Короткострокові зобов'язання та облік рахунків. Реферат

Суть та склад короткострокових зобов'язань, їх оцінка і порядок відображення в балансі. Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками) за відсутності та наявності ПДВ. Облік повернення товарів та купівельних знижок при розрахунках з постачальниками (англо-американська система)

Суть та склад короткострокових зобов'язань, їх оцінка і порядок відображення в балансі

Зобов’язання - це заборгованість підприємства іншим підприємствам, організаціям та особам, яка виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод.

Заборгованість передбачає сплату в майбутньому грошима, товарами або іншими послугами. Заборгованість зветься ще пасивами підприємства (кредиторська заборгованість). Це залучені засоби, які формують частину активів.

Короткострокові зобов’язання (або кредиторська заборгованість) включає в себе борги, які мають бути погашені впродовж року або одного господарського циклу незалежно від його тривалості.

Кредиторська заборгованість (зобов’язання) оцінюються сумою грошей, необхідних для сплати боргу, або вартістю товарів і послуг, які необхідно надати для погашення боргу.

Для більшості зобов’язань сума боргу відома, крім тих випадків, коли вона має бути розрахована (наприклад, зобов’язання щодо гарантійного обслуговування запасними частинами).

Залежно від порядку визначення сум заборгованості всі зобов’язання поділяються на:

 • Фактичні зобов’язання включають у себе заборгованість по рахунках постачальників, виданих векселях, дивідендах до сплати, податку з продажу, акцизних зборах, нарахованій зарплаті, по одержаних авансах, по поточній частині довгострокових зобов’язань. Характерною рисою фактичних зобов’язань є знання фактичної суми заборгованості. Фактичні зобов’язання виникають на основі, договору, контракту або законодавства.
 • Оціночні - це такі зобов’язання, точна сума яких не може бути визначена до настання певної дати. До них належать: заборгованість по податку на прибутки, на майно, гарантійні зобов’язання, заборгованість по оплаті відпусток. Сюди можуть бути віднесені так звані умовні зобов’язання (наприклад, зобов’язання по судовому позиву до фірми) тощо.

Якщо умовні зобов’язання обґрунтовані (доведено їх можливість), а також обґрунтована (оцінена) їх сума, то вони повинні відображатися в обліку. Коли ж обґрунтована тільки їх можливість, але сума не відома, про них зазначають тільки в "Пояснювальній записці до фінансового звіту".

     

Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками) за відсутності та наявності ПДВ

Заборгованість постачальникам виникає при купівлі в них складських запасів (товарів, матеріалів) та інших матеріальних цінностей (основних засобів, нематеріальних активів тощо). Сума заборгованості визначається на основі рахунків постачальників.

Придбання складських запасів (товарів, матеріалів) відображається на рахунку витрат "Витрати на купівлю" (за видами складських запасів):

Рахунок - фактура постачальника:

 • Дт "Витрати на купівлю",
 • Кт "Рахунки до сплати" (або "Розрахунки з постачальниками").

Цей метод називається "Метод періодичного обліку матеріалів" (періодичної інвентаризації). За методом безперервного обліку запасів (безперервної інвентаризації) ця операція відображається наступною проводкою:

 • Дт "Складські запаси",
 • Кт "Рахунки до сплати".

Підприємство реалізувало продукцію (з ПДВ):

 • Дт "Рахунки до одержання",
 • Кт "Доходи від реалізації",
 • Кт "Розрахунки з бюджетом (ПДВ)".

Підприємство придбало матеріальні запаси (з ПДВ):

 • Дт "Витрати на купівлю",
 • Дт "Розрахунки з бюджетом (ПДВ)",
 • Кт "Рахунки до сплати".

Облік повернення товарів та купівельних знижок при розрахунках з постачальниками (англо-американська система)

Куплені матеріали (складські запаси) можуть бути повернені (частково або повністю). Можливий також варіант, коли матеріали не відповідної якості і покупець вимагає знижки в ціні. За наявності вказаних обставин покупець виписує на адресу постачальника Повідомлення (Дебет меморандум).

Для обліку повернення товарів і такого роду знижки в ціні передбачений (в США) рахунок "Повернення покупок та знижки".

Він є регулюючим рахунком (контрактивним, пасивним) до рахунку "Витрати на купівлю". На суми повернутих товарів або знижок зменшується заборгованість постачальникові:

 • Дт "Рахунки до сплати;
 • Кт "Повернення покупок та знижки".

Покупець може одержати від постачальника купівельну розрахункову знижку за прискорення оплати (дострокову оплату).

В США ця умова вказується безпосередньо в рахунку постачальника. Якщо покупець дотримав угоди, то він одержує знижку суми боргу (платить менше), а якщо не дотримав – платить усю суму боргу.

Купівельна знижка розраховується на підставі фактурної вартості товарів (за мінусом повернутих товарів і знижок на ціну, якщо вони мали місце). Відображення оплати рахунку постачальника:

 • Дт "Рахунки до сплати";
 • Кт "Купівельна знижка";
 • Кт "Грошові кошти".

За американською системою обліку купівельна знижка зменшує вартість куплених товарів. Таким чином, рахунок "Купівельна знижка" є контрактивним рахунком (сам він є пасивним) до рахунку "Витрати на купівлю".


06.03.2011