Об’єкти бухгалтерського обліку: аптека. Реферат

Аптека, як об’єкт приватизації. Проблеми приватизації аптеки. Основні форми обліку в аптеці

Право громадян на охорону здоров’я в нашій країні закріплено Конституцією України. Це право забезпечується кваліфікованою медичною допомогою, яку надають заклади охорони здоров’я.

В даний час відбуваються перетворення в аптечній службі, яка відіграю важливу роль в загальному комплексі лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Прискорення науково-технічного прогресу в сфері надання лікарської допомоги населенню передбачає оновлення матеріально-технічної бази аптечних закладів. Відомо, що виробництво ліків в аптечних умовах здійснюється в основному ручним способом або з допомогою засобів малої механізації, в зв’язку з цим робота фармацевтів малопродуктивна і нерентабельна.

Технічне оснащення аптек відстає від сучасного рівня ще і тому, що інформація про наявність тих, чи інших прикладів, апаратів і інших засобів механізації є недостатньою.

В даний час дуже багато аптек приватизовується. Об’єктами приватизації у цьому напрямку можуть бути:

  • безпосередньо аптека як цілий господарський комплекс;
  • майно аптеки (обладнання, медикаменти і ін.) без приміщення;
  • приміщення аптеки.

В перших двох випадках, згідно класифікації діючої Державної програми приватизації, об’єкти відносяться до групи Ж, в останньому до групи А.

Положення про порядок приватизації об’єктів групи Ж зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09. 98 р.

Ініціатива про приватизацію аптечного підприємства може виходити і від потенційного покупця. Для цього потрібно подати в регіональне відділення ФГІУ по області, на території якої розміщена аптека, що знаходиться в державній власності, заяву про включення її в перелік об’єктів, що підлягають приватизації.

     

Щоб ініціювати приватизацію об'єкта права комунальної власності, заяву потрібно подавати органу приватизації, якому надані відповідні повноваження. У різних регіонах України це можуть бути органи приватизації, створені відповідними місцевими радами, регіональні чи відділення представництва ФГІУ.

Для включення об'єкта групи Ж в перелік об'єктів, що підлягають приватизації, буде потрібна згода органа, до сфери керування якого належить аптечна установа (тобто профільного міністерства чи відомства).

Не можна гарантувати, що відповідь органа, що керує майном аптеки, буде позитивна. Найчастіше керівництво великих підприємств намагається зберегти контроль над усіма своїми структурними підрозділами й активно переконують у доцільності цього профільні міністерства.

Іноді потенційному покупцю аптеки намагаються перешкодити під тим приводом, що аптека перебуває на балансі підприємства, не підлягає приватизації. Це властиво для підприємств, на балансі яких знаходиться найчастіше практично вся інфраструктура населеного пункту. Але й у такому випадку ситуація не є безнадійною, хоча узгодження приватизації таких об'єктів з органами керування значно ускладнює процес приватизації.

Справа в тім, що аптеку в такому випадку потрібно розглядати як структурний підрозділ підприємства. Роботи і послуги, вироблені такою аптекою, не мають загальнодержавного значення і, отже, немає й обмежень на її приватизацію.

Якщо аптека знаходиться в комунальній власності, то рішення про включення її в перелік об'єктів, що підлягають приватизації, повинно прийматися власником, в особі місцевої Ради. Він же визначає спосіб приватизації, а також орган, уповноважений її здійснювати.

У формуванні переліків об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, існує ще одна особливість. Ці переліки підлягають узгодженню з місцевими державними адміністраціями, а у випадку приватизації об'єкта, що не функціонує більш 3 років, знаходиться в оренді, використовується не по призначенню й умови продажу якого передбачають можливість перепрофілювання — ще і місцевими органами самоврядування.

Протягом 20 днів після ствердження органами приватизації переліків об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, вони публікуються в газеті "Відомості приватизації". Для об'єктів групи А цей термін складає 15 днів. Регіональні відділення ФГІУ забезпечують публікацію таких переліків у місцевій пресі.

З переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні чи по конкурсі, потенційний покупець може вибрати для себе найбільш привабливі.

Найбільш гострим моментом у приватизації аптечної установи варто визнати питання про подальше використання приміщення, займаного аптекою. І вирішити його для себе потенційний покупець повинний ще до подачі заяви. Найбільш надійний варіант — це одночасна приватизація майна і приміщення аптеки. Використання приміщення на правах оренди не виключає можливості виникнення різних несподіваних перешкод, передбачити які заздалегідь не може ні покупець, ні орган приватизації.

Мав місце випадок, коли господарче товариство, ввело в оману орган приватизації і потенційного покупця, інформуючи, що майно аптеки і займане нею приміщення не входять у його статутний фонд, знаходяться в державній власності і можуть бути приватизовані. Після того, як аптека (без приміщення) була приватизована і новий власник почав клопотати про встановлення довгострокового договору оренди, господарче товариство сповістило його про те, що відбулася помилка: приміщення аптеки входить у його статутний фонд, і є його власністю і передаватися в оренду новому власнику аптеки не буде.

Зайво говорити про те, що новий власник аптеки, здобуваючи її, розраховував на можливість оренди, а надалі і приватизації приміщення, у якому вона розташовувалася.

Щоб уникнути подібних сюрпризів, потенційний покупець повинний пам'ятати, що, здобуваючи аптеку як цілісний майновий комплекс, він стає правонаступником усіх прав і обов'язків об'єкта приватизації, у тому числі і по укладених договорах оренди, що хоча і підлягають переукладанню, проте зберігають свою силу до закінчення терміну їхньої дії. Таким чином, плануючи приватизувати аптеку, до складу майна якої займане приміщення не входить, обов'язково поцікавтеся, коли минає договір оренди приміщення.

Згідно з цим піднімайте питання про продовження існуючого договору чи оренди про придбання патенту на право оренди приміщення.

Одночасна приватизація майна аптеки і займаного нею приміщення іноді буває неможливої через те, що цей будинок, у якому воно розташовано, є, наприклад, пам'ятником історії архітектури. Такі ситуації дуже характерні для міст із багатим історико-культурним минулим. У цьому випадку покупець може придбати майно аптеки без приміщення й одночасно — патент на право оренди приміщення, у якому це майно знаходиться. Цей варіант має ряд переваг і недоліків.

Мінімальний термін дії такого патенту — 10 років. Протягом цього часу його власник має право першочергового висновку договору оренди. Якщо протягом терміну дії патенту буде знята заборона на приватизацію орендованого приміщення, власник патенту одержить право викупу орендованого приміщення. Це право буде зберігатися за ним до закінчення терміну дії патенту. Патент може бути проданий, і до нового власника перейдуть усі вищевказані права.

Однак наявність патенту не рятує його власника від необхідності платити орендну плату й у випадку несвоєчасної її сплати договір оренди може бути розірваний, а патент припиняє свою дію без виплати його власнику якої-небудь компенсації.

Що ж стосується можливості придбання приміщення аптеки як окремого об'єкта приватизації, то на практиці їхній продаж проводиться тільки в окремих випадках. Це може бути викуп приміщення власником патенту, викуп приміщення орендарем, що здійснив невід'ємні поліпшення, вартість яких перевищує 25% залишкової вартості приміщення, і т. д.

Для продажу на аукціоні приміщення аптеки виставляється найчастіше внаслідок ліквідації аптеки. При цьому в умови продажу, як правило, не включається зобов'язання нового власника по використанню приміщення для розміщення аптеки. Тому не виключена можливість придбання такого приміщення обличчям, що планує використовувати його для інших цілей.

Утім, передбачити всі можливі варіанти розвитку подій, з якими може зіштовхнутися покупець аптеки, просто неможливо.

Основними формами обліку в аптеці є книга реєстрації рахунків-фактур, що поступають в аптеку, книга обліку про таксованих накладних, книга предметно-кількісного обліку медикаментів, акт на списання з балансу цінностей, що зберігаються в аптеці і прийняли в непридатність, книга обліку лабораторних робіт, звіт аптеки про прихід і розхід лікарських засобів в грошовому виразі.

Раз у рік в кінці року проводиться інвентаризація всього майна і лікарських препаратів з метою вияснення фактичної їх наявності.

Перспектива приватизації аптек зростає. У приватизованих аптеках більш висока продуктивність праці фармацевтичного і допоміжного персоналу. Аптеки технічно оснащуються. Тут більш раціонально використовують технічні засоби для виробництва лікарств, краще постачаються аптеки різними медикаментами, як вітчизняного так і за граничного виробництва. Приватним аптекам – зелена вулиця.


15.02.2011