Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на контракт у 2019 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2019 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на контракт. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на контракт»

Регіон Форма власності Назва закладу освіти Зараховано на контракт
1 Львівська область Державна Національний університет "Львівська політехніка" 2713
2 Київ Державна Київський національний торговельно-економічний університет 2560
3 Київ Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2347
4 Львівська область Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 2245
5 Запорізька область Державна Запорізький національний університет 1621
6 Івано-Франківська область Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1556
7 Київ Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 1477
8 Харківська область Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1476
9 Київ Державна Національний авіаційний університет 1431
10 Київ Приватна Київський університет культури 1405
11 Чернівецька область Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1351
12 Дніпропетровська область Державна Університет митної справи та фінансів 1348
13 Київ Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1316
14 Київ Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 1269
15 Закарпатська область Державна Ужгородський національний університет 1231
16 Харківська область Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 1195
17 Київ Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 1113
18 Дніпропетровська область Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 1005
19 Київ Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 953
20 Одеська область Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 948
21 Харківська область Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 921
22 Харківська область Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 887
23 Одеська область Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 831
24 Хмельницька область Державна Хмельницький національний університет 830
25 Київ Державна Київський національний лінгвістичний університет 816
26 Тернопільська область Державна Тернопільський національний економічний університет 814
27 Дніпропетровська область Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 805
28 Запорізька область Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 786
29 Харківська область Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 761
30 Київ Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 755
31 Одеська область Державна Одеська національна академія харчових технологій 730
32 Волинська область Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 720
33 Вінницька область Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 716
34 Київ Державна Національний університет харчових технологій 711
35 Одеська область Державна Одеський національний морський університет 695
36 Київ Державна Державний університет телекомунікацій 686
37 Дніпропетровська область Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 684
38 Черкаська область Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 681
39 Київ Державна Київський національний університет технологій та дизайну 681
40 Львівська область Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 659
41 Київ Державна Національний транспортний університет 643
42 Дніпропетровська область Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 635
43 Харківська область Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 606
44 Черкаська область Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 589
45 Одеська область Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 588
46 Одеська область Приватна Міжнародний гуманітарний університет 579
47 Вінницька область Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 564
48 Київ Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 559
49 Вінницька область Державна Вінницький національний аграрний університет 554
50 Київ Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 551
51 Херсонська область Державна Херсонський державний університет 549
52 Харківська область Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 541
53 Житомирська область Державна Житомирський національний агроекологічний університет 541
54 Київ Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 526
55 Полтавська область Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 519
56 Миколаївська область Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 485
57 Харківська область Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 482
58 Житомирська область Державна Житомирська політехніка 470
59 Одеська область Державна Одеський національний економічний університет 468
60 Волинська область Державна Луцький національний технічний університет 451
61 Київ Державна Київський національний університет культури і мистецтв 446
62 Київська область Державна Університет державної фіскальної служби України 446
63 Рівненська область Державна Рівненський державний гуманітарний університет 445
64 Київ Державна Національна академія внутрішніх справ 444
65 Київ Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 439
66 Чернігівська область Державна Чернігівський національний технологічний університет 436
67 Сумська область Державна Сумський державний університет 428
68 Рівненська область Державна Національний університет водного господарства та природокористування 426
69 Харківська область Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 424
70 Вінницька область Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 424
71 Рівненська область Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 411
72 Полтавська область Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 395
73 Дніпропетровська область Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 393
74 Львівська область Приватна Львівський торговельно-економічний університет 389
75 Львівська область Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 385
76 Полтавська область Державна Полтавська державна аграрна академія 376
77 Рівненська область Державна Національний університет "Острозька академія" 371
78 Запорізька область Державна Запорізький державний медичний університет 368
79 Тернопільська область Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 362
80 Одеська область Державна Одеський національний політехнічний університет 360
81 Донецька область Державна Маріупольський державний університет 355
82 Івано-Франківська область Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 354
83 Львівська область Державна Львівський державний університет фізичної культури 350
84 Київ Приватна Університет економіки та права "КРОК 348
85 Миколаївська область Державна Миколаївський національний аграрний університет 347
86 Житомирська область Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 340
87 Вінницька область Державна Вінницький національний технічний університет 338
88 Львівська область Приватна Український католицький університет 337
89 Київська область Державна Білоцерківський національний аграрний університет 333
90 Тернопільська область Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 330
91 Кіровоградська область Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 329
92 Львівська область Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 323
93 Полтавська область Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 321
94 Київська область Державна Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 317
95 Харківська область Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 314
96 Полтавська область Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 314
97 Харківська область Державна Національний фармацевтичний університет 310
98 Вінницька область Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 298
99 Запорізька область Державна Таврійський державний агротехнологічний університет 296
100 Запорізька область Державна Бердянський державний педагогічний університет 295
101 Сумська область Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 292
102 Дніпропетровська область Державна Криворізький державний педагогічний університет 290
103 Одеська область Державна Одеський національний медичний університет 289
104 Херсонська область Державна Херсонський національний технічний університет 288
105 Херсонська область Державна Херсонський державний аграрний університет 284
106 Запорізька область Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 283
107 Миколаївська область Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 283
108 Одеська область Державна Національний університет "Одеська морська академія" 277
109 Тернопільська область Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 275
110 Черкаська область Державна Уманський національний університет садівництва 274
111 Харківська область Державна Національний університет цивільного захисту України 269
112 Івано-Франківська область Державна Івано-Франківський національний медичний університет 267
113 Донецька область Державна Приазовський державний технічний університет 267
114 Луганська область Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 264
115 Хмельницька область Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 264
116 Харківська область Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 251
117 Закарпатська область Державна Мукачівський державний університет 243
118 Черкаська область Державна Черкаський державний технологічний університет 240
119 Харківська область Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 240
120 Київ Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 238
121 Київ Приватна Київський міжнародний університет 231
122 Закарпатська область Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 227
123 Дніпропетровська область Приватна Дніпровський гуманітарний університет 225
124 Дніпропетровська область Державна Український державний хіміко-технологічний університет 223
125 Луганська область Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 222
126 Чернівецька область Державна Буковинський державний медичний університет 220
127 Харківська область Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 219
128 Харківська область Державна Харківський національний медичний університет 218
129 Сумська область Державна Сумський національний аграрний університет 215
130 Дніпропетровська область Державна Криворізький національний університет 213
131 Івано-Франківська область Приватна Університет Короля Данила 213
132 Львівська область Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 209
133 Чернігівська область Державна Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 205
134 Львівська область Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 203
135 Львівська область Державна Українська академія друкарства 201
136 Київ Державна Державний університет інфраструктури та технологій 192
137 Одеська область Державна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 190
138 Київ Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 189
139 Львівська область Державна Львівський національний аграрний університет 187
140 Київ Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 187
141 Миколаївська область Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 185
142 Київ Приватна Київський медичний університет 185
143 Харківська область Державна Харківська державна академія культури 184
144 Кіровоградська область Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 182
145 Чернівецька область Державна Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 181
146 Полтавська область Державна Українська медична стоматологічна академія 177
147 Дніпропетровська область Приватна Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 176
148 Одеська область Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 173
149 Херсонська область Державна Херсонська державна морська академія 170
150 Харківська область Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 170
151 Хмельницька область Комунальна Хмельницький університет управління та права 168
152 Київ Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 162
153 Дніпропетровська область Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 160
154 Харківська область Державна Український державний університет залізничного транспорту 159
155 Львівська область Державна Національний лісотехнічний університет України 153
156 Дніпропетровська область Державна Національна металургійна академія України 148
157 Харківська область Державна Харківська державна академія фізичної культури 145
158 Київ Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 143
159 Харківська область Державна Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 142
160 Дніпропетровська область Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 138
161 Одеська область Державна Одеський державний аграрний університет 138
162 Київ Державна Національна академія Служби безпеки України 138
163 Одеська область Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 137
164 Харківська область Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 134
165 Донецька область Державна Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 132
166 Дніпропетровська область Державна Донецький юридичний інститут МВС України 131
167 Львівська область Державна Львівська національна академія мистецтв 130
168 Черкаська область Державна Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 127
169 Чернігівська область Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 122
170 Сумська область Державна Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 117
171 Хмельницька область Державна Подільський державний аграрно-технічний університет 116
172 Харківська область Державна Українська інженерно-педагогічна академія 115
173 Харківська область Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 114
174 Львівська область Державна Львівський інститут економіки і туризму 113
175 Одеська область Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 111
176 Донецька область Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 111
177 Запорізька область Приватна Класичний приватний університет 111
178 Київська область Приватна Український гуманітарний інститут 111
179 Донецька область Державна Донецький національний технічний університет 109
180 Донецька область Державна Донецький державний університет управління 101
181 Київ Приватна Академія праці, соціальних відносин і туризму 101
182 Харківська область Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 100
183 Луганська область Державна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 100
184 Кіровоградська область Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 96
185 Харківська область Державна Харківська державна зооветеринарна академія 95
186 Одеська область Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 93
187 Одеська область Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ" 93
188 Київ Державна Університет менеджменту освіти 92
189 Дніпропетровська область Державна Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 91
190 Чернігівська область Державна Академія Державної пенітенціарної служби 90
191 Донецька область Державна Донбаська державна машинобудівна академія 87
192 Миколаївська область Приватна Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 87
193 Київ Державна Київський університет права Національної академії наук України 86
194 Херсонська область Державна Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ 86
195 Дніпропетровська область Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 81
196 Одеська область Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 80
197 Дніпропетровська область Державна Дніпровський державний технічний університет 78
198 Дніпропетровська область Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 76
199 Київ Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 76
200 Донецька область Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 73
201 Київ Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 73
202 Київ Приватна Українсько-американський університет Конкордія 72
203 Полтавська область Державна Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 69
204 Одеська область Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 68
205 Львівська область Приватна ІТ СТЕП Університет 68
206 Харківська область Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 68
207 Донецька область Державна Донбаський державний педагогічний університет 67
208 Київ Приватна Київський університет туризму, економіки і права 65
209 Харківська область Державна Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 63
210 Донецька область 0 Факультет № 2 Донецького юридичного інституту МВС України 62
211 Львівська область Державна Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 58
212 Хмельницька область Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 57
213 Київ Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 57
214 Хмельницька область Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 57
215 Запорізька область Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 55
216 Волинська область Приватна Академія рекреаційних технологій і права 55
217 Луганська область Державна Луганський державний медичний університет 52
218 Миколаївська область Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 51
219 Дніпропетровська область Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 50
220 Одеська область Державна Одеський державний екологічний університет 50
221 Київ Державна Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 50
222 Вінницька область Державна Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 50
223 Київ Приватна Інститут реклами 49
224 Київ Приватна Київська Академія перукарського мистецтва 47
225 Львівська область Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 46
226 Вінницька область Приватна Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 45
227 Харківська область Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 44
228 Київ Приватна Європейський університет 44
229 Кіровоградська область Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 43
230 Київ Приватна Академія адвокатури України 42
231 Миколаївська область Приватна Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика 42
232 Запорізька область Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 41
233 Донецька область Державна Донецький національний медичний університет 40
234 Тернопільська область Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 40
235 Київ Приватна Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 40
236 Дніпропетровська область Державна Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 36
237 Житомирська область Комунальна Житомирський медичний інститут 34
238 Житомирська область Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний коледж 34
239 Івано-Франківська область Приватна Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 33
240 Тернопільська область Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 32
241 Київ Приватна Київська православна богословська академія 31
242 Волинська область Приватна Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 31
243 Харківська область Державна Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 30
244 Харківська область Державна Коледж Національного фармацевтичного університету 30
245 Рівненська область Державна Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 30
246 Хмельницька область Приватна Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 30
247 Київ Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 28
248 Запорізька область Державна Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету 28
249 Львівська область Приватна Львівський інститут менеджменту 28
250 Одеська область Приватна Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 28
251 Луганська область Державна Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 27
252 Київська область Приватна Білоцерківський інститут економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 25
253 Херсонська область Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 24
254 Одеська область Державна Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 24
255 Миколаївська область Приватна Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 24
256 Київ Приватна Університет сучасних знань 24
257 Київ Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 23
258 Черкаська область Державна Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 23
259 Кіровоградська область Приватна Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 23
260 Полтавська область Приватна Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля 23
261 Дніпропетровська область Державна Криворізький факультет Запорізького національного університету 23
262 Львівська область Приватна Львівський медичний інститут 23
263 Черкаська область Приватна Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 23
264 Харківська область Приватна Харківський технологічний університет "ШАГ" 23
265 Київ Приватна Київський інститут бізнесу та технологій 22
266 Харківська область Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 22
267 Київ Державна Університет банківської справи 21
268 Закарпатська область Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 21
269 Херсонська область Приватна Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 21
270 Донецька область Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 20
271 Київ Державна Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20
272 Львівська область Державна Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 19
273 Кіровоградська область Приватна Кропивницький інститут Університету сучасних знань 19
274 Чернігівська область Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 18
275 Одеська область Приватна Придунайська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом 18
276 Київ Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 17
277 Івано-Франківська область Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 17
278 Івано-Франківська область Державна Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 17
279 Київ Приватна Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» 17
280 Тернопільська область Державна Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 17
281 Сумська область Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 16
282 Миколаївська область Державна Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 16
283 Запорізька область Приватна Бердянський університет менеджменту і бізнесу 16
284 Чернівецька область Приватна Буковинський університет 16
285 Дніпропетровська область Державна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 16
286 Київ Приватна Інститут екранних мистецтв 16
287 Львівська область Приватна Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 16
288 Київ Приватна Національна академія управління 16
289 Одеська область Державна Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 16
290 Івано-Франківська область Державна Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) 16
291 Черкаська область Комунальна Черкаська медична академія 15
292 Київська область Приватна Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом 14
293 Полтавська область Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 13
294 Харківська область Державна Луганський національний аграрний університет 13
295 Київ Державна Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 13
296 Львівська область Приватна Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 13
297 Закарпатська область Державна Закарпатська академія мистецтв 12
298 Львівська область Державна Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 12
299 Донецька область Приватна Донецький університет економіки та права 12
300 Донецька область Приватна Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 12
301 Дніпропетровська область Приватна Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" 12
302 Хмельницька область Державна Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 12
303 Волинська область Комунальна Луцький педагогічний коледж 11
304 Одеська область Державна Одеська державна академія технічного регулювання та якості 11
305 Київ Державна Київський державний коледж туризму та готельного господарства 11
306 Хмельницька область Приватна Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом 11
307 Кіровоградська область Приватна Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 11
308 Дніпропетровська область Приватна Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 11
309 Львівська область Державна Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 10
310 Дніпропетровська область Державна Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 10
311 Закарпатська область Приватна Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 10
312 Львівська область Приватна Львівський університет бізнесу та права 10
313 Дніпропетровська область Приватна Нікопольський економічний університет 10
314 Закарпатська область Приватна Східно-європейський слов'янський університет 10
315 Рівненська область Комунальна Рівненська медична академія 9
316 Дніпропетровська область Приватна Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 9
317 Запорізька область Приватна Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 9
318 Чернівецька область Державна Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України 9
319 Закарпатська область Комунальна Ужгородський коледж культури і мистецтв 8
320 Сумська область Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 8
321 Вінницька область Державна Вінницький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України 8
322 Волинська область Приватна Волинська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату 8
323 Київ Приватна Київський кооперативний інститут бізнесу і права 8
324 Львівська область Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 7
325 Дніпропетровська область Приватна Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я 7
326 Дніпропетровська область Приватна Дніпровський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 7
327 Запорізька область Приватна Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.  Хеноха Класичного приватного університету 7
328 Житомирська область Державна Житомирська філія університету Державної фіскальної служби України 7
329 Київ Приватна Інститут екології економіки і права 7
330 Львівська область Приватна Львівська філія Європейського університету 7
331 Київ Приватна Міжнародний університет фінансів 7
332 Харківська область Державна Національна академія Національної гвардії України 7
333 Полтавська область Приватна Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 7
334 Рівненська область Приватна Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 7
335 Харківська область Приватна Харківський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 7
336 Київська область Приватна Яготинський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 7
337 Київ Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 6
338 Київ Комунальна Київська дитяча Академія мистецтв 6
339 Сумська область Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 6
340 Вінницька область Державна Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету 6
341 Дніпропетровська область Приватна Дніпровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 6
342 Житомирська область Приватна Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій 6
343 Житомирська область Приватна Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 6
344 Кіровоградська область Приватна Кропивницький інститут державного та муніципального управління 6
345 Львівська область Державна Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 6
346 Львівська область Державна Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка 6
347 Черкаська область Державна Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 6
348 Херсонська область Приватна Херсонський економічно-правовий інститут 6
349 Херсонська область Приватна Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 6
350 Івано-Франківська область Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 5
351 Чернівецька область Державна Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 5
352 Вінницька область Приватна Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій 5
353 Вінницька область Приватна Вінницький фінансово-економічний університет 5
354 Вінницька область Приватна Жмеринська філія Університету сучасних знань 5
355 Київ Приватна Київський університет ринкових відносин 5
356 Миколаївська область Приватна Медико-Природничий Університет 5
357 Херсонська область Приватна Новокаховський політехнічний інститут 5
358 Львівська область Приватна Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Міжрегіональної Академії управління персоналом 5
359 Київ Приватна Фінансово-правовий коледж 5
360 Харківська область Державна Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету 5
361 Чернігівська область Приватна Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 5
362 Чернігівська область Приватна Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 5
363 Дніпропетровська область Комунальна Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 4
364 Донецька область Державна Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 4
365 Київ Комунальна Академія мистецтв 4
366 Вінницька область Приватна Вінницький інститут Міжрегіональної Академіії управління персоналом 4
367 Дніпропетровська область Приватна Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 4
368 Донецька область Приватна Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 4
369 Житомирська область Приватна Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 4
370 Харківська область Приватна Інститут "Харківська школа архітектури" 4
371 Запорізька область Приватна Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету 4
372 Миколаївська область Приватна Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 4
373 Сумська область Державна Сумська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 4
374 Київська область Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж 3
375 Чернівецька область Комунальна Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету 3
376 Дніпропетровська область Приватна Відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій 3
377 Вінницька область Приватна Вінницька філія Університету сучасних знань 3
378 Вінницька область Приватна Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 3
379 Волинська область Приватна Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
380 Івано-Франківська область Приватна Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 3
381 Хмельницька область Державна Кам`янець-Подільський навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України 3
382 Луганська область Приватна Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
383 Львівська область Державна Філія Ужгородського національного університету у місті Львів 3
384 Харківська область Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський університет" 3
385 Полтавська область Державна Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 2
386 Рівненська область Приватна Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 2
387 Київ Приватна Київський хореографічний коледж 2
388 Дніпропетровська область Приватна Криворізька філія Європейського університету 2
389 Львівська область Приватна Медичний коледж "Монада" 2
390 Полтавська область Приватна Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 2
391 Черкаська область Приватна Черкаська філія Європейського університету 2
392 Київська область Державна Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту 1
393 Донецька область Приватна Донецька філія Університету сучасних знань 1
394 Житомирська область Приватна Житомирська філія Університету сучасних знань 1
395 Житомирська область Державна Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 1
396 Одеська область Приватна Ізмаїльський інститут водного транспорту 1
397 Закарпатська область Приватна Карпатський університет імені Августина Волошина 1
398 Волинська область Приватна Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 1
399 Херсонська область Приватна Міжнародний університет бізнесу і права 1
400 Київ Приватна Університет новітніх технологій 1
401 Харківська область Приватна Харківський міжнародний медичний університет 1

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
03.03.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів