Планові накопичення та накладні витрати. Реферат

Здійснення будівництва вимагає необхідної підготовки кваліфікованого інженерно-технічного керівництва і спостереження, науково обґрунтованого планування, точного і своєчасного обліку і виконання ряду функцій керування і посібники будівництвом. Витрати на ці мети, необхідні для створення загальних умов виробництва, його обслуговування, організації і керування, називаються "накладними витратами"

На відміну від прямих витрат накладні витрати не зв'язані з виконанням окремих конструктивних чи елементів частин будинків і споруджень і окремих будівельних об'єктів, а відносяться до всього комплексу робіт, виконуваних будівельно-монтажною організацією.

Накладні витрати є одним зі значних елементів витрат і складають у середньому з кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 12—14%.

Норми накладних витрат, що діють у будівництві (уведені з 1 січня 1969 р.), встановлені окремо для будівельних і для монтажних і спеціальних робіт. Вони виражені у відсотках від прямих чи витрат від основної заробітної плати робітників.

Норми накладних витрат на будівельні роботи. Визначені у відсотках до кошторисної вартості прямих витрат (матеріали, основна заробітна плата робітників, експлуатація машин).

Наприклад, середні норми накладних витрат (у відсотках до кошторисних прямих витрат) установлені для:

  • Міністерства будівництва - 16,8.
  • Міністерства транспортного будівництва - 17,1.
  • Міністерства енергетики й електрифікації - 15,2.

Для інших підрозділів граничні норми накладних витрат на будівельні роботи, що застосовуються при визначенні їхньої кошторисної вартості. При цьому на будівництво великопанельних житлових будинків і будинків і споруджень з об'ємних блоків норми накладних витрат встановлюються в знижених розмірах (на 20% нижче граничних норм на будівельні роботи). Порозумівається це високою продуктивністю праці і скороченням тривалості будівництва при повнозбірному домобудівництві.

Як приклад приводиться виписка з граничних норм накладних витрат на будівельні роботи і на роботи з великопанельного житлового будівництва, обов'язкових для застосування при розробці кошторисної документації по будівництвах усіх замовників.

Норми накладних витрат на будівельні роботи встановлюються для виконавців робіт — будівельних організацій, і ці норми обов'язкові для застосування при складанні кошторисів на будівельні роботи.

Норми накладних витрат на монтажні і спеціальні будівельні роботи. Норми на монтажні роботи встановлені у відсотках до основної заробітної плати. Для цих робіт такий показник більш характерний, тому що вартість монтажних матеріалів різко коливається в залежності від їхнього виду і характеру (рід металу, наприклад у трубах, конструкціях і т. п., тип і марка кабелю і т. п.). Коливання вартості монтажних матеріалів (яка є основною складовою частиною прямих витрат) при тих самих видах робіт робить прямі витрати малоприймальною базою для числення розмірів накладних витрат для цих робіт.

Норми на спеціальні будівельні роботи встановлені до вартості прямих витрат.

Норми на монтажні і спеціальні будівельні роботи встановлені граничними для усіх виконавців цих робіт, тобто незалежно від приналежності будівельно-монтажної організації до того чи іншого чи міністерства відомству; це є особливістю зазначених норм. Значення цих норм приведені в табл. 1.

Таблиця 1.

Найменування робіт

Норма накладних витрат.

 

Монтажні роботи

Монтаж устаткування

Прокладка і монтаж міжміських ліній зв'язку

Прокладка і монтаж міських і сільських мереж зв'язку, а також пристроїв сигналізації, блокування л зв'язку на залізницях

Монтаж устаткування радіо об’єктів

Електромонтажні роботи

Спеціальні будівельні роботи

Монтаж металоконструкцій

Гірнокапітальні підземні роботи

Буровзривні роботи

Внутрішні санітарно-технічні роботи

% до кошторисної основний

заробітній платі

робітників

70

144

91

98

75

% до кошторисної вартості прямих витрат

8,3

26,8

22,7

14,9

 

Норми на перераховані роботи, здійснювані, як правило, спеціалізованими організаціями, що діють на великих територіях, не зажадали територіальної і галузевої диференціації.

При використанні цих норм необхідно враховувати деякі особливості. Наприклад, при виконанні внутрішніх санітарно-технічних робіт на ряді об'єктів у сільській місцевості для покриття додаткових витрат по цій статті, що виникають через розкиданість робіт, робиться надбавка до граничної норми накладних витрат шляхом застосування підвищувального поправочного коефіцієнта 1,1. При виконанні господарським способом підземних гірнокапітальних робіт на діючих обріях норма накладних витрат, установлена для цих робіт, за рахунок використання при будівництві ряду пристроїв, пристосувань і т. п. основної промислової діяльності шахт, трохи скорочується і застосовується з понижуючим коефіцієнтом 0,7.

Для будівництв, розташованих у перерахованих районах, можуть установлюватися підвищені норми накладних витрат на будівельні, внутрішні санітарно-технічні і підземні гірнокапітальні роботи, роботи з монтажу металоконструкцій, буровзривальні роботи, а також на роботи з будівництва великопанельних будинків.

Розміри підвищених норм накладних витрат затверджуються міністерствами (відомствами) - замовниками разом з міністерствами-підрядчиками за узгодженням зі Будбанком чи Держбанком на підставі звітних даних за минулі періоди відповідних будівельно-монтажних організацій. Підвищені норми накладних витрат затверджуються, як правило, для підрядних організацій — виконавців робіт у відсотках до кошторисної вартості прямих витрат.

Норми накладних витрат на монтажні роботи, обчислювальні від основної заробітної плати робітників, для віддалених будівництв застосовуються у встановлених розмірах без їхнього перегляду. Це порозумівається більш високим рівнем заробітної плати у віддалених районах, ніж з освоєних районах, і тому додаткові витрати монтажних організацій покриваються за рахунок росту бази, від якої обчислюються накладні витрати.

Склад накладних витрат. Укладачі кошторисної документації повинні знати склад витрат, включених у норми накладних витрат. Це необхідно, тому що деякі витрати, на приклад по зведенню ряду тимчасових будинків і споруджень, пристрою лісів і огороджень і ін., частково враховані в складі витрат, включених у норми, а певною мірою підлягають окремому обліку при складанні кошторисів і кошторисних розрахунків.

Особлива увага складу норм накладних витрат варто приділяти при визначенні витрат, що супроводжують будівництву, що враховуються в главі 9 "Інші роботи і витрати зведеного кошторису" (глава 8 по житло-цивільному будівництву), а також у главі 8 "Тимчасові будинки і спорудження".


26.02.2011