Порядок отримання академічної відпустки в закладах освіти

Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні

Порядок отримання академічної відпустки в закладах освіти

Що таке академічна відпустка? Чим врегульоване право на академічну відпустку? Хто має право на академічну відпустку? У зв’язку з якими причинами надається академічна відпустка? Яка максимальна тривалість академічної відпустки? Скільки разів протягом навчання можна скористатись правом на академічну відпустку? Які документи потрібні для отримання академічної відпустки? Як відбувається повернення з академічної відпустки? Чи може здобувач освіти бути призваний на військову службу чи мобілізований під час академічної відпустки?

Що таке академічна відпустка?

Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні, яка надається у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної, освітньої чи наукової програми.

Чим врегульоване право на академічну відпустку?

Право на академічну відпустку врегульоване Законом України «Про фахову передвищу освіту» (ст.44) та Законом України «Про вищу освіту» (ст.46). У вказаних законах зазначено, що порядок надання академічної відпустки визначається також положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (МОН).

Сьогодні закладами освіти (ЗО) продовжує застосовуватись Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти затверджене спільним наказом МОН та МОЗ від 06.06.1996 р. № 191/153, яке втратило чинність згідно з спільним наказом МОН і МОЗ від 13.02.2018 № 145/250 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 06 червня 1996 року № 191/153. Щоправда, 10.01.2020 р. МОН скерувало на погодження до Державної регуляторної служби (ДРС) проект наказу «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки», яка однак відмовила в погодженні цього наказу (рішення №70 від 03.02.2020 р.).

Більшість закладів вищої освіти (ЗВО) врегульовують порядок надання академічної відпустки у внутрішніх нормативних документах. Такі документи діють зокрема у КПІ імені Ігоря Сікорського, Київському міжнародному університеті, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка,  Тернопільському НПУ ім. Гнатюка та ін. Порядок надання академічної відпустки може врегульовуватись також у внутрішніх документах закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО).

Оскільки процедура надання академічної відпустки у різних закладах освіти може мати певні відмінності спочатку варто проконсультуватись у деканаті навчального закладу чи приймальній (канцелярії) директора закладу фахової передвищої освіти.

Хто має право на академічну відпустку?

Право на академічну відпустку мають особи, які навчаються на денній та заочній формі навчання:

 • у закладах фахової передвищої освіти та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;
 • у закладах вищої освіти та здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії або доктора наук.

У зв’язку з якими причинами надається академічна відпустка?

Академічна відпустка може бути надана у зв’язку з:

 • станом здоров’я;
 • призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї;
 • сімейними обставинами;
 • з вагітністю та пологами;
 • доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною 6-річного віку;
 • участю у програмах академічної мобільності;
 • іншими обставинами, що мають безпосереднє відношення до студента, належним чином обґрунтовані і мають документальне підтвердження.

Яка максимальна тривалість академічної відпустки?

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.

Окремі види відпусток можуть надаватись на довший строк. Так, академічна відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною 6-річного віку. Тривалість таких відпусток та особливості їх надання врегульовується Кодексом законів про працю України. Вони можуть бути надані як матері, так і батькові.

Скільки разів протягом навчання можна отримати академвідпустку?

Протягом терміну навчання за певним рівнем вищої освіти студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз. Тобто, студент має право один раз отримати академічну відпустку під час навчання на бакалавраті і один раз – під час навчання в магістратурі.

Окремі заклади освіти дозволяють отримати академічну відпустку повторно, це зумовлено особливістю відпустки чи виключними обставинами та за наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування. Наприклад, якщо йдеться про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, за станом здоров’я тощо.

Які документи потрібні для отримання академічної відпустки?

Перелік документів, які потрібно подати для отримання академічної відпустки може дещо відрізнятися, у залежності від ЗО. Тому, насамперед, потрібно проконсультуватися в деканаті факультету, на якому навчається студент. Деякі ЗО публікують зразки заяв на академічну відпустку та перелік необхідних документів на свої сайтах (так, наприклад, на сайті НУ «Львівська політехніка» можна завантажити зразок відповідної заяви).

Окрім заяви на ім’я ректора (декана/директора) потрібно буде подати також документи, що підтверджують право на таку відпустку. Такими документами можуть бути:

 • довідка лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а якщо така поліклініка відсутня - довідка головного лікаря установи, що провадить медичне обслуговування студентів (для отримання академічної відпустки за станом здоров’я);
 • довідка з медичної установи, що провадить медичне обслуговування студентки (для отримання академічної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами);
 • належним чином завірена копія свідоцтва про народження дитини (для отримання академічної відпустки по догляду за дитиною до 3-х років), а у разі необхідності догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку – довідка, яка підтверджує таку необхідність (виписується лікуючим лікарем та завіряється підписами завідуючого відділенням та голови ЛКК відповідного закладу охорони здоров’я - дитячої поліклініки, центру первинної медико-санітарної допомоги, закладу, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу тощо);
 • довідка з військомату (для отримання академічної відпустки у зв’язку призовом на строкову військову службу);
 • запрошення на навчання/стажування від відповідної установи (для отримання академічної відпустки у зв’язку навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав).

Як відбувається повернення з академічної відпустки?

Здобувач освіти, у якого завершився термін академічної відпустки, повинен не пізніше двох тижнів до початку навчального семестру, подати заяву про повернення на навчання. Якщо академічна відпустка була надана за станом здоров’я, то потрібно буде додати до заяви висновок ЛКК про можливість повернення з академічної відпустки, якщо у зв’язку з навчанням/стажуванням закордоном – довідку про закінчення навчання/стажування. Студентам, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби, для допуску до навчання потрібен документ про закінчення строкової військової служби.

Якщо студент не приступив до навчання після завершення академічної відпустки – його відраховують.

Чи може здобувач освіти бути призваний на військову службу чи мобілізований під час академічної відпустки?

Відповідно до ст.17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність або поновлені у закладі освіти не втрачають право на відстрочку від призову (якщо вони навчаються за денною формою навчання).

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», призову на військову службу під час мобілізації не підлягають також здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Така особа може бути призваною або мобілізованою лише за власним бажанням або у випадку відрахування.

Автор: Роман Шандра, доцент ЛНУ ім. Франка.

Освіта.ua
28.02.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Yee Jacque
Чи може вступ до ще одного ВНЗ бути підставою для надання акдем відпустки?