Osvita.ua Вища освіта Реферати Бухгалтерський облік Відомості про нараховані та виплачені доходи (ф. N 8ДР). Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Відомості про нараховані та виплачені доходи (ф. N 8ДР). Реферат

У рефераті подано відомості про порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомостей про нараховані та виплачені доходи (ф. N 8ДР)

Форма № 8 ДР – це відомість про суми виплачених доходів і утриманих сум прибуткового податку за квартал.

Вона заповнюється згідно з Порядком заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності відомостей форми № 8 ДР.

Відповідно до пункту 1.2 зазначеного Порядку до податкових органів її подають:

 • підприємства, установи, організації всіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи,
 • фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які виплачують доходи фізичним особам.

Також дія цього пункту поширюється і на фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, фіксованого податку.

Зазначені особи до довідки ф. № 8 ДР заносять інформацію про всіх фізичних осіб, які перебували з ними в трудових відносинах, незалежно від того, отримували громадяни доход у звітному періоді чи ні, та засновників (громадян) господарських товариств, яким провадилися виплати у звітному періоді. Тобто необхідно подавати дані про всіх працівників по штату, за сумісництвом, а також працюючих за договорами цивільно-правового характеру.

Також подаються дані про фізичних осіб – засновників, якщо їм виплачувалися доходи у звітному періоді, фізичних осіб, яким виплачувалася плата за оренду, поставку товарів, робіт, послуг, продаж акцій, різні види благодійності, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат.

З 16.06. 2003 року з'явилася нова графа, що має назву "Сума нарахованого доходу (грн. коп.)". Графу 4 "Сума утриманого прибуткового податку (грн. коп.)" розділено на дві графи: 4 "нарахованого (грн. коп.)" та 4а "перерахованого (грн. коп.)". З метою збереження звичної нумерації граф нові графи мають нумерацію 3а ("Сума нарахованого доходу") та 4а ("Сума утриманого прибуткового податку нарахованого").

Тепер у відомостях ф. №8ДР зазначатимуться дані про всі нараховані та виплачені фізичним особам доходи. Згідно з п. 2.1 Порядку, відомості подаються юридичними особами та фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від того, чи одержували громадяни у звітному періоді доходи, а саме про всіх фізичних осіб, які:

 • перебували з ними у трудових відносинах незалежно від того, чи одержували громадяни дохід у звітному періоді;
 • перебували з ними в цивільно-правових відносинах;
 • отримували від них виплати у звітному періоді.

Нагадаємо, що раніше ф. №8ДР подавалася про всіх фізичних осіб, які перебували з суб'єктами підприємницької діяльності у трудових відносинах, та засновників (громадян) господарських товариств, яким проводилися виплати у звітному періоді.

Про подання довідки про осіб, яким виплачувалися доходи на підставі договорів цивільно-правового характеру (підприємці, підрядчики тощо), у Порядку прямо не вказувалося, хоча опосередковано про це йшлося у пп. 2.6. 5, що давало привід працівникам податкових органів вимагати подання ф. №8ДР і щодо таких осіб, зокрема підприємців. Тепер у новій редакції п. 2.1 Порядку на це прямо вказано. Зауважимо, що покупці товарів (робіт, послуг) теж вважаються особами, які перебувають з СПД у цивільно-правових відносинах.

Проте це не означає, що на кожного з них треба подавати відомості. Зважаючи на назву останніх — "... про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів...", відомості ф. №8ДР потрібно подавати лише щодо осіб, яким передбачається нарахування і виплата доходу (у грошовій чи натуральній формі).

Відомості ф. №8ДР також подаються на осіб, які хоча не перебувають з СПД ані у трудових, ані у цивільно-правових відносинах, однак одержують певні доходи у грошовій чи натуральній формі (компенсаційні виплати, вихідна допомога звільненим працівникам, дивіденди засновникам тощо),

У графі За відображається дохід за звітний квартал, нарахований фізичній особі. Нарахований прибутковий податок на суму доходу, вказану у графі 3а, зазначається у графі 4а. Як бачимо, у такому разі відомості повністю замінюють інформацію, що вказувалася раніше у довідці за ф. №2.

Змінами, внесеними Наказом №164, розширено Довідник ознак доходів у додатку до Порядку новою ознакою доходу: "13" — "Факт розрахунку (виплати доходів) з фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності без утримання податку". У такому випадку йдеться про доходи, виплачувані фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності, які сплачують авансові платежі прибуткового податку, є платниками фіксованого податку або ж перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Якщо підприємець надасть квитанцію про сплату авансових внесків з прибуткового податку, або патент про сплату фіксованого податку (якщо він перебуває на загальній системі оподаткування), або свідоцтво про сплату єдиного податку (якщо це підприємець-спрощенець), то щодо таких осіб прибутковий податок у джерела виплати не утримується. Якщо ж підприємець таких документів не подає, то у джерела виплати прибутковий податок утримується за ставкою 20%, у відомості ф. №8ДР у графі 5 вказується ознака доходу "05" (дохід, отриманий через комісійну торгівлю).

Вартим уваги є доповнення пп. 2.6. 12 Порядку новим абзацом, відповідно до якого "у разі регулярнішої виплати заробітної плати (без затримки) заробітна плата, що виплачується у встановлені строки в наступному місяці, повинна бути відображена у відомостях за той період, у який входить попередній місяць, у якому заробітну плату було нараховано". У пп. 2.6. 12 Порядку щодо заповнення Відомостей ф. №8ДР у разі регулярної виплати зарплати наведено приклад, в якому зазначено, що "до відомостей за І квартал включається заробітна плата за січень (нарахована у січні та виплачена у лютому), за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні".

Отже, якщо на підприємстві зарплата виплачується у встановлені строки (регулярно), то незважаючи на те, що (аналізуючи приклад) нарахована в березні зарплата виплачується лише у квітні, про неї вказуватиметься у графі 3 "Сума виплаченого доходу (грн. коп.)" Відомостей ф. №8ДР за І квартал.

Якщо ж зарплата виплачується нерегулярно, частинами за попередні періоди, у графі 3 треба вказати нараховану частину доходу за фактом виплати і утримання прибуткового податку.

У графі 2 "Ідентифікаційний номер" відображається десяти розрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація у відомості.

У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається будь-який доход (за звітний квартал) без вирахування прибуткового податку, пенсійного збору та внесків до Фонду страхування з тимчасової непрацездатності і Фонду страхування на випадок безробіття. При цьому немає значення, в якому періоді був нарахований доход, але якщо виплата такого доходу здійснюється у звітному періоді, то суми такого нарахованого доходу відображаються у довідці ф. № 8 ДР за звітний квартал.

Також якщо заробітна плата виплачується нерегулярно, частинами за попередні періоди, то у графі 3 потрібно вказувати нараховану частину доходу за фактом виплати та утримання прибуткового податку. Якщо працівники не отримували протягом звітного періоду ніяких доходів, то їх дані обов’язково включаються до довідки ф. № 8 ДР із зазначенням у графі 3 суми виплаченого доходу "0".

У графі 4 "Сума утриманого прибуткового податку" відображається фактично утримана сума прибуткового податку у звітному періоді.

У графі 5 "Ознака доходу" відображається ознака доходу згідно з переліком ознак:

 • 01 – доход за основним місцем роботи;
 • 02 - доход за неосновним місцем роботи;
 • 03 – матеріальна допомога;
 • 04 – дивіденди;
 • 05 – доход, отриманий через комісійну торгівлю;
 • 06 – доход за договором оренди майна;
 • 07 – інші види доходів;
 • 08 - суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків, а також у зв’язку із втратою годувальника;
 • 09 – суми, перераховані на пенсійні рахунки громадян.

За ознаками доходів, з яких відповідно до чинного законодавства прибутковий податок не утримується або не утримується у джерела виплати, у графі 4 довідки проставляється цифра "0".

Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів у неї було.

У графі 6 "Дата прийняття на роботу" відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу. Наприклад, якщо трудовий договір з працівником укладено 23 жовтня 2001 року, то у графі 6 необхідно вказати 23.10. 2001. Ця графа заповнюється тільки на тих осіб, які приймались на роботу у звітному кварталі.

У графі 7 "Дата звільнення з роботи" відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) звільнення фізичної особи з роботи. Графа 7 заповнюється тільки на тих осіб, які були звільнені у звітному періоді за основним місцем роботи або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.

Для фізичних осіб, які не змінювали місце роботи в звітному періоді, графи 6 і 7 не заповнюються.

У графі 8 "Ознака пільги щодо прибуткового податку" відображають ознаку пільги згідно з довідником ознак пільг щодо прибуткового податку. Такий запис роблять тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо прибуткового податку у звітному періоді з чинним законодавством, за винятком пільги у розмірі неоподатковуваного мінімуму за місцем їхньої основної роботи. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8 не заповнюється.

У разі відсутності у працюючих доходів у звітному періоді обов’язково заповнюється відомість із внесенням порядкових номерів до графи 1, десяти розрядних ідентифікаційних номерів працюючих – до графи 2, нулів – до граф 3, 4 та 8 і ознаки доходів – до графи 5.

В останньому рядку ф. № 8 ДР вказуються загальні суми: виплаченого доходу по графі 3 та утриманого прибуткового податку – по графі 4. У кінці довідки проставляється кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у довідці.

Також необхідно вказувати ідентифікаційні номери директора підприємства і головного бухгалтера та їх прізвища.

Відомість ф. № 8 ДР обов’язково підписується керівником та головним бухгалтером і завіряється печаткою. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності довідку ф. № 8 ДР завіряють підписом.

Відомість ф. № 8 ДР подається до органів державної податкової служби щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Список використаних джерел

1. Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності відомостей форми № 8 ДР. Затверджений наказом ДПАУ від 03.04. 2003р.


18.03.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!