієнтів щотижневого бюлетеня "Інформація для клієнта АКБ "ЕНЕРГОБАНК").
 • Управління відносинами з клієнтами банку на підставі отриманих від них, а також від співробітників підрозділів банку запитів, пропозицій і скарг, що стосуються обслуговування в ОПЕРУ АКБ "ЕНЕРГОБАНК". Участь у роботі "Офісу розгляду претензій".
 • Організація індивідуальної роботи з VIP-клієнтами банку шляхом закріплення за ними персональних менеджерів.
 • Інформування підрозділів банку про проведену роботу з клієнтами і її наслідками, про рекламні заходи.

Обов'язку Операційного управління обумовлюються переліком задач і виконуваних операцій. ОПЕРУ зобов'язано:

 • забезпечити якісне обслуговування клієнтів банку, постійно розширюючи перелік виконуваних операцій і підвищуючи їхню технологічність;
 • підвищувати рентабельність і конкурентноздатність наданих клієнтам послуг;
 • сприяти підвищенню престижу і репутації банку, довіри до нього з боку клієнтів завдяки підвищенню культури обслуговування клієнтів, організації індивідуальної роботи з клієнтами;
 • на підставі досліджень, участі в реалізації планів просування нових банківських продуктів постійно розширювати клієнтурну базу;
 • при взаємодії з іншими підрозділами банку суворо дотримуватися встановленого порядку взаємодії і технологічних схем;
 • надавати методичну і консультаційну допомогу підрозділам банку з питань, що знаходяться в компетенції ОПЕРУ;
 • брати участь у розробці нормативних документів банку, що існують і перспективних планів, загальної стратегії розвитку банку;
 • підвищувати загальноосвітній і професійний рівень співробітників ОПЕРУ, забезпечувати їхню взаємозамінність;
 • дотримуватися трудової дисципліни, підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у колективі;
 • захищати інтереси банку у взаєминах із клієнтурою і третіми особами. Зберігати банківську і комерційну таємницю.

Операційне управління АКБ "ЕНЕРГОБАНК" має право:

 • виносити на розгляд керівництва банку пропозиції з питань роботи ОПЕРУ;
 • брати участь у розробці внутрішніх нормативних документів банку, планів і програм розвитку банку;
 • одержувати від органів управління, комітетів, комісій, структурних підрозділів і посадових осіб банку законодавчі акти, нормативні документи НБУ, внутрішні нормативні документи банку, іншу інформацію, необхідну для виконання обов'язків і функцій ОПЕРУ;
 • у встановленому порядку подавати заявки на оснащення робочих місць необхідними для виконання функціональних обов'язків працівників комп'ютерами й оргтехнікою, засобами зв'язку, іншими технічними засобами й устаткуванням;
 • підвищувати професійний рівень працівників шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації, участі в семінарах, лекціях, стажуваннях, що проводяться як по лінії НБУ і державних органів, так і по лінії двосторонніх зв'язків банку.

У своїй діяльності для виконання задач і функцій ОПЕРУ безпосередньо взаємодіє з іншими підрозділами банку. Механізм цієї взаємодії приводиться в спеціальних таблицях "Порядок взаємодії зі структурними підрозділами банку". Кожна таблиця має порядковий номер і набирає сили з моменту її твердження. У разі потреби внесення змін і доповнень у раніше затверджену таблицю складається нова таблиця з тим же порядковим номером, що набирає сили з моменту її твердження.

Порядок взаємодії ОПЕРУ з підрозділом банку за рішенням органів управління і посібники банку може регламентуватися також технологічними картами, складеними на основі таблиць, або іншими внутрішніми нормативними документами банку.

У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на ОПЕРУ, співробітники ОПЕРУ залучаються до дисциплінарної відповідальності, відповідно до діючого законодавства України, нормативними актами НБУ, внутрішніми нормативними документами банку.

У випадку заподіяння матеріального збитку банкові з вини співробітників ОПЕРУ вони залучаються до матеріальної і кримінальної відповідальності, відповідно до діючого законодавства України.

Аналіз особливостей управління господарським портфелем банку. АКБ "ЕНЕРГОБАНК" успішно проводить емісію ощадних сертифікатів. Ощадні сертифікати мають механізм валютного застереження, що дає можливість надійно захистити гроші клієнтів від інфляції. Розмаїтість умов, номіналів, термінів погашення, а також процентних ставок, що котируються щодня, роблять сертифікати АКБ "ЕНЕРГОБАНК" привабливими як для фізичних, так і для юридичних осіб. АКБ "ЕНЕРГОБАНК" надає кредити під заставу власних сертифікатів.

При достроковому погашенні вищевказаних сертифікатів:

 • штраф за дострокове погашення не стягується;
 • відсотки за неповний місяць перебування внеску в банку не виплачуються;
 • клієнтові повертається сума внеску і відсотки, нараховані за кожен повний місяць перебування внеску в банку.
 • При достроковому погашенні цих сертифікатів:
 • відсотки не нараховуються;
 • клієнтові повертається сума внеску.

Поряд з депозитними й ощадними сертифікатами перспективним методом залучення засобу є емісія фінансових векселів банку.

АКБ "ЕНЕРГОБАНК" проводить емісію фінансових векселів, по яких банк є векселедавцем і платником.

Фінансовий вексель банку є засобом платежу в межах терміну своєї дії і використовується для проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності за поставлену продукцію і виконану роботу. Банк емітує фінансові векселі з метою забезпечення потреб клієнтів у збільшенні оборотних коштів і подоланні кризи неплатежів у народному господарстві України. Емісія здійснюється шляхом продажу векселів. Покупцем векселів банку може бути будь-яка юридична особа, незалежно від форми власності і виду діяльності.

Векселі використовуються для проведення банком пасивних операцій і продаються клієнтові за гроші. Банк щодня визначає курси купівлі і продажу цих векселів і складає котирувальну таблицю купівлі і продажу векселів. У цьому випадку підприємство фактично вкладає кошти на депозит, до того ж не вилучаючи їх з господарського обороту.

Для банку використання таких векселів вигідно тим, що мобілізовані завдяки їхній реалізації ресурси не підлягають обов'язковому резервуванню. Для клієнтів же вигода полягає в тому, що, одержуючи такий же підвищений відсоток, як за термінові депозити, вони одержують такий цінний папір, як вексель, у виді додаткової гарантії повернення засобу. Крім того, вексель може бути проданий, закладений і обрахований банком.

Істотна питома вага в пасивах комерційного банку мають вклади до запитання. Вони не розглядаються їхніми власниками як засіб одержання доходу, тому виплачувані банками відсотки по цих внесках, як правило, невисокі. Значення для власників таких внесків має швидкість проведення банком платежів, оскільки основним призначенням вкладів до запитання є використання поміщених на них засобів для розрахунків з постачальниками і підрядчиками за поставлені ними товари і надані послуги.

У цю групу пасивів банку входять розрахункові і поточні рахунки фізичних і юридичних осіб, бюджетні рахунки, карткові рахунки, банки-кореспондентів.

По суб'єктах джерел вкладень усі пасиви комерційного банку можуть бути розділені на засоби вкладників банку - фізичних і юридичних осіб, засобу, притягнуті від банків у формі кредитів національного (центрального) банку і комерційних банків.

Структура пасивів і активів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" представлена в таблицях 1, 2.

Незалежно від джерел засобів і термінів їхнього залучення, основною метою проведення пасивних операцій АКБ "ЕНЕРГОБАНК"" є використання притягнутих засобів для формування активів банку й отримання прибутку.

Таблиця 1.Структура пасивів АКБ "ЕНЕРГОБАНК".

Пасив

Сума

Вага

Основний фонд

25400 000, 00

9,6%

Резервний фонд

1686430,07

0,6%

Інші фонди

10009434,02

3,8%

Коррахунки інших банків

26686502,95

10,0%

Розрахункові та поточні рахунки клієнтів

50802126,69

19,1%

Депозити

26799464,46

10,1%

з них юридичних осіб

17664878,53

6,6%

з них фізичних осіб

9134585,93

3,4%

Міжбанківські кредити

56514454,98

21,3%

Цінні папери

14141759,40

5,3%

Кредитори

20270887,33

7,6%

Інші пасиви

5853389,79

2,2%

Підсумок діяльності поточного року

820178,39

0,3%

УСЬОГО ПАСИВІВ

265784092,5

100,0%

 

Таблиця 2. Структура активів АКБ "ЕНЕРГОБАНК".

Пасив

Сума

Вага

Каса і коррахунки у НБУ

10102443,59

4,22%

Коррахунки в інших банках

52957911,21

22,2%

Кредити надані банком

51646638,82

21,6%

з них юридичним особам

51146602,18

21,4%

з них фізичним особам

607668,69

0,2%

Міжбанківські кредити

38749558,09

16,2%

Цінні папери, паї, акції

41672250,25

17,4%

Основні засоби і капвкладення

5710730,45

2,4%

Дебітори

3284400,09

1,4%

Інші активи

34820069,25

14,5%

УСЬОГО АКТИВІВ

238944001,75

100,0%

 

Стратегічний аналіз розвитку господарського портфеля банку. АКБ "ЕНЕРГОБАНК" варто розглядати як багатокритеріальну стратегічну бізнес-одиницю. Критерії для характеристики банку при складанні стратегічного плану наступні: універсальність або спеціалізація; стабільність і надійність; величина; активність роботи на ринку; зовнішньоекономічна діяльність; швидкість розвитку; рівень професіоналізму; контакти з населенням. Характеристика цих критеріїв приведена нижче.

Універсальний. Надавати швидко і якісно весь спектр банківських послуг клієнтам, що працюють у різних сферах економіки і регіонах.

Стабільний і надійний. Постійно підвищувати репутацію й імідж стабільного і надійного банку.

Великий. Входить у десятку найбільших банків України.

Активно працює на основних ринках: кредитному, міжбанківському, фондовому, ринку клієнтських послуг і інших.

Міжнародний банк. Міжнародне визнання банку (у першу чергу іноземними банками: установлення лімітів кредитування, можливість розміщення боргових зобов'язань, інші форми ділового співробітництва), розгалужена система кореспондентських відносин, участь у програмах Світового банку й інших міжнародних фінансових організацій, котирування акцій на міжнародних ринках.

Банк, що динамічно розвивається. Постійне дослідження і прогнозування стану макро- і мікроекономічних процесів в Україні, ринку банківських послуг і технологій. Гнучке і своєчасне реагування на їхню зміну.

Професійно працює з клієнтами. Висока якість обслуговування і максимально зручні для клієнта технології обслуговування. Створення нових ринків для клієнтів і надання послуг, що не можуть або не хочуть надавати інші. Консалтингові послуги клієнтам у сфері управління ресурсами, оподатковування й інші сфери діяльності.

Домашній банк. Надання всього спектра якісних послуг населенню.

Банк, що цінує традиції і розвиває корпоративну культуру.

На підставі вищевказаних стратегічних характеристик визначимо стратегічні цілі банку і шляхи їхнього досягнення.

Стратегічні цілі. З метою забезпечення ефективної економічної діяльності, зміцнення надійності і стабільності АКБ "ЕНЕРГОБАНК" розроблений стратегічний план розвитку банку на період до 2006 року. У ньому визначені основні показники, яких АКБ "ЕНЕРОБАНК" повинен досягти до 2006 року. Це:

 • збільшення прибутковості реального капіталу;
 • збільшення вартості акцій банку на фондовому ринку;
 • котирування акцій банку на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 • входження банку в десятку ведучих банків України по показниках прибутку, розміру капіталу, прибутковості капіталу, суми активів і депозитів.

Шляхи досягнення:

1. Розширення клієнтурної бази. Розширення клієнтурної бази дає банкові ряд переваг, основні з яких: наявність залишків на розрахункових рахунках, можливість використання стабільної частини засобів клієнтів для проведення активних операцій, надходження готівки в касу банку, одержання комісійного доходу за розрахунково-касове обслуговування.

З метою збільшення числа клієнтів банк розробив Цільову програму залучення клієнтів і встановлення з ними довгострокового взаємовигідного співробітництва, що складається з таких напрямків:

 • створення сприятливих умов обслуговування клієнтів, таких, як комфортність і безпека обслуговування, створення атмосфери довіри і взаєморозуміння, конфіденційність операцій і дотримання комерційної таємниці;
 • удосконалення існуючих і впровадження нових технологій обслуговування клієнтів;
 • створення підрозділу персональних менеджерів для роботи з клієнтами;
 • цілеспрямований пошук і додаткові стимули залучення клієнтів;
 • якісне і швидке обслуговування клієнтів.

2. Розвиток ефективної діючої філіальної мережі. Філіальна мережа повинна відповідати усім вимогам банку з погляду управління господарським портфелем, реалізації стратегічних цілей і інших поставлених задач. З цією метою банком розроблена програма розвитку мережі філій, у яку входить:

 • оптимальне розміщення філій і інших віддалених структурних підрозділів;
 • відкриття нових філій у привабливих регіонах (основними критеріями є потенційна клієнтура, невисокі витрати на відкриття філії і швидка окупність капітальних витрат);
 • забезпечення ефективної роботи філіальної мережі в цілому і структурних одиницях зокрема, реорганізація неприбуткових відділень або закриття них;
 • оптимальний перерозподіл ресурсів між філіями банку і центральним офісом;
 • надання філіями повного спектра банківських продуктів і послуг, розроблених відповідно вимогам клієнтів.

3. Універсалізація банку, підвищення якості обслуговування. Розвиток усіх традиційних видів банківських послуг, а також розробка власних, з урахуванням специфіки роботи в Україні і вимог клієнтів, поліпшення якості наданих операцій і послуг. Пропозиція максимально зручних для клієнта технологій обслуговування дає можливість банкові успішно конкурувати не тільки з українськими, але і з іноземними банками.

4. Збільшення обсягів і прибутковості активів. Збільшення обсягів і прибутковості активів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" шляхом додаткового залучення й оптимального розподілу грошових ресурсів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел (безстрокові і термінові депозити). Оптимальний розподіл грошових ресурсів між різними видами активів (кредити, цінні папери) у залежності від терміну і джерела їхнього утворення, ступеня ризику і прибутковості, з метою одержання максимального доходу і мінімізації ризиків (кредитного, валютного, ризику ліквідності) шляхом установлення необхідних лімітів.

5. Розвиток інформаційних технологій і процедур. Успіх банку багато в чому залежить від швидкості, якості і рівня автоматизації операцій і послуг. Однієї з першорядних задач є створення єдиної операційно-інформаційної внутрішньобанківської системи, що забезпечить:

 • наявність усієї необхідної інформації;
 • ефективну обробку і використання інформації;
 • удосконалення технологій проведення операцій;
 • ведення бухгалтерського обліку і звітності з урахуванням міжнародних стандартів;
 • ефективне управління банком;
 • контроль і чітке визначення ступеню відповідальності будь-якого співробітника банку.

Підвищення конкурентноздатності банку забезпечить розвиток таких напрямків:

 • розширення електронної платіжної системи АКБ "ЕНЕРГОБАНК";
 • підключення банку до міжнародних платіжних і інформаційних систем;
 • використання інформаційних технологій щодо поліпшення якості наданих послуг (оперативність і повнота отримання інформації клієнтом, мінімізація кількості відвідувань банку клієнтом, заміна паперових технологій на без паперові);
 • розвиток нових видів послуг з використанням останніх досягнень в області інформаційних технологій.

6. Удосконалення організаційної структури і якості персоналу. Організаційна структура банку сучасна і досить ефективна. Високий рівень управління кадрами забезпечують такі програми:

 • формування корпоративної культури і підвищення загальнокультурного рівня персоналу;
 • поліпшення якості персоналу (рівень утворення, компетенція, звички, професіоналізм);
 • програми мотивації роботи;
 • управління чисельністю персоналу.


22.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!