Osvita.ua Вища освіта Реферати Бухгалтерський облік Звітна форма Ф№4 "Звіт про власний капітал": визнання змін показників власного капіталу. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Звітна форма Ф№4 "Звіт про власний капітал": визнання змін показників власного капіталу. Реферат

У рефераті подано відомості про визнання змін показників власного капіталу у звітній формі Ф№4 "Звіт про власний капітал"

Власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань (п. 4 Положення бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Відомо, що для визначення частки власного капіталу в активах підприємства необхідно скористатися такою формулою:

Капітал = Активи – Зобов’язання.

Зміст і форма цього звіту-ф. №4 "Звіт про власний капітал" – визначені Положенням бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал".

У даній формі необхідно представити не лише структуру власного капіталу, але і постатейну деталізацію всіх факторів, що вплинули на його величину протягом звітного періоду.

Нижче в табличній формі зазначені причини, що призводять до зміни розміру власного капіталу, їх вплив на різні види власного капіталу збільшення (+) або зменшення (-) і взаємозв’язок показників ф. №4 "Звіт про власний капітал" з показниками інших форм фінансової звітності –ф. №1 "Баланс" і ф. №2 "Звіт про фінансові результати".

Статутний капітал (графа 3 ф. №4; рядок 300 ф. №1 "Баланс")

- формування розміру с статутного капіталу; (+)

- випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+)

- збільшення номінальної вартості акцій; (+)

- збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

- реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

- зменшення номінальної вартості акцій; (-)

- анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, викуплених в акціонерів; (-)

- повернення частки статутного капіталу при виході учасників – на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (-)

 

Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф. №1 "Баланс")

- реєстрація пайових внесків; (+)

- повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. №1 "Баланс")

- емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)

- анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. №4; рядок 330 ф. №1 "Баланс")

- дооцінка необоротних активів; (+)

- безплатно одержані необоротні активи; (+)

- уцінка необоротних активів; (-)

- нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (-)

Резервний капітал (графа 7 ф. №4; рядок 340 ф. №1 "Баланс")

- спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

- виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

- покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. №4)

- чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф. №1 "Баланс" або рядок 220 ф. №2 "Звіт про фінансові результати"); (+)

- виплата дивідендів; (-)

- чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф. №1 "Баланс" або рядок 225 ф. №2 "Звіт про фінансові результати"); (-)

- відрахування до резервного капіталу; (-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

- зміна облікової політики (рядок 020 ф. №4 "Звіт про власний капітал"); (+) або (-)

- виправлення помилок (рядок 030 ф. №4 "Звіт про власний капітал"); (+) або (-)

- інші зміни (рядок 040 ф. №4 "Звіт про власний капітал"); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф. №4; рядок 360 ф. №1 "Баланс")

- заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)

- погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)

- заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф. №4; рядок 370 ф. №1 "Баланс")

- фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

- вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)

- реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) – на суму фактичної собівартості; (-)

- анулювання викуплених акцій – на суму фактичної собівартості; (-)

 

Загальна суму власного капіталу підприємства визначається таким чином:

Капітал = ряд. 380 ф. №1 "Баланс" або (ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330 + ряд. 340 +/- ряд. 350 – ряд. 360 – ряд. 370) ф. №1" Баланс".

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №399\3692.


18.03.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!