Osvita.ua Вища освіта Реферати Бухгалтерський облік Контроль: організаційні форми. Реферат
Загрузка...

Контроль: організаційні форми. Реферат

Організаційні форми контролю визначаються його суб'єктами. За суб'єктами контроль поділяється на: державний, незалежний та контроль власника

Державний контроль здійснюють органи державної влади та управління, а саме Фонд державного майна України, Міністерства фінансів, економіки, статистики, Національний банк України. Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює політику у сфері приватизації державного майна. Вінт розробляє проекти державних програм приватизації, організовує контроль їх виконання.

Міністерство фінансів здійснює контроль за виконаннями підприємствами та організаціями залежно від форм власності зобов'язань перед бюджетом по внесках платежів, за економічним і правильним витрачанням бюджетних коштів, а також до додержання фінансової дисципліни підприємств і організацій, що перебувають на державному бюджеті. Свої функції Міністерство фінансів здійснює через Державну контрольно-ревізійну службу і Головну Державну податкову інспекцію.

Міністерство економіки контролює виконання планів економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей народного господарства, вживає заходи щодо запобігання відхилень від визначених за планом показників.

Національний банк України - забезпечує контроль за використанням кредитів за цільовим призначенням, додержанням підприємствами касової дисципліни та правильних розрахунків, за наявністю грошей в обігу, здійснює емісію (випуск) грошей та регулює грошові відносини в державі. Крім того перевіряє діяльність комерційних банків.

Міністерство статистики - контролює за даними звітності збалансованість товарного ринку та реалізацію економічних та соціальних програм розвитку держави в цілому та її регіонів зокрема, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями а також підпорядкованих їм підприємствами, нормативно-правової бази і забезпечення достовірності звітності. Крім цього в межах своєї компетенції державний контроль здійснюють також спеціалізовані органи контролю, а саме: Антимонопольний комітет, Державний комітет у справах захисту прав споживачів, державна інспекція України по контролю за цінами, державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.

Окремо виділяють таку організаційну форму контролю як муніципальний, який здійснюється радами народних депутатів та їх комісіями. До компетенції виконавчих комітетів місцевих рад народних депутатів віднесено контроль за станом обліку і звітності на підприємствах і установах які є комунальною власністю за додержанням зобов'язань підприємств щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування

Згідно закону України "Про підприємства в Україні" основна відповідальність за організацію фінансово-господарського контролю на кожному підприємстві покладена на його власника, який несе певну відповідальність за ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Контроль власника поділяється на:

  • Відомчий або внутрішньосистемний.
  • Внутрішньогосподарський.
     

Відомчий контроль за діяльністю підприємства здійснюється вищими органами управління (міністерствами, відомствами, концернами, асоціаціями і т. п.) шляхом проведення комплексних ревізій або контрольних перевірок. Об'єктом внутрішнього-господарського контролю є економічна та господарська діяльність структурних підрозділів підприємства.

Проведення внутрішньогосподарського контролю відповідно до чинного законодавства покладена на керівника підприємства. В умовах ринкової економіки зменшується одиниці зовнішніх (по відношенню до підприємства) суб'єктів контролю у зв'язку з чим підвищується роль внутрішньогосподарського контролю, що здійснюється власником підприємства.

Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізії оформляють актом, який підписують керівник і головний бухгалтер підприємства діяльність якого підлягає контролю.

Акт ревізії - це службовий документ, який стверджує факт проведення ревізії діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, складений службовими особами, а також відображає результати ревізії щодо наслідків проведення окремих господарських операцій чи діяльності підприємства в цілому, виявленні недоліків в господарюванні та додержанні нормативно-правових актів.

Акт комплексної ревізії виробничої і фінансової діяльності підприємства складає ревізійна комісія, призначена органом контролю. акт комплексної ревізії є юридичним доказом недоліків, порушень законодавчих актів, внаслідок чого завдано власнику збитків виявлених в процесі ревізії. Обов'язково вказують документи, перевірені суцільно і вибірково, щоб у разі потреби можна було встановити, чи була конкретна господарська операція об'єктом перевірки ревізора і які висновки зробила ревізія.

Акт комплексної ревізії складається із вступної частини, а також додатків.

Вступна частина включає дату і місце розташування підприємства, яке ревізують, склад ревізійної бригади, ревізійний період, підстави для проведення перевірки, час проведення її та ін., дані про повноту перевірки окремих операцій, коштів, періодів перевірки тощо.

Основну частину акта комплексної ревізії складають за розділами відповідно до програми, затвердженої керівником організації, яка призначила ревізію. Розділи акта містять систематизований виклад недоліків за економічною однорідністю об'єктів. Відомчими інструкціями до ревізії передбачено розділи акта та їх зміст, їх об'єднують у три групи:

  • розділи ревізії виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, їх собівартості і рентабельності;
  • розділи, де викладають результати ревізії використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів;
  • розділи ревізії інвестицій, фондів, резервів, розрахунків, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Проміжні акти складають у процесі діяльності МВО, тобто тоді, коли необхідно зафіксувати результати контрольно-ревізійної процедури у момент її виконання. Підписують ці акти члени ревізійних бригади і МВО або ін. Посадові особи. Зміст проміжних актів не повторюють в основному акті комплексної ревізії. Проміжні акти і пояснювальні записки МВО додають до основного акта комплексної ревізії разом з іншими систематизованими і згрупованими матеріалами.

На основі зібраних фактів ревізор узагальнює виявлені недоліки в акті, посилаючись на складені ним документи. Додатки до акта нумерують у хронологічному порядку і підписують ревізори та особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства.

Складаючи акт комплексної ревізії, не треба застосовувати терміни, які містять юридичну кваліфікацію діяльності окремих осіб, як "зловживання", "халатність", "крадіжка", "привласнення коштів" тощо. Оцінюючи господарські операції або діяльність службових осіб. Слід обмежуватися економічною термінологією "нестача", "лишок", "матеріальний збиток".

Необхідно конкретно вказувати, які нормативно-правові акти, інструкції, положення порушуються на підприємстві, у чому це виявляється, хто і якою мірою відповідальний за заподіяні збитки, необхідно вказувати конкретну особу, вид відповідальності і суму збитку.


15.03.2011

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!