Osvita.ua Вища освіта Реферати Банківська справа Облік купівлі-продажу боргових зобов'язань. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Облік купівлі-продажу боргових зобов'язань. Реферат

Для того щоб не втратити найбільш стабільне джерело кредитних ресурсів, комерційні банки вимушені в умовах інфляції провести індексацію по сертифікатах шляхом підвищення відсоткової ставки, що є стимулом при їх купівлі

З метою обліку проданих сертифікатів комерційні банки ведуть спеціальні реєстраційні журнали або передбачають випуск сертифікатів зі спеціальними відривними талонами, що містять ті ж реєстраційні реквізити. Облік сертифікатів ведеться на балансовому рахунку № 199 Боргові зобов'язання, що "Обертаються на ринку ".

Випуск банком депозитних сертифікатів в обіг відбивається наступними бухгалтерськими проводками:

 • Д-т рах. - рахунок клієнта;
 • К-т рах. № 199.

Нарахування відсотків відбивається проводкою:

 • Д-т рах. № 970 "Операційні і різні витрати";
 • К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори" на загальному особовому рахунку.

При пред'явленні депозитних сертифікатів до оплати:

 • в філії банку, в якій він був виданий, робиться проводка: по оплаті депозитного сертифіката: Д-т рах. № 199 К-т - рахунок клієнта;
 • в філії банку, що не випускала даний депозитний сертифікат, операція по виплаті депозитного сертифіката і відсотків по ньому супроводиться проводкою: Д-т рах. № 904 К-т - рахунок клієнта з одночасним виставленням двох розпоряджень в адресу філії банку, що випустила депозитний сертифікат; розпорядження до рахунку № 199 на суму депозитного сертифіката; розпорядження до рахунку № 904 на суму відсотків, вказаних в депозитному сертифікаті.

Витрати, пов'язані з випуском депозитних сертифікатів (комісія за посередництво, видавничі і друкарські витрати і інш.), відносяться на рахунок № 970.

Операції по продажу ощадних сертифікатів населенню за готівкові гроші відображають наступними проводками:

 • Д-т рах. № 031 "Каса";
 • К-т рах. № 199.

Нарахування відсотків відбивається аналогічно обліку депозитних сертифікатів. Якщо погашення ощадного сертифіката і виплата прибутку здійснюється готівкою, то проводки мають наступний вигляд:

1. в сумі номіналу сертифіката

 • Д-т рах. № 199;
 • К-т рах. № 031;

2. на суму нарахованих відсотків

 • Д-т рах. № 904;
 • К-т рах. № 031;

Сертифікати комерційних банків, що обертаються на ринку коливаються по термінам від 1 місяця до 3 років, а по сумі, депозитні сертифікати - від 10 до 20.000 крб. Ставки відсотків залежать від розміру і терміну внеску, деякі банки здійснюють індексацію і щомісячну виплату прибутків. Депозитні і ощадні сертифікати можуть бути куплені в будь-який час на протязі періоду їх дії - відсотки нараховуються від дня придбання.

Деякі комерційні банки випускають депозитні сертифікати, що передаються (або непередавані) іншим власникам по індосаменту, достоїнством від 1000 грн. до 20000 грн. на термін від одного року, тобто мають короткостроковий характер, розраховуючи на крупних інвесторів. За кордоном випускають аналогічний депозитний сертифікат (ПДС) достоїнством від 100 до 20000 грн. терміном до одного року і найчастіше продаються державним установам, пенсійному фонду, корпораціям.

Такі ПДС приносять прибуток, що перевищує відсоткову ставку по короткострокових казначейських векселях меншого терміну, і можуть обертатися на повторному ринку цінних паперів. Якщо вітчизняні комерційні банки врахують ці особливості зарубіжного ПДС, то це дозволить їм надалі мобілізувати кошти великих інвесторів без побоювання відшкодовувати вклади при пред'явленні держателями депозитних сертифікатів в банк до закінчення терміну їх погашення.

Для того щоб не втратити найбільш стабільне джерело кредитних ресурсів, комерційні банки вимушені в умовах інфляції провести індексацію по сертифікатах шляхом підвищення відсоткової ставки, що є стимулом при їх купівлі.

З метою захисту держателів сертифікатів від інфляційних втрат багато хто банки пропонують індексацію самих внесків. Наприклад, "Укрексімбанк" став першим банком, що використав індексацію внесків, оформлених депозитними сертифікатами по курсу долара США. Схема індексації така: допустимо, клієнт придбаває депозитний сертифікат номіналом 20 тис. крб. терміном на 6 місяців під 10% річних. Курс на цей день складає, до прикладу, 4 крб. за 1 дол. США.

Доларовий еквівалент внеску складе 5000 дол. (20000: 4). Через 6 місяців клієнт отримає суму внеску, перераховану по діючому на дату погашення курсу гривні до долара США, і відсотки по сертифікату, розраховані виходячи з первинної доларової оцінки суми внеску (за 6 місяців вони становитимуть 5% і принесуть прибуток 250 дол.).

У результаті держатель сертифіката отримує суму в гривнях, рівну в перерахунку по поточному курсу 5250 дол. Таким чином, клієнт множить доларову оцінку свого внеску, одночасно істотно економлячи на витратах по конвертації гривень в долари, а потім доларів в гривні і не здійснюючи витрат, пов'язаних з відкриттям валютного рахунку.

Для залучення позичкового капіталу акціонерні банки зможуть випускати власні боргові зобов'язання - облігації.

Випуск облігацій регламентується тими ж нормативними документами, що і випуск акцій.

Реалізація облігацій може відбуватися або на основі їх продажу по договорам з покупцями, або шляхом обміну на раніше випущені облігації і інші цінні папери. При продажу облігацій за договорами з покупцями, кошти, що поступають в їх оплату безготівковим шляхом, переводяться на спеціальний накопичувальний рахунок комерційного банку в НБУ, а готівка здається в НБУ. Таким чином, оплата облігацій виготовляється в порядку, аналогічному оплаті акцій комерційного банку.

При надходженні готівки гривневих коштів в банк робляться наступні проводки:

 • Д-т рах. № 031 "Каса";
 • К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори" по особовому рахунку "Покупці цінних паперів, що емітуються".

При перечисленні еквівалента прийнятої в готівковій формі суми коштів зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок робляться проводки:

 • Д-т накопичувального рахунку "Засоби, що поступають від реалізації цінних паперів", окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161 "Кореспондентський рахунок";
 • К-т рах. № 161 "Кореспондентський рахунок".

При надходженні безготівкових коштів в оплату за облігації здійснюються проводки:

 • Д-т рах. № 161 "Кореспондентський рахунок" по окремому особовому рахунку "Кошти, що поступають від реалізації цінних паперів";
 • К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори" по окремому особовому рахунку "Покупці цінних паперів, що емітуються ".

Вказані кошти, так само як і кошти, що поступають в оплату акцій в період проведення підписки, не підлягають включенню в розрахунок економічних нормативів, що характеризують діяльність банку.

Кількість фактично реалізованих банком облігацій не повинно перевищувати їх кількість, передбачувану до випуску і вказану в реєстраційних документах. У той же час банк може реалізувати меншу кількість цінних паперів, чим було вказано в реєстраційних документах випуску. При цьому, мінімальної оплаченої частки випуску облігацій по відношенню до заявленого спочатку об'єму не встановлюється.

Після реєстрації підсумків випуску облігацій банк-емітент отримує дозвіл перерахувати кошти зі спеціального накопичувального рахунку на загальний кореспондентський рахунок: Д-т рах. № 161 "Кореспондентський рахунок"К-т накопичувального рахунку "Засоби, що поступають від реалізації цінних паперів", окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161 "Кореспондентський рахунок".

Накопичувальний рахунок банку-емітента в НБУ по збору коштів по підписці за облігації закривається.

Розблоковані гривневі кошти прибуткуються на рахунок № 199 Боргові зобов'язання банку-емітента, що Обертаються на ринку:

 • Д-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори";
 • К-т рах. № 199 "Боргові зобов'язання, що Обертаються на ринку" на номінальну
 • вартість реалізованих облігацій.

У випадку, якщо облігації продавалися по ціні нижче номінальної вартості, різниця між номінальною вартістю облігації відноситься в дебет рахунку № 941 "Витрати майбутніх періодів" по окремому особовому рахунку.

Погашення облігаційних позик проводиться по закінченню терміну їх обігу по номінальній вартості і відбивається в балансі банку наступною проводкою:

 • Д-т рах. № 199 Боргові зобов'язання", що "Обертаються на ринку по лицьовому рахунку "Облігації" - на номінальну вартість облігаційної позики;
 • К-т рах. № 161 "Кореспондентський рахунок" - при погашенні позики в безготівковому порядку або з рахунку № 031 "Каса" - при погашенні облігацій готівковими коштами.

Рахунки по обліку грошових коштів кредитуються також на номінальну вартість облігацій, що погашаються.

Якщо облігації при первинному їх розміщенні були реалізовані з дисконтом, тобто по ціні нижче номінальної вартості, з віднесенням різниці на рахунок № 941 "Витрати майбутніх періодів", то списання цієї суми проводиться додатково проводкою:

 • Д-т рах. № 970 "Операційної витрати";
 • К-т рах. № 941 "Витрати майбутніх періодів".

Вказаний порядок застосовується тільки для тих облігацій, термін обігу яких не перевищує одного року. Якщо термін обігу облігацій перевищує один рік і облігація була реалізована при первинному розміщенні з дисконтом, то застосовується інший порядок списання витрат майбутніх періодів по цій облігації.

У цьому випадку частина різниці між номінальною вартістю облігації і ціною її реалізації (дисконту), віднесеною на рахунок № 941 "Витрати майбутніх періодів" в останній робочий день кожного року списується в сумі, що відноситься до звітного року, на рахунок № 970. Ця сума визначається по формулі С = В * д/Д, де С - сума витрат майбутніх періодів, що відносяться до звітного року; В - сума, віднесена на рахунок № 941 "Витрати майбутніх періодів" як різниця між номінальною вартістю облігації і фактичною ціною реалізації (дисконт); д - термін обігу облігації в звітному році Д - загальний термін обігу облігації.

У 1994 р. один з окружних банків, банк "Аваль" в числі перших здійснив випуск в обіг конвертованих цінних облігацій, умови випуску і обігу яких можуть представляти певний інтерес для інших комерційних банків України. Вони полягали в наступному. Конвертована облігація (КО) засвідчувала відносини позики між банком і держателем ДО.

По настанню періоду конвертації ДО підлягали обміну на звичайні (привілейовані) акції шостого випуску номінальною вартістю 100 крб. кожна, в пропорції - одна ДО на одну акцію. Держатель ДО мав право на отримання прибутку по ДО у вигляді відсотків (в розмірі 35% річних).

Випуск ДО виготовлявся в безготівковій формі. Розрахунки здійснювалися шляхом записів на рахунках.

ДО випускався терміном обігу 1 рік. Конвертація ДО в звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску виготовлялася на протязі двох місяців для всіх держателів ДО, зареєстрованих в "Реєстрі держателів ДО" за станом на 31 серпня 1995 р. За рішенням ради банку, конвертація ДО в акції могла бути зроблена раніше встановленого терміну.

ДО не може служити розрахунковим або платіжним засобом за продані товари, надані послуги.

Право вимоги по ДО могло бути передано тільки юридичним (фізичним) особам, зареєстрованим (що проживає) на території України.

Відсотки по ДО нараховувалися за повний розрахунковий період, в якому придбана ДО, незалежно фактичної дати придбання. Відсотки нараховувалися на номінальну вартість ДО один раз в розрахунковий період, тривалість якого становила три місяці, а також при достроковій конвертації.

ДО не могли обертатися на повторному ринку. Новий власник ДО або його представник після реєстрації операції інвестиційним інститутом або біржею зобов'язаний був повідомити банку про свої права на володіння ДО для внесення

відповідних змін в "Реєстр держателів ДО".

При настанні періоду конвертації ДО обмінювалися на звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску. Держателеві ДО виплачувалися нараховані за останній звітний період відсотки, а також не отримані ним відсотки за попередні розрахункові періоди.

Після закінчення терміну конвертації (з 15.09. 95 м. до 15.11. 95 м.) держатель ДО втрачав право на конвертацію ДО звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску, але мав право на отримання номінальної вартості ДО і нарахованих за останній розрахунковий період відсотків, а також не отриманих відсотків за попередні звітні періоди.

ДО забезпечувалися страховим і резервним фондами банку, а також всім його майном.

Банківські облігації в Україні не отримали широкого поширення. Однак в інших країнах облігації банків – найбільш популярний вигляд цінних паперів. Так, в Німеччині, наприклад, банки випускають найбільше число облігацій, значна частина яких забезпечується заставою або державними гарантіями. На основі випуску власних облігацій німецькі банки формують стійкі середньорічні довгострокові ресурси, але щоб дістати право на їх випуск, вони повинні виконати цілий ряд умов.

Листом НБУ від 23.02. 95 м. № 26 "Про операції комерційних банків з векселями і змінах в порядку бухгалтерського обліку банківських операцій з векселями" визначається наступний порядок бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями.

Випуск власних векселів з вказівкою вексельної суми в українських гривнях проти платежу одержувача векселя комерційні банки оформляють наступними проводками:

 • Д-т рах. № 021 "Каса", кореспондентського рахунку банку або розрахункового рахунку клієнта банку - по фактичній ціні продажу;
 • К-т рах. № 196 "Банківські акцепти і власні векселі" - у вексельній сумі.

При продажу векселя по ціні, нижче його номінала, різниця між номіналом векселя і фактичною ціною його реалізації (дисконт) відноситься в дебет рахунку № 941 "Витрати майбутніх періодів" по окремому особовому рахунку, відкритому для даного векселя.

Якщо термін погашення векселя доводиться на наступний рік, то при закінченні звітного року сума дисконту, яка відноситься на рік, що закінчується, списується в дебет балансового рахунку № 970 "Операційні і різні витрати".

При погашенні банком власного векселя з номіналом в гривнях по закінченні терміну обігу робиться проводка на суму його номіналу:

 • Д-т рах. № 196 "Банківські акцепти і власні векселі";
 • К-т рах. № 031 "Каса", кореспондентський рахунок банку або розрахунковий рахунок клієнта банку.

При випуску банком власного векселя до настання терміну платежу по ньому по ціні, відмінній від номінала векселя, робиться проводка:

 • Д-т рах. № 196 "Банківські акцепти і власні векселі" - на суму номіналу;
 • К-т рах. № 031 "Каса", кореспондентського рахунку банку або розрахункового рахунку клієнта банку - на суму фактичної ціни викупу.

Різниця між номіналом векселя і фактичною ціною його викупу відноситься на рахунок № 960 "Операційна і різні прибутки" по статті "Інші прибутки" або на рахунок № 970 "Операційна і різної витрати" по статті "Іншої витрати".

Якщо вексель викуплений до настання терміну погашення з метою подальшого його продажу, він приходується по номіналу на позабалансовий рахунок № 9978 "Викуплені до терміну погашення власні цінні папери". Номінал повторно реалізованих векселів списується у витрату позабалансового рахунку № 9978 "Викуплені до терміну погашення власні цінні папери".

Якщо вексель викуплений до настання терміну платежу з метою його погашення, вексельна сума цього векселя списується з рахунку № 196 "Банківські акцепти і власні векселі", вексель знімається з обліку.

Нараховані і виплачені відсотки за власними векселями з номіналом як в гривнях, так і у іноземній валюті відносяться на собівартість послуг, що надаються банками (балансовий рахунок № 970).

Купівля (облік, дисконтування) банками векселів інших осіб оформляється наступними бухгалтерськими проводками:

При купівлі векселя з номіналом в гривнях:

 • Д-т рах. № 195 "Враховані банком векселі" - на вексельну суму К-т рах. № 031 "Каса", кореспондентський рахунок банку або розрахунковий рахунок продавця - клієнта банку - на фактичну ціну векселя.
 • К-т рах. № 947 "Прибутки майбутніх періодів по цінних паперах" - на суму дисконту.

Одночасно номінал придбаного векселя записується в прихід позабалансового рахунку № 9974 "Придбані цінні папери з номіналом в гривнях". При купівлі векселя з номіналом у іноземній валюті:

 • Д-т рах. № 085 по особовому рахунку "Враховані банком векселі в іноземній валюті" - на вексельну суму;
 • К-т рах. № 072 "Рахунки у іноземних банків";
 • № 070 "Поточні рахунки у іноземній валюті";
 • № 060 " Готівкова іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті";
 • № 080 "Рахунки у банків - резидентів РФ у іноземній валюті" - на фактичну ціну векселя.

К-т рах. № 076 "Розрахунки по інших іноземних операціях" по особовому рахунку "Дисконт, по врахованим банком векселям з номіналом у іноземній валюті" (пасивний) - на суму дисконту.

Одночасно номінал придбаного банком векселя з вказівкою вексельної суми у іноземній валюті приходується на позабалансовий рахунок № 977 "Придбані цінні папери з номіналом у іноземній валюті".

При надходженні від платника коштів в погашенні врахованого банком векселі робляться наступні проводки на вексельну суму:

При погашенні векселя з номіналом в украінських гривнях:

 • Д-т рах. № 031 "Каса", кореспондентський рахунок або розрахунковий рахунок платника – клієнта;
 • К-т рах. № 195 "Враховані банком векселі".

Одночасно номінал погашеного векселя списується у витрату позабалансового рахунку № 9974 "Придбані цінні папери з номіналом в гривнях.

При погашенні векселя з номіналом у валюті:

 • Д-т рах. № 072 "Рахунки у іноземних банків";
 • № 070 "Поточні рахунки у іноземній валюті";
 • № 060 "Готівкова іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті";
 • № 080 "Рахунки у банків - резидентів України у іноземній валюті".

Одночасно номінал погашеного векселя списується у витрату позабалансового рахунку № 9977 "Придбані цінні папери з номіналом в іноземній валюті". Одночасно відбувається зарахування суми дисконту, отриманого по придбаному векселю з номіналом в гривнях, наступного проводкою:

 • Д-т рах. № 947 "Прибутки майбутніх періодів по цінних паперах";
 • К-т рах. № 960 "Операційні і різні прибутки".

Дисконт у іноземній валюті списується наступною проводкою:

 • Д-т рах. № 076 "Витрати по інших іноземних операціях" по особовому рахунку "Дисконт по врахованих векселях з номіналом у іноземній валюті" (пасивний);
 • К-т рах. № 960 "Операційна і різні прибутки".

У разі не погашення в термін векселя, що знаходиться в портфелі банку, основним боржником векселя повинен бути пред'явлений протест у встановленому порядку.

Однак незалежно від здійснення протесту номінал не погашеного векселя відноситься на рахунок № 197 "Враховані банком векселі, не оплачені в строк" або на рахунок № 086 "Враховані банком векселі з номіналом в іноземній валюті, не оплачені в строк". При цьому робляться проводки на вексельну суму, наприклад:

 • Д-т рах. № 197 "Враховані банком векселі, не оплачені в термін";
 • К-т рах. № 195 "Враховані банком векселі" (для векселів з номіналом в гривнях).

При здійсненні проспектів векселів в органах нотаріату комерційний банк відносить суму витрат по здійсненню протесту в дебет рахунку № 970 "Операційні і різні витрати" по статті "іншої витрати" в кореспонденції з рахунками по обліку грошових коштів.

У аналітичному обліку до балансового рахунку № 197 ведуться окремі особові рахунки по векселях, не оплачені в необхідний термін. Пені і штрафи по векселю нараховуються в порядку, передбаченому ст. № 48, 49 "Одноманітні Закони про перевідний і простий вексель".

На завершення хотілося б відмітити, що питання бухгалтерського обліку векселів комерційними банками продовжують залишатися актуальними.

Національний банк постійно проводить роботу по підготовці і здійсненню переоблікових операцій.


16.05.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!