Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Операції з давальницькою сировиною: оперативний контроль. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Операції з давальницькою сировиною: оперативний контроль. Реферат

Операції з давальницькою сировиною. З метою проведення оперативного контролю насамперед слід визначитись, що це за операції?

За загальноприйнятим у міжнародній практиці визначенням, наші "операції з давальницькою сировиною" — це операції толлінгу — різновиду бартерних операцій.

Але бартерні (товарообмінні) операції не передбачають можливість застосування розрахунків грошовими коштами. У свою чергу, "товарообмінна (бартерна) операція в галузі зовнішньоекономічної діяльності — це один з видів експортно-імпортних операцій (оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі) між суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами в будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі".

Таким чином, наші "операції з давальницькою сировиною" з розрахунком за переробку грошовими коштами або з продажем готової продукції в країні переробки та поверненням у країну замовника грошових коштів — це навіть і не бартерні операції, а окремо експортно-імпортні, оформлені лише одним міжнародним договором (оскільки розрахунок між контрагентами здійснюється грошовими коштами).

У навчальній, науковій, методичній та іншій літературі трапляються деякі відмінності і суперечності. Автори по-своєму тлумачать поняття, визначення, правила, які передбачені і не передбачені національним законодавством. Насамперед це пов’язано з невизначенням, нечітким визначенням у законодавстві України економічних термінів та певних категорій або існуючим посиланням у законах на можливі подальші підзаконні акти. Останнє, у свою чергу, породжує непорозуміння щодо застосування законодавчих та нормативних актів.

Якщо самостійно бажаєте в цьому пересвідчитись, порівняйте визначення термінів у Декреті КМУ № 52-93 від 17.05. 93 р. "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та однойменному Законі України (далі Закон) № 327/95 від 15.09. 95 р., який скасував вищезгаданий декрет. А що крім визначень змінилось за два роки?

Деякі автори зазначають: "Якщо питома вага сировини, що надається, в загальній вартості готової продукції становить менше 20% (а сировина груп 1—24 ТНЗЕД — менше 80%), то така операція буде належати до товарообмінних (бартерних) операцій".

Чому? А якщо контрактом на переробку давальницької сировини буде передбачено розрахунки грошовими коштами, тоді це що, все одно бартер?

Також часто трапляється така особливість щодо 20% та 80%.

Закон, ст. 1: "До операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції". До речі, а чому тільки в зовнішньоекономічних відносинах? Може тому, що так називається Закон?

А якщо, наприклад, здійснюється переробка нафти в бензин або цукрового буряку в цукор в Україні, а не в Німеччині чи Росії. То технологія виготовлення краща чи гірша? Хто скаже скільки треба — 20%, 55% чи 80%?

Висновок один: хотіли обмежити вивезення української давальницької сировини для переробки за кордоном — обмежили, і для цього дійсно були економічні причини, яким важелем обмежили — увели 80%. Що з цього вийшло можна дізнатись продивившись хоча б експрес-доповідь голови Держкомстату від 18.10. 99 р. № 393 "Зовнішня торгівля товарами", розділ "Вартість давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї у січні — серпні 1999 р.".

В одному з навчальних посібників зазначено: "Для працівників органів податкової служби! При перевірці давальницької сировини (?!) проводьте аналіз технологічного процесу з метою встановлення реальності кінцевого виходу готової продукції на кожному етапі переробки та перевіряйте відповідність технологій, що потім застосовуються виконавцем, загальновстановленим стандартам".

Але яким же це чином українські податківці — досвідчені фахівці з економіки, фінансів, обліку можуть аналізувати технологічний процес, перевіряти відповідність закордонних технологій, загальновстановлені стандарти інших країн? Це нереально! Вони ж економісти, а не технологи з усіх різновидів світових технологій. Можливо, у ГДПА вже і є нова посада — "Податковий інспектор — універсальний технолог операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарської діяльності України".

Про 20% чи 80%, мабуть, можуть сказати і технологи країни виконавця, які знають технологічний процес переробки на їх обладнанні або ж аналогічному, а не лише Кабінет Міністрів України або уповноважені ним органи.

До уповноважених органів належить Мінекономіки, яке згідно з чинним положенням "Про визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною" може на підставі акта експертизи Торгово-промислової палати про засвідчення відсоткового ступеня використання сировини в операції та рівень її вартості в загальній вартості готової продукції надавати відповідні висновки. Оце реально!

КМУ, згідно з частиною 2 статті 7 Закону, надана можливість встановлювати інші показники (ніж 20%) частки давальницької сировини в загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах.

Таку можливість було втілено тричі відносно готової продукції (конкретних кодів товарних груп ТНЗЕД: 1—24, 39, 48, 49, 72—76, 78.02, 79.02, 80.02):

Постанова КМУ від 4.11. 97 р. № 1216,

Постанова КМУ від 2.04. 98 р. № 418,

Постанова КМУ від 2.04. 98 р. № 427.

Тобто вартість української давальницької сировини, що вивозиться для виготовлення готової продукції за зазначеними кодами ТНЗЕД, має становити не менш як 80% у загальній вартості готової продукції.

Але згідно з Законом (частина 2 статті 7) "КМУ або уповноважені ним органи можуть встановлювати інші показники питомої ваги давальницької сировини в загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах". А що встановив КМУ своїми трьома постановами?

Встановив інші показники питомої ваги давальницької сировини, яка вивозиться з митної території України — 80%, але не за окремими видами операцій, відповідно до Закону, а за окремими кодами ТНЗЕД готової продукції.

Дехто у своїх виданнях і це плутає. Зазначені в постановах коди ТНЗЕД відносять на давальницьку сировину, а не на готову продукцію.

Тепер відкрийте ТНЗЕД і самостійно проаналізуйте, на яку саме готову продукцію, що буде вироблена з давальницької сировини, встановлено питому вагу 80%.

Оперативний контроль за міжнародними операціями з давальницькою сировиною необхідно здійснювати в поєднанні з проведенням оперативного контролю за операціями з експорту, імпорту, бартеру.

Реквізити, які необхідно оперативно контролювати, зазначені словом "Так" у відповідних графах (див. рис. 1):

Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю

Реєстраційний номер

46089

Дата відкриття

07.06. 2001

Дата

внесення змін

Рядок

Підстава

Попередні дані

рядка

Показник

Оперативно-облікові дані

Оперативно-контрольні дані

00-01

Номер контракту

89

 

00-02

Дата контракту

05.06. 2001

 

00-03

Країна укладання контракту

Україна

 

00-04

Місто укладання контракту

Київ

 

01-01

Повне найменування контрагента

Спільне підприємство Акціонерне товариство відкритого типу "Колірметпереробка"

 

01-02

Країна реєстрації підприємства контрагента

Австрія, м. Відень

 

01-03

Найменування визначальних установчих документів, якими керується контрагент при укладанні контракту

Статут

 

01-04

Визначена особа для укладання контракту

Герхард фон Глезель

 

02-01

Описання предмета контракту

Переробка давальницької сировини (брухт міді — 1000 т) у готову продукцію (злитки міді)

Так

03-01

Термін поставки давальницької сировини

До 10 жовтня 2001 р.

Так

03-02

Умови поставки давальницької сировини

DAF кордон Україна-Угорщина згідно з міжнародними умовами "Інкотермс-90"

Так

04-01

Якість готової продукції

Відповідно до
ДОСТу 7567-21212

Так

04-02

Підтвердження якості

Сертифікат якості виданий переробником

Так


рядка

Показник

Оперативно-
облікові дані

Оперативно-контрольні дані

05-01

Транспортування готової продукції

Залізничним транспортом у спеціальних вагонах

Так

05-02

Дострокова поставка

Ні

Так

05-03

Товаросупровідні документи

Сертифікат якості;
транспортна накладна

Так

06-01

Приймання-передавання готової продукції

Місце вказується додатково у транспортній інструкції австрійською стороною

Так

07-01

Повідомлення про відвантаження готової продукції

Факсом, протягом 2 робочих днів з дати відвантаження

Так

07-02

Інформація у повідомленні

Дата відвантаження;
вага готової продукції;
номери спецвагонів;
номери залізничних накладних

Так

08-01

Вартість переробки

780$US включаючи вартість відвантаження, транспортування до кордону України

Так

09-01

Витрати на транспортування готової продукції по території України

Сплачуються українським замовником

Так

10-01

Термін дії договору

З дня підписання до кінця 2001 р.

Так

11-01

Адреса контрагента

Австрія, 013897, м. Відень, вул. А. Ківатро, 7

 

 

Рис. 1. Приклад заповнення контрольною інформацією Реєстраційної картки оперативного обліку та контролю за даними контракту з переробки української давальницької сировини.

Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю

Реєстраційний №

ІДС-4857

Дата відкриття

17.05. 2001

Дата внесення змін

Рядок

Підстава

Попередні дані

рядка

Показник

Оперативно-облікові дані

Оперативно-контрольні дані

00-01

Номер контракту

5687

 

00-02

Дата контракту

16.05. 2001

 

00-03

Країна укладання контракту

Україна

 

00-04

Місто укладання контракту

Київ

 

01-01

Повне найменування контрагента

Спільне підприємство Акціонерне товариство відкритого типу "Селхімпостач"

 

01-02

Країна реєстрації підприємства контрагента

Словаччина

 

01-03

Найменування визначальних установчих документів, якими керується контрагент при укладанні контракту

Статут

 

01-04

Визначена особа для укладання контракту

Комерційний директор спільного підприємства Йошик Лакуто

 

02-01

Описання предмета контракту

Переробка іноземної давальницької сировини (нафта сира) у готову продукцію (нафтопродукти)

Так

03-01

Давальницька сировина

Нафта сира

Так

03-02

Якість давальницької сировини

Згідно із сертифікатом якості та міжнародними стандартами якості

Так

03-03

Кількість давальницької сировини

100 000 метричних тонн

Так


рядка

Показник

Оперативно-
облікові дані

Оперативно-контрольні дані

03-04

Ціна давальницької сировини

100 дол. США з урахуванням ПДВ

Так

03-05

Загальна вартість давальницької сировини

10 000 000 дол. США

Так

03-06

Графік поставки давальницької сировини з зазначенням кількості

Березень — 25 000 т

Травень — 35 000 т

Вересень — 40 000 т

Так

03-07

Умови поставки
Інкотермс-90

DAF державний кордон Україна—Росія

Так

03-08

Дострокова поставка

Можлива за окремою угодою

Так

03-09

Приймання давальницької сировини

На складі виконавця згідно з умовами контракту за участю представників Торгово-промислової палати України

Так

03-10

Зауваження до якості давальницької сировини

У термін до 5 робочих днів після складання акта невідповідності якості — заміна на якісну сировину

Так

03-11

Власність та відповідальність за давальницьку сировину

Давальницька сировина є власністю замовника;
матеріальну відповідальність за неї несе виконавець з моменту отримання

Так

04-01

Готова продукція

Нафтопродукти — власність замовника

Так

04-02

Вихід готової продукції з давальницької сировини та втрати

Бензин моторний —
А-92 — 18 000 т;
бензин моторний —
А-76, А-80 — 23 000 т;
дизельне паливо — 20 000 т;
мазут — 27 000 т;
втрати — 6 000 т

Так


рядка

Показник

Оперативно-
облікові дані

Оперативно-контрольні дані

04-03

Якість готової продукції

Відповідно до міжнародних стандартів та сертифікату якості товару, виданого виробником

Так

04-04

Термін переробки

30 календарних днів з моменту отримання у переробку

Так

04-05

Повідомлення про готовність готової продукції

Факсимільним зв’язком за 24 години до відвантаження з моменту виготовлення

Так

04-06

Приймання-передавання готової продукції

У термін 5 робочих днів з моменту повідомлення про готовність готової продукції до відвантаження на складі замовника

Так

04-07

Умови поставки готової продукції

EXW АТЗТ "Хімік" м.  Гарна, Україна

Так

04-08

Повідомлення про процес переробки

У термін до 5 днів після підписання акта приймання-здавання готової продукції надати звіт про використання давальницької сировини, відходи тощо

Так

05-01

Розрахунок за переробку

Частиною давальницької сировини з розрахунку 10$US за кожну фактично перероблену тонну

Так

05-02

Повідомлення про кількість та вартість переробки

Факсимільним зв’язком щомісячно до 10 числа

Так

06-01

Відповідальність за непоставку готової продукції

Штраф 0,5% від вартості непоставленої готової продукції за кожний день прострочення

Так


рядка

Показник

Оперативно-
облікові дані

Оперативно-контрольні дані

06-02

Відповідальність за непоставку давальницької сировини

Штраф 1% від вартості непоставленої (недопоставленої) давальницької сировини за кожний день прострочення

Так

06-03

Претензії щодо якості та кількості давальницької сировини та готової продукції

Письмово в термін до 3 робочих днів з моменту виявлення з підтвердженням акта незалежної експертизи ТПП

Так

07-01

Термін дії контракту

З моменту підписання до повного виконання

Так

07-02

Скасування контракту

За домовленістю сторін у 15-денний термін у разі відсутності претензій

 

08-01

Передача прав третім особам

За двосторонньою згодою

 

09-01

Юридична адреса контрагента

Словаччина, 3897, м.  Конціво, вул. Анрі Коше, 7

 

 

Рис. 2. Приклад заповнення контрольною інформацією Реєстраційної картки оперативного обліку та контролю за даними контракту по переробці іноземної давальницької сировини.

Література

  1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.
  2. Абалкин Л.  И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.
  3. Абрамова Г.  П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. — 159 с.
  4. Авдокушин Е.  Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: Юристъ, 1999. — 368 с.
  5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В.  С.  Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.
  6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В.  С.  Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.
  7. Айламазян А.  К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и связь, 1982. — 160 с.
  8. Аксененко А.  Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.: Финансы, 1978. — 80 с.


22.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!