Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на контракт у 2021 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких у 2021 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2021 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

До рейтингу не включені вищі навчальні заклади, до яких у 2021 році зараховано менше ніж 20 осіб на контракт, а також окремі структурні підрозділи вищих навчальних закладів. До рейтингу включено 200 закладів вищої освіти, що мають найбільший показник «Середній бал ЗНО на контракт».

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2021 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Бал ЗНО на контракт»

Форма власності Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на контракт Середній бал свідоцтва Зараховано на контракт
1 Приватна Український католицький університет 185,87 10,63 418
2 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 175,45 10,21 598
3 Приватна Київська школа економіки 173,41 9,92 97
4 Державна Полтавський державний медичний університет 170,04 10,27 66
5 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 168,66 9,93 2851
6 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 164,76 9,97 286
7 Державна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 164,07 9,58 1611
8 Державна Одеський національний медичний університет 162,03 9,92 113
9 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 161,98 10,02 721
10 Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 161,90 9,48 167
11 Приватна Українсько-американський університет Конкордія 161,07 9,84 92
12 Приватна ІТ СТЕП Університет 161,01 9,33 48
13 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 160,40 9,49 2865
14 Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 160,08 9,12 23
15 Державна Харківський національний медичний університет 159,87 9,73 166
16 Державна Київський національний лінгвістичний університет 159,41 9,55 1022
17 Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 158,55 9,88 161
18 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 158,51 9,67 1197
19 Приватна Київський медичний університет 157,84 9,84 112
20 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 157,26 9,31 39
21 Державна Донецький національний медичний університет 157,06 9,17 44
22 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 156,88 9,29 2395
23 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 156,53 9,58 2095
24 Державна Київський університет права Національної академії наук України 156,36 9,50 65
25 Приватна Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" 156,30 9,67 122
26 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 156,16 9,04 111
27 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 155,95 9,32 2113
28 Приватна Академія адвокатури України 155,65 9,56 46
29 Державна Буковинський державний медичний університет 155,33 10,15 88
30 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 155,17 9,32 1357
31 Державна Дніпровський державний медичний університет 153,82 9,56 96
32 Приватна Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 153,79 9,42 29
33 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 153,01 9,26 928
34 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 152,87 9,53 271
35 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 152,84 9,74 197
36 Державна Університет банківської справи 152,76 9,23 56
37 Державна Національний університет "Острозька академія" 152,40 9,14 365
38 Державна Львівська національна академія мистецтв 152,23 9,20 144
39 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 152,08 8,84 52
40 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 151,96 8,97 974
41 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 151,91 9,25 72
42 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 151,78 9,29 402
43 Приватна Харківський технологічний університет «ШАГ» 151,37 8,51 30
44 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 150,95 9,20 2420
45 Приватна Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 150,43 9,09 82
46 Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 150,35 9,70 70
47 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 149,87 9,36 1009
48 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 149,81 8,98 150
49 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 148,93 8,37 43
50 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 148,79 9,08 372
51 Державна Одеський національний економічний університет 148,56 9,20 441
52 Приватна Київська православна богословська академія 148,33 8,36 26
53 Державна Національний авіаційний університет 148,03 9,07 2362
54 Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 147,94 8,89 50
55 Державна Запорізький державний медичний університет 147,85 9,24 249
56 Державна Сумський державний університет 147,83 8,45 471
57 Державна Університет державної фіскальної служби України 147,76 8,98 624
58 Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ" 147,62 9,02 74
59 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 147,39 9,01 1254
60 Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 147,03 8,95 610
61 Державна Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 146,81 9,11 154
62 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 146,75 8,32 28
63 Приватна Український гуманітарний інститут 146,56 8,61 87
64 Державна Національна академія Служби безпеки України 146,32 8,72 140
65 Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 146,10 9,00 52
66 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 145,98 9,59 1238
67 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 145,84 8,55 221
68 Комунальна Хмельницький університет управління та права 145,57 9,38 241
69 Державна Державний університет економіки і технологій 145,55 8,83 198
70 Приватна Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 145,54 8,54 33
71 Комунальна Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 145,39 8,40 44
72 Державна Національний фармацевтичний університет 145,32 9,16 174
73 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 145,31 8,67 942
74 Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 145,20 8,94 904
75 Державна Університет менеджменту освіти 145,15 8,89 51
76 Державна Одеський національний морський університет 145,09 9,04 762
77 Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 145,04 8,99 712
78 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 144,82 8,79 189
79 Державна Університет митної справи та фінансів 144,74 8,87 907
80 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 144,63 8,75 343
81 Державна Державний університет "Одеська політехніка" 144,44 8,82 746
82 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 143,94 8,74 1046
83 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 143,83 8,65 954
84 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 143,82 8,88 728
85 Державна Вінницький національний технічний університет 143,65 8,77 558
86 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 143,30 8,50 602
87 Державна Державний університет телекомунікацій 143,28 8,72 907
88 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 143,09 8,83 1345
89 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 142,86 9,33 1802
90 Державна Західноукраїнський національний університет 142,75 9,03 1081
91 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 142,63 8,57 668
92 Державна Національний університет харчових технологій 142,54 8,82 776
93 Державна Запорізький національний університет 142,49 8,56 1274
94 Приватна Київський міжнародний університет 142,46 8,79 230
95 Приватна Львівський торговельно-економічний університет 142,13 8,76 699
96 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 142,12 9,14 467
97 Державна Херсонський національний технічний університет 142,03 8,30 198
98 Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 141,66 8,96 47
99 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 141,60 8,85 634
100 Державна Українська академія друкарства 141,48 8,74 174
101 Державна Ужгородський національний університет 141,48 9,10 1372
102 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 141,38 8,76 685
103 Приватна Київський університет культури 141,34 8,66 1111
104 Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 141,21 8,80 527
105 Державна Національна академія внутрішніх справ 141,12 8,70 859
106 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 141,09 8,64 319
107 Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 141,01 8,80 278
108 Державна Житомирська політехніка 140,85 8,59 815
109 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 140,47 8,70 1717
110 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 140,46 8,51 49
111 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 140,42 8,76 243
112 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 140,30 8,96 460
113 Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 140,28 9,28 30
114 Державна Український державний університет залізничного транспорту 140,07 8,45 139
115 Приватна Львівський інститут менеджменту 140,03 8,76 32
116 Державна Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 139,99 8,42 180
117 Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 139,53 8,15 540
118 Державна Херсонський державний університет 139,53 8,46 425
119 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 139,49 8,87 381
120 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 139,45 8,28 370
121 Приватна Інститут екології економіки і права 139,27 8,26 28
122 Приватна Міжнародний європейський університет 139,26 8,80 31
123 Державна Криворізький національний університет 139,02 8,53 189
124 Комунальна Черкаська медична академія 138,87 8,56 25
125 Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 138,74 8,59 519
126 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 138,67 8,57 704
127 Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 138,64 8,58 550
128 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 138,53 8,77 826
129 Приватна Університет Короля Данила 138,39 9,07 276
130 Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 138,37 8,60 274
131 Приватна Європейський університет 138,33 8,53 302
132 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 138,07 8,48 176
133 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 137,98 8,73 204
134 Приватна Університет економіки та права "КРОК" 137,70 8,52 239
135 Державна Луцький національний технічний університет 137,67 8,55 517
136 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 137,66 8,45 639
137 Державна Харківська державна академія культури 137,44 8,20 150
138 Державна Хмельницький національний університет 137,30 8,62 747
139 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 137,14 8,51 94
140 Державна Національний транспортний університет 137,11 8,56 764
141 Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 136,70 8,39 80
142 Приватна Львівський університет бізнесу та права 136,56 8,44 31
143 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 136,47 8,15 881
144 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 136,47 8,39 113
145 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 136,35 8,43 362
146 Державна Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 136,21 8,19 321
147 Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 136,16 8,17 165
148 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 136,15 8,01 346
149 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 136,04 8,50 685
150 Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 135,92 8,35 682
151 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 135,89 8,61 327
152 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 135,86 8,68 190
153 Державна Черкаський державний технологічний університет 135,63 8,26 266
154 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 135,59 8,01 338
155 Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 135,53 8,43 35
156 Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 135,47 7,96 204
157 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 135,35 8,25 227
158 Державна Одеська національна академія харчових технологій 135,24 8,43 444
159 Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 135,21 8,30 157
160 Приватна Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 134,73 8,18 46
161 Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 134,53 8,36 56
162 Приватна Буковинський університет 134,52 8,77 26
163 Приватна Академія праці, соціальних відносин і туризму 134,42 8,51 80
164 Державна Криворізький державний педагогічний університет 134,40 8,38 244
165 Приватна Київський університет туризму, економіки і права 134,28 8,19 37
166 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 134,24 8,30 302
167 Державна Полтавський державний аграрний університет 134,18 8,48 264
168 Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 134,17 8,33 249
169 Державна Академія Державної пенітенціарної служби 134,15 8,23 122
170 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 134,08 8,21 244
171 Державна Бердянський державний педагогічний університет 133,90 8,31 367
172 Державна Українська інженерно-педагогічна академія 133,80 8,13 191
173 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 133,65 7,82 235
174 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 133,60 8,46 138
175 Державна Маріупольський державний університет 133,56 8,38 270
176 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 133,36 7,51 390
177 Приватна Дніпровський гуманітарний університет 133,29 8,19 78
178 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 133,25 8,52 112
179 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 133,23 8,23 202
180 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 133,11 7,90 24
181 Державна Одеський державний екологічний університет 133,03 8,40 27
182 Державна Національний лісотехнічний університет України 133,00 8,23 200
183 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 132,88 8,36 48
184 Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 132,87 8,04 606
185 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 132,78 8,48 319
186 Державна Поліський національний університет 132,75 8,21 333
187 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 132,57 7,92 666
188 Державна Сумський національний аграрний університет 132,54 7,73 201
189 Державна Уманський національний університет садівництва 132,48 7,52 225
190 Державна Херсонська державна морська академія 132,42 8,35 140
191 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 132,33 8,32 495
192 Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 132,17 8,69 266
193 Державна Дніпровський державний технічний університет 131,90 7,69 92
194 Державна Вінницький національний аграрний університет 131,67 8,40 577
195 Державна Мукачівський державний університет 131,22 8,98 224
196 Державна Одеський державний аграрний університет 131,19 8,31 161
197 Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 131,09 7,48 238
198 Приватна Київський університет ринкових відносин 130,91 8,22 27
199 Державна Донецький державний університет внутрішніх справ 130,88 8,15 211
200 Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 130,84 8,06 54

Освіта.ua
15.02.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів